Δημοκρατικος Συναγερμος

Δημοκρατικός Συναγερμός

/ / /

Δευ, 14 Απρ 2014

Ανακοίνωση Δημοκρατικού Συναγερμού Λάρνακας για το Λιμάνι και την μαρίνα της πόλης

 Ο Δημοκρατικός Συναγερμός Λάρνακας μετά από τη χθεσινή σύσκεψη στο Προεδρικό για το θέμα του Λιμανιού - Μαρίνας επιθυμεί να τονίσει τα ακόλουθα:

 Α. Θεωρούμε ότι η Λάρνακα πρέπει να παραμείνει σταθερή στον τουριστικό προσανατολισμό στην ανάπτυξη τόσο του Λιμανιού - Μαρίνας, όσο και της Λάρνακας γενικότερα με απομάκρυνση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και διυλιστηρίου και κατασκευή έργων υποδομής.

Β. (α) Θεωρούμε ότι από τη χθεσινή σύσκεψη και τις θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και των αρμόδιων Υπουργών κατέστη σαφές ότι η λύση της εξυπηρέτησης των διερευνητικών διατρήσεων φυσικού αερίου είναι προσωρινή με διάρκεια ζωής όχι πέραν της τριετίας.

(β) Στην περίοδο αυτή των τριών χρόνων δεν είναι εφικτή η έναρξη των εργασιών Λιμανιού - Μαρίνας στους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς των διερευνητικών διατρήσεων και ως εκ τούτου, δεν θα επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την προώθηση του έργου.

(γ) Στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να εξευρεθούν ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα παραχωρηθεί περαιτέρω παράταση στην Κοινοπραξία για την κατασκευή του Λιμανιού - Μαρίνας.

(δ) Δεν θα διακινείται από το Λιμάνι οποιοδήποτε υλικό επιβαρυντικό για το περιβάλλον.

(ε) Θα παραχωρηθούν αντισταθμιστικά οφέλη στη Λάρνακα, τα οποία ζητούνται από το Δήμο Λάρνακας σε συνεννόηση πάντα με την Κυβέρνηση στα οποία περιλαμβάνονται η μετακίνηση των εγκαταστάσεων υγραερίου και πετρελαιοδεξαμενών εντός τριών χρόνων και των χώρων αποθήκευσης πετρελαιοειδών (πρώην Διυλιστήριο) με μετακίνηση των αποθεμάτων πετρελαιοειδών σε τρεις περίπου μήνες στο Βασιλικό, ως και άλλων έργων υποδομής.

(στ) Το ενεργειακό λιμάνι για τυχόν εκμετάλλευση του φυσικού αερίου δεν θα γίνει στη Λάρνακα.

(ζ) Οι ως άνω χρήσεις θα έχουν οικονομικό όφελος για τη Λάρνακα.

(η) Μετακίνηση των εν λόγω χρήσεων θα έχει δυσμενείς συνέπειες στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου.

Γ. Με βάση τα ανωτέρω και νοουμένου ότι με κατάλληλες ρήτρες θα τα εξασφαλίσουμε πιστεύουμε ότι σαν ενδιάμεση προσωρινή χρήση, η οποία θα έχει οικονομικά και άλλα οφέλη για τη Λάρνακα και αφού δεν επηρεάζεται ο τελικός στόχος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί θετικά.

Ανακοίνωση Δημοκρατικού Συναγερμού Λάρνακας για το Λιμάνι και την μαρίνα της πόλης

 Ο Δημοκρατικός Συναγερμός Λάρνακας μετά από τη χθεσινή σύσκεψη στο Προεδρικό για το θέμα του Λιμανιού - Μαρίνας επιθυμεί να τονίσει τα ακόλουθα:

 Α. Θεωρούμε ότι η Λάρνακα πρέπει να παραμείνει σταθερή στον τουριστικό προσανατολισμό στην ανάπτυξη τόσο του Λιμανιού - Μαρίνας, όσο και της Λάρνακας γενικότερα με απομάκρυνση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και διυλιστηρίου και κατασκευή έργων υποδομής.

