Αναστασιάδης Νίκος

 • First
 • <<
 • 1201
 • 1202
 • 1203
 • 1204
 • 1205
 • 1206
 • 1207
 • 1208
 • 1209
 • 1210
 • 1211
 • >>
 • Last
 • Flickr Feed

  Παρ, 30 Μάι 2008

   Πραγματοποιήθηκε προχθές στο Λήδρα Πάλας η παρουσίαση δικοινοτικής μελέτης με τίτλο "Η επόμενη μέρα: Εμπορικές ευκαιρίες μετά τη λύση του κυπριακού προβλήματος", συντάκτριες της οποίας είναι η Φιόνα Μούλεν, η Πραξούλα Αντωνιάδου Κυριάκου και η Οζλέμ Ογούζ. Η παρουσίαση έγινε στους εκπροσώπους κομμάτων που συμμετέχουν στις συναντήσεις ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών κομμάτων στο Λήδρα Πάλας. Παραθέτουμε τα κύρια ευρήματα της μελέτης και τους σχετικούς πίνακες:

   

  Της Fiona Mullen, της Özlem Oğuz και της Πραξούλας Αντωνιάδου Κυριακού

  Χρηματοδότησηκαιέκδοση: PRIO Cyprus Centre

  Κυριότερα ευρήματα σε συντομία

  Η επαναπροσέγγιση Ελλάδας και Τουρκίας πυροδότησε μια εντυπωσιακή άνοδο των εμπορικών σχέσεών των δύο χωρών που μετέτρεψε την Ελλάδα σε ένα εκ των δέκα κυριότερων επενδυτών στην Τουρκία και την Τουρκία σε μία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές για την Ελλάδα, ειδικότερα στον τουρισμό. Το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των δύο κρατών αυξήθηκε κατά 25% κατά μέσον όρο το 2000-06 ετησίως, ενώ η τουριστική αγορά αυξήθηκε κατά 275% ετησίως. 

  Αυτή η αξιοθαύμαστη αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρά τους αιώνες αμοιβαίας εχθρότητας, καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις γρήγορα ξεπερνούν τα οποιαδήποτε αισθήματα καχυποψίας από την ώρα που βελτιωθούν οι πολιτικές συνθήκες. Αυτές οι εξελίξεις, συνδυαζόμενες με το μικρό μέγεθος της Κύπρου, υποδεικνύουν ότι οι πιο κερδοφόρες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της Κύπρου και το ευρύτερο κοινό μετά από μια λύση βρίσκονται πέρα από το νησί , και συγκεκριμένα στην επιχειρηματική δραστηριότητα με την Τουρκία.

  Με σκοπό να δώσουμε στους Κύπριους μια ένδειξη της χρηματικής αξίας των ευκαιριών αυτών, κάναμε προβλέψεις ανά κύριο τομέα της οικονομίας βάσει του σεναρίου τόσο της επανένωσης όσο και της συνέχισης της διαίρεσης. Αφαιρώντας από το σενάριο λύσης το σενάριο συνέχισης της διαίρεσης, μπορούμε να υπολογίσουμε το ετήσιο μέρισμα ειρήνης για κάθε τομέα. Για σκοπούς μεθοδολογίας, καθοδηγηθήκαμε αρχικά από την αύξηση των εξαγωγών σε αγαθά και υπηρεσίες μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, (προτού προβούμε σε αναπροσαρμογές προς τα κάτω), όπως και από πρόσφατες μακροοικονομικές και τομεακές τάσεις και στα δύο πλευρές της Κύπρου.

  Επικεντρωθήκαμε ειδικότερα στους τομείς εκείνους που θα επωφελούνταν περισσότερο από τις συναλλαγές με την Τουρκία και από πιθανές εξελίξεις σε περίπτωση λύσης. Πρόκειται για τον τουρισμό, τη ναυτιλία, τις κατασκευές και την κτηματαγορά, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις ελεγκτικές και τις νομικές υπηρεσίες.