Β. (α) Θεωρούμε ότι από τη χθεσινή σύσκεψη και τις θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και των αρμόδιων Υπουργών κατέστη σαφές ότι η λύση της εξυπηρέτησης των διερευνητικών διατρήσεων φυσικού αερίου είναι προσωρινή με διάρκεια ζωής όχι πέραν της τριετίας.

(β) Στην περίοδο αυτή των τριών χρόνων δεν είναι εφικτή η έναρξη των εργασιών Λιμανιού - Μαρίνας στους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς των διερευνητικών διατρήσεων και ως εκ τούτου, δεν θα επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την προώθηση του έργου.

(γ) Στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να εξευρεθούν ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα παραχωρηθεί περαιτέρω παράταση στην Κοινοπραξία για την κατασκευή του Λιμανιού - Μαρίνας.

(δ) Δεν θα διακινείται από το Λιμάνι οποιοδήποτε υλικό επιβαρυντικό για το περιβάλλον.

(ε) Θα παραχωρηθούν αντισταθμιστικά οφέλη στη Λάρνακα, τα οποία ζητούνται από το Δήμο Λάρνακας σε συνεννόηση πάντα με την Κυβέρνηση στα οποία περιλαμβάνονται η μετακίνηση των εγκαταστάσεων υγραερίου και πετρελαιοδεξαμενών εντός τριών χρόνων και των χώρων αποθήκευσης πετρελαιοειδών (πρώην Διυλιστήριο) με μετακίνηση των αποθεμάτων πετρελαιοειδών σε τρεις περίπου μήνες στο Βασιλικό, ως και άλλων έργων υποδομής.

(στ) Το ενεργειακό λιμάνι για τυχόν εκμετάλλευση του φυσικού αερίου δεν θα γίνει στη Λάρνακα.

(ζ) Οι ως άνω χρήσεις θα έχουν οικονομικό όφελος για τη Λάρνακα.

(η) Μετακίνηση των εν λόγω χρήσεων θα έχει δυσμενείς συνέπειες στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου.

Γ. Με βάση τα ανωτέρω και νοουμένου ότι με κατάλληλες ρήτρες θα τα εξασφαλίσουμε πιστεύουμε ότι σαν ενδιάμεση προσωρινή χρήση, η οποία θα έχει οικονομικά και άλλα οφέλη για τη Λάρνακα και αφού δεν επηρεάζεται ο τελικός στόχος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί θετικά.

[διαβάστε περισσότερα...]
Παρ, 11 Απρ 2014

Δημοσιογραφική Διάσκεψη Προέδρου ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου για εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης Δημοκρατικού Συναγερμού

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όπως και κάθε άλλος οργανισμός στην Κύπρο άλλωστε, αντιμετωπίζει καθημερινά τις συνέπειες και τις πραγματικότητες της οικονομικής ύφεσης που διανύουμε. Παράλληλα, υπάρχει και η ισχυρή θέληση της ηγεσίας του κόμματος να εφαρμόσει συνθήκες πλήρους και πραγματικής διαφάνειας στη χρηματοδότηση του κόμματος και να θέσει σε εφαρμογή τις εισηγήσεις της Επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Ο Δημοκρατικός Συναγερμός σήμερα εξαγγέλλει εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος. Το Εκτελεστικό Γραφείο σε πρόσφατη του συνεδρία εισηγήθηκε προς το Πολιτικό Γραφείο της παράταξης τη δημιουργία Επιτροπής υπεύθυνη για θέμα αυτό. Την Επιτροπή απαρτίζουν ο Γενικός Διευθυντής, ο Οικονομικός Διαχειριστής, οι Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Δεοντολογίας, της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, και ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Διαχείρισης.

Η εκστρατεία θα διενεργηθεί υπό την μορφή εράνου, θα έχει χρονική διάρκεια τριών μηνών και θα απευθύνεται στη βάση της παράταξης. Σκοπός και στόχος είναι η συλλογή εισφορών από τα χιλιάδες μέλη, φίλους και υποστηρικτές της παράταξης ώστε, σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας, να καλυφθεί το έλλειμμα στον ετήσιο προϋπολογισμό του κόμματος.

Ταυτόχρονα, η επιτυχία της προσπάθειας αυτής θα σημαίνει και την απεξάρτηση του κόμματος από τους μεγάλους εισφορείς και τη στήριξη στα απλά μέλη της παράταξης που ενστερνίζονται την πολιτική του φιλοσοφία και τις πολιτικές που παράγονται.

Η όλη εκστρατεία θα διεξαχθεί σε συνθήκες πλήρης διαφάνειας, τηρώντας τις εισηγήσεις της επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Σημειώνουμε πως οι εισφορές θα δημοσιοποιούνται στο τέλος του χρόνου στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Στόχος μας είναι με την περεταίρω ανάπτυξη του λογισμικού μας, σταδιακά οι εισφορές να εμφανίζονται αμέσως στην ιστοσελίδα μας.

Ως εκ τούτου, και μην έχοντας να κρύψουμε το παραμικρό, καλέσαμε την Πλατφόρμα Διαφάνεια Τώρα να ορίσει ανεξάρτητο παρατηρητή ή επιτροπή που θα παρακολουθεί την όλη διαδικασία.

Κλείνοντας, θέλω να παρακαλέσω τα μέλη, τους φίλους και τους υποστηρικτές του Δημοκρατικού Συναγερμού να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια αυτή. Αναγνωρίζουμε τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Βλέπουμε και νιώθουμε τις επιπτώσεις της ύφεσης καθημερινά, όπως και τις δυσμενείς συνθήκες που ισχύουν στην αγορά εργασίας. Πιστεύουμε όμως, πως ένας ισχυρός Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να βοηθά την κοινωνία με παραγωγή ουσιαστικών πολιτικών και θα συνεχίζει να συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια που κάνει η χώρα και οι πολίτες για έξοδο από την κρίση και τη δημιουργία μιας νέας, καλύτερης, ευημερούσας Κύπρου. 

Προϋπολογισμοί ΔΗΣΥ για το έτος 2014 εδώ

 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη Προέδρου ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου για εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης Δημοκρατικού Συναγερμού

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όπως και κάθε άλλος οργανισμός στην Κύπρο άλλωστε, αντιμετωπίζει καθημερινά τις συνέπειες και τις πραγματικότητες της οικονομικής ύφεσης που διανύουμε. Παράλληλα, υπάρχει και η ισχυρή θέληση της ηγεσίας του κόμματος να εφαρμόσει συνθήκες πλήρους και πραγματικής διαφάνειας στη χρηματοδότηση του κόμματος και να θέσει σε εφαρμογή τις εισηγήσεις της Επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Ο Δημοκρατικός Συναγερμός σήμερα εξαγγέλλει εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος. Το Εκτελεστικό Γραφείο σε πρόσφατη του συνεδρία εισηγήθηκε προς το Πολιτικό Γραφείο της παράταξης τη δημιουργία Επιτροπής υπεύθυνη για θέμα αυτό. Την Επιτροπή απαρτίζουν ο Γενικός Διευθυντής, ο Οικονομικός Διαχειριστής, οι Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Δεοντολογίας, της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, και ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Διαχείρισης.

Η εκστρατεία θα διενεργηθεί υπό την μορφή εράνου, θα έχει χρονική διάρκεια τριών μηνών και θα απευθύνεται στη βάση της παράταξης. Σκοπός και στόχος είναι η συλλογή εισφορών από τα χιλιάδες μέλη, φίλους και υποστηρικτές της παράταξης ώστε, σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας, να καλυφθεί το έλλειμμα στον ετήσιο προϋπολογισμό του κόμματος.

Ταυτόχρονα, η επιτυχία της προσπάθειας αυτής θα σημαίνει και την απεξάρτηση του κόμματος από τους μεγάλους εισφορείς και τη στήριξη στα απλά μέλη της παράταξης που ενστερνίζονται την πολιτική του φιλοσοφία και τις πολιτικές που παράγονται.