  Σκόπιμα, αφήσαμε κατά μέρος τις οικονομικές πτυχές της λύσης, και υποθέτουμε απλώς ότι η λύση που θα εξασφαλίσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας και των δύο κοινοτήτων, θα είναι πολιτικά και οικονομικά βιώσιμη.

  Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, αν η Κύπρος ήταν επανενωμένη, τα ετήσια επαναλαμβανόμενα οφέλη για τις κυπριακές επιχειρήσεις που θα δημιουργούσε η επανένωση στα πρώτα επτά χρόνια θα ανέρχονταν σε:

   ·       €510 εκ. ετησίως σε πρόσθετες εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς την Τουρκία, εκ των οποίων τα €385 εκ. θα είναι από τον τουρισμό και τα €22 εκ. από τις μεταφορές

  ·       €618 εκ. ετησίως σε πρόσθετο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών με την Τουρκία

  ·       €393 εκ. ετησίως σε νέες εργασίες για κυπριακές κατασκευαστικές εταιρείες

  ·       €155 εκ. ετησίως σε νέες εργασίες για κυπριακές κτηματικές επιχειρήσεις

  ·       €316 εκ. ετησίως (εξαιρουμένων των πιο πάνω πρόσθετων εισοδημάτων από την Τουρκία) σε πρόσθετα εισοδήματα για τις κυπριακές τουριστικές επιχειρήσεις

  ·       €162 εκ. ετησίως σε πρόσθετα έσοδα για τον κυπριακό τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

  ·       €103 εκ. ετησίως σε πρόσθετα έσοδα για κυπριακά ελεγκτικά και δικηγορικά γραφεία

  ·       €184 εκ. από επιπρόσθετες άμεσες ξένες επενδύσεις (εξαιρουμένων των κατασκευών και κτηματαγοράς πιο πάνω) στην Κύπρο

  ·       Η ετήσια ώθηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα –μέρισμα ειρήνης- αυξάνεται από €283 εκ. το Πρώτο Έτος, σε €3,9 δις, ή 10% του Α. Εγχ. Π., το Έβδομο Έτος .

  ·       Το μέρισμα ειρήνης ισοδυναμεί με περίπου €1,8 δις ετησίως (πάνω από £1 δις ετησίως).

  ·         Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου €5,500 ετησίως για κάθε οικογένεια. Είναι περίπου το 20% του μέσου μισθού στον νότο και περισσότερο από 40% του μέσου μισθού στο βορρά.  

   

  Η εκτίμηση αυτή αντανακλά το ελάχιστο αναμενόμενο διότι επικεντρώνεται μόνο σε τομείς που θα ωφεληθούν περισσότερο. Εξ άλλου, το υπολογιζόμενο μέρισμα ειρήνης θα μπορούσε να ήταν διπλάσιο εάν συνυπολογιστούν σημαντικές περιφερειακές εξελίξεις όπως η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκύψει από τον πετρελαιαγωγό Μπακού-Τσεϊχάν (€1,3 δις) και την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Άγκυρας (€187 δις) ετησίως.

  1. Εκτόξευση εμπορίου υπηρεσιών Ελλ.-Τουρ.


   

  2. Υπερτετραπλασιασμόςεμπορίουαγαθών
  3. Αύξηση 275% ετησίως εσόδων από τουρισμό

   

   

  4. Οφέλη για τον ελληνικό τομέα μεταφορών

   

   

  5. Η Τουρκία είναι σημαντική αναδυόμενη αγορά


   

  6. Εκτόξευση άμεσων ξένων επενδύσεων

   

  7. Ελλάδα: 9η σε επενδύσεις στην Τουρκία

   

  8. Ψηλές αποδόσεις τουρκικής κτηματαγοράς

   

  9. Οι Τούρκοι αρχίζουν να ταξίδεύουν

   

  10. Επιχειρ. υπηρεσίες: πηγή ανάπτυξης στον νότο

   

  11. Εκπαίδευση: ο νέος τομέας ανάπτυξης στον βορρά

   

   

  12. Σε πτωτική τάση τα έσοδα από τον τουρισμό

   

  13. Και σε βορρά και νότο

   

  14. Υποχωρούν οι κατασκευές στον βορρά

   

  15. Σε κάμψη η ναυτιλία στον νότο

   

  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ?