Η όλη εκστρατεία θα διεξαχθεί σε συνθήκες πλήρης διαφάνειας, τηρώντας τις εισηγήσεις της επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Σημειώνουμε πως οι εισφορές θα δημοσιοποιούνται στο τέλος του χρόνου στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Στόχος μας είναι με την περεταίρω ανάπτυξη του λογισμικού μας, σταδιακά οι εισφορές να εμφανίζονται αμέσως στην ιστοσελίδα μας.

Ως εκ τούτου, και μην έχοντας να κρύψουμε το παραμικρό, καλέσαμε την Πλατφόρμα Διαφάνεια Τώρα να ορίσει ανεξάρτητο παρατηρητή ή επιτροπή που θα παρακολουθεί την όλη διαδικασία.

Κλείνοντας, θέλω να παρακαλέσω τα μέλη, τους φίλους και τους υποστηρικτές του Δημοκρατικού Συναγερμού να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια αυτή. Αναγνωρίζουμε τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Βλέπουμε και νιώθουμε τις επιπτώσεις της ύφεσης καθημερινά, όπως και τις δυσμενείς συνθήκες που ισχύουν στην αγορά εργασίας. Πιστεύουμε όμως, πως ένας ισχυρός Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να βοηθά την κοινωνία με παραγωγή ουσιαστικών πολιτικών και θα συνεχίζει να συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια που κάνει η χώρα και οι πολίτες για έξοδο από την κρίση και τη δημιουργία μιας νέας, καλύτερης, ευημερούσας Κύπρου. 

Προϋπολογισμοί ΔΗΣΥ για το έτος 2014 εδώ

 

[διαβάστε περισσότερα...]
Παρ, 11 Απρ 2014

Δήλωση Οικονομικού Διαχειριστή Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νεόφυτου Νεοφύτου

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με σκοπό να συνεχίσει την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της κοινωνίας και να υπηρετεί τον λαό, εξαγγέλλει σήμερα εκστρατεία για την ενίσχυση των οικονομικών του κόμματος. Κατανοούμε τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο μας, και απευθυνόμαστε στα μέλη και στους φίλους του κόμματος αλλά και σε όλους όσους ενστερνίζονται τις αρχές και αξίες του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Ταυτόχρονα, καλούμε τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού να προχωρήσουν σε ανανέωση της κάρτας μέλους του κόμματος. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δημοκρατικού Συναγερμού (www.disy.org.cy). Από την ίδια ιστοσελίδα, καθώς επίσης και τηλεφωνικώς, μπορούν να γίνουν και εισφορές.

Η ευαισθητοποίηση των μελών, φίλων και υποστηρικτών του κόμματος θα γίνει, πέραν της δημοσιογραφικής προβολής, μέσω γραπτού μηνύματος σε κινητά τηλέφωνα, προβολή μέσω των κοινωνικών δικτύων, την ιστοσελίδα του κόμματος, επαφή μέσω τηλεφωνικού κέντρου που θα λειτουργήσει και την ηλεκτρονική εφημερίδα της παράταξης. 

Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα συνάδουν με τις συστάσεις της Επιτροπής Greco αλλά και με τον Νόμο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Είναι γι’ αυτό που η ηγεσία του κόμματος έχει καλέσει και την Πλατφόρμα Διαφάνεια Τώρα για να παρακολουθεί τη όλη διαδικασία.

Εν’ όψη και των επερχόμενων Ευρωεκλογών και το γεγονός ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι ταυτισμένος με το Ευρωπαϊκό Όραμα, η οικονομική στήριξη των φίλων μελών του Κόμματος είναι επιβεβλημένη.


Δήλωση Οικονομικού Διαχειριστή Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νεόφυτου Νεοφύτου

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με σκοπό να συνεχίσει την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της κοινωνίας και να υπηρετεί τον λαό, εξαγγέλλει σήμερα εκστρατεία για την ενίσχυση των οικονομικών του κόμματος. Κατανοούμε τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο μας, και απευθυνόμαστε στα μέλη και στους φίλους του κόμματος αλλά και σε όλους όσους ενστερνίζονται τις αρχές και αξίες του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Ταυτόχρονα, καλούμε τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού να προχωρήσουν σε ανανέωση της κάρτας μέλους του κόμματος. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δημοκρατικού Συναγερμού (www.disy.org.cy). Από την ίδια ιστοσελίδα, καθώς επίσης και τηλεφωνικώς, μπορούν να γίνουν και εισφορές.