   

  16. Λύση ίσον €46 εκ. εξαγωγές αγαθών ετησίως

   

  17. €464 εκ. εξαγωγές υπηρεσιών σε Τουρκία

   

  18. €385 εκ. ετησίως από τουριστικά έσοδα

   

  19. €548 εκ. σε κατασκευές και κτηματαγορά

   

  20. €316 εκ. πρόσθετος τουρισμός από τρ. χώρες

   

  21. €162 εκ. επιπρόσθ. έσοδα από τριτοβ. εκπαίδευση

   

  22.€103 εκ. έσοδα τομέα επαγγελματικών υπηρεσιών

   

  23. €184 εκ. από ξένες άμεσες επενδύσεις

   

  24. Συνολικό ετήσιο μέρισμα ειρήνης €1,8 δις

  Πεμ, 29 Μάι 2008

  Συνδιοργάνωση Ευρωβουλευτή Π. Δημητρίου και Mουσείου Mονής Kύκκου

  Εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

  Εγκαινιάστηκε χτες, Tετάρτη, φωτογραφική έκθεση για την πολιτιστική κληρονομιά της Kύπρου που λαμβάνει χώρα αυτήν την εβδομάδα, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην εκδήλωση, μεταξύ των οποίων  Ευρωβουλευτές, διπλωμάτες και λειτουργοί διαφόρων εθνικοτήτων, οι οποίοι είχαν τα ευκαιρία να δουν φωτογραφίες, μεταξύ άλλων, από αρχαιολογικούς χώρους, βυζαντινά μνημεία καθώς και από κατεστραμμένες εκκλησίες στα κατεχόμενα.

  H έκθεση, η οποία διοργανώνεται από τον Ευρωβουλευτή Παναγιώτη Δημητρίου και αποτελείται από φωτογραφίες της συλλογής του Mουσείου της Ιεράς Mονής Kύκκου, εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου, κ. Hans-Gert Poettering. O κ. Poettering, αφού εξήρε τον πολιτισμό της Kύπρου και την σημαντική συνεισφορά της στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, έκανε ειδική μνεία στην κατάσταση των εκκλησιών και των αρχαιολογικών χώρων στα κατεχόμενα. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενος στο  ``υπό συνεχή ξένη κατοχή βόρειο μέρος της Kύπρου``, δήλωσε ότι ``δυστυχώς, ένα σημαντικό κομμάτι της αρχαιολογικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, που βρίσκεται σε αυτό το μέρος της Kύπρου έχει υποστεί ζημιές ή έχει παρανόμως απομακρυνθεί τα τελευταία 30 χρόνια (..) η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Kύπρου δεν είναι υπόθεση μόνο των Kυπρίων: επηρεάζει ολόκληρη την κοινότητα της Ευρώπης και συνεπώς εναποθέτει στην ΕΕ ευθύνη να αναλάβει δράση``.

  O διοργανωτής της έκθεσης κ. Παναγιώτης Δημητρίου αναφέρθηκε στις σχετικές πρωτοβουλίες του που έχει λάβει κατά καιρούς και τις οποίες υιοθέτησε το Ευρωπαικό Kοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, παρέπεμψε στην Γραπτή Δήλωση του Ευρωκοινοβουλίου για την προστασία της θρησκευτικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα και στην υιοθέτηση της τροπολογίας του στον Προυπολογισμό της ΕΕ (2008) για διενέργεια μελέτης ύψους 500.000 ευρώ για τη διερεύνηση της κατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα. Aναφορά στις  πρωτοβουλίες  αυτές έκανε εξάλλου και ο Πρόεδρος του Ευρωπαικού Kοινοβουλίου στην ομιλία του. Kαταλήγοντας, ο κ. Δημητρίου κάλεσε την ΕΕ να παρέμβει δραστικά για τη διάσωση θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Kύπρου.