Η ευαισθητοποίηση των μελών, φίλων και υποστηρικτών του κόμματος θα γίνει, πέραν της δημοσιογραφικής προβολής, μέσω γραπτού μηνύματος σε κινητά τηλέφωνα, προβολή μέσω των κοινωνικών δικτύων, την ιστοσελίδα του κόμματος, επαφή μέσω τηλεφωνικού κέντρου που θα λειτουργήσει και την ηλεκτρονική εφημερίδα της παράταξης. 

Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα συνάδουν με τις συστάσεις της Επιτροπής Greco αλλά και με τον Νόμο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Είναι γι’ αυτό που η ηγεσία του κόμματος έχει καλέσει και την Πλατφόρμα Διαφάνεια Τώρα για να παρακολουθεί τη όλη διαδικασία.

Εν’ όψη και των επερχόμενων Ευρωεκλογών και το γεγονός ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι ταυτισμένος με το Ευρωπαϊκό Όραμα, η οικονομική στήριξη των φίλων μελών του Κόμματος είναι επιβεβλημένη.


[διαβάστε περισσότερα...]
Δευ, 07 Απρ 2014

Ομιλία προέδρου ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου

Στον κόσμο της επικοινωνίας, υπάρχει η ανάγκη για συνεχή ανανέωση και εκσυγχρονισμό. Πάντοτε όμως με σεβασμό στις παραδοσιακές αξίες και τα σύμβολά τους, σχεδιαστικά και χρωματικά.

Με την ίδρυσή του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός καθιέρωσε σαν σύμβολό του τη Νίκη του αρχαίου Έλληνα γλύπτη Παιωνίου. Άγαλμα που κοσμούσε τον χώρο μπροστά στο Ναό του Δία, στην Ολυμπία. Το σύμβολο, στην τότε γραμμική του μορφή, υιοθετήθηκε απλό και χωρίς ειδική σχεδιαστική επεξεργασία. Στη συνέχεια, αρχές της δεκαετίας του ’90, αντικαταστάθηκε από μια πιο δυναμική έκδοση του ιδίου συμβόλου, χαρακτηριστική τής τότε εποχής. Με σκληρές, σφηνοειδείς φωτοσκιάσεις.

Φέτος, μια χρονιά στην οποία όλοι επιζητούμε την επαναφορά στις παραδοσιακές αξίες του λαού μας, θεωρήσαμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να επαναφέρουμε τα σύμβολά μας πιο κοντά στο πρότυπο. Με τη σκέψη και προσοχή μας στην αρχική παράσταση του συμβόλου, αποφασίσαμε την επαναφορά του στην κλασσική γραμμή. Κύριο μέλημά μας η διατήρηση των βασικών περιγραφικών γραμμών και η επιστροφή στην ηρεμία της γλυπτικής αναπαράστασης της Νίκης.

Απλουστεύσαμε το σχεδιασμό, απομακρύνοντας τις σκληρές γραμμές φωτοσκίασης και επαναφέραμε τις απλές περιγραφικές γραμμές, με σεβασμό στην “πολυτέλεια” της κλασσικής απλότητας.

Ξεκαθαρίζουμε όμως. Δεν είναι νέο λογότυπο, είναι επιστροφή στην πραγματικότητα, και όπως οι πολιτικοί και η πολιτική πρέπει να είναι πραγματιστές και πραγματικοί, έτσι και η πλησιέστερη επαναφορά στην πραγματική εικόνα της Νίκης είναι φυσική.

Η παράταξη παραμένει πιστή στις αξίες, στα πιστεύω και στην ευρωπαϊκή της πορεία. Στην Ευρωπαϊκή μας πορεία, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να νοικοκυρέψουμε το κράτος μας