  Aπό πλευράς του, ο Πανιερώτατος Mητροπολίτης Kύκκου και Tηλλυρίας κ. Nικηφόρος, αναφέρθηκε εκτενώς στην καταστροφή της θρησκευτικής κληρονομιάς στην κατεχόμενη Kύπρο, σημειώνοντας ότι άλλες εκκλησίες στα κατεχόμενα έχουν καταστραφεί, άλλες μετατραπεί σε τζαμιά, θέατρα, ξενοδοχεία, στάβλους, αποθήκες, κτλ. και κάλεσε με την σειρά του την ΕΕ να αναλάβει εν προκειμένω δράση. O Πανιερώτατος τόνισε ότι τα μνημεία και οι πολιτισμοί των Ε/K και των T/K μπορούν να σχηματίσουν κανάλια επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης. Kαταλήγοντας, έκαμε έκκληση όπως Ε/K και T/K δώσουν τα χέρια πάνω από τους ιερούς χώρους τους και να εργαστούν για την επανένωση της Kύπρου σε συνθήκες ασφάλειας, ελευθερίας και δημοκρατίας.

  H  έκθεση θα παραμείνει στις Bρυξέλλες μέχρι σήμερα Πέμπτη.

  Τετ, 28 Μάι 2008

  Η Γυναικεία Οργάνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού ΓΟΔΗΣΥ κατέθεσε σήμερα στην επιτροπή Ίσων Ευκαιριών της Βουλής τις προτάσεις της οργάνωσης για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Οι προτάσεις περιλαμβάνονται σε σχετικό υπόμνημα που υπογάφει η γενική γραμματέας της ΓΟΔΗΣΥ Ιωσηφίνα Αντωνίου, το οποίο αναφέρει:

  Ο Χάρτης Θεμελειωδών Δικαιωμάτων  της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στο κεφάλαιο Αξιοπρέπεια αναφέρει ρητά ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη σωματική και διανοητική του ακεραιότητα. Δεν μπορεί κανείς να υποβληθεί σε βασανιστήρια, ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή μεταχείρηση.

  Όλα τα παραπάνω παραβιάζονται και στις περιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας.

  Δεν υπάρχει αμφιβολία μια και οι αριθμοί είναι ψυχροί και απόλυτοι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας είναι γυναίκες.  Θεωρούμε ότι  Πολιτεία έχει την ευθύνη της προστασίας των θυμάτων βίας και την υποχρέωση της αυστηρής τιμωρίας των θυτών. Το νομοθετικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία έχει διαμορφωθεί, η εφαρμογή των νόμων όμως παραμένει ομιχλώδης.

   Για να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά αυτό το φαινόμενο πιστεύουμε ότι η Πολιτεία πρέπει να επιδείξει την αναγκαία πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα και να δημιουργήσει εκείνες τις δομές που θα στηρίξουν τα θύματα της βίας και θα τους καλλιεργεί το αίσθημα ασφάλειας, ώστε να προχωρούν σε καταγγελίες που θα οδηγούν στην τιμωρία των θυτών.

  Προτείνουμε 

  1. Για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, την ετοιμασία σύντομων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων.
  2. Εξειδικευμένη εκπαίδευση αστυνομικών οργάνων που θα τους καθιστούν φιλικούς δέκτες καταγγελιών, ώστε να ενθαρρύνονται τα θύματα να μαρτυρούν εναντίον των θυτών.
  3. Δημιουργία σε κάθε επαρχία κέντρων στέγασης των θυμάτων βίας.
  4. Προγράμματα βοήθειας των θυμάτων βίας για οικονομική και συναισθηματική απεξάρτηση τους από τους θύτες.
  5. Παραδειγματική τιμωρία των θυτών με επιβολή της μέγιστης ποινής που προνοείται από τη νομοθεσία.
  1. Ερευνα και συγκέντρωση δεδομένων και πληροφοριών που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του κοινωνικού φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας. 

  Θεωρούμε αναγκαίο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη  Ισότητα Ανδρών και Γυναικών που εκπονήθηκε και με την Συνεργασία  των Γυναικείων  Οργανώσεων, να εφαρμοστεί άμεσα και να μην παραμείνει απλά ένα θεωρητικό εγχειρίδιο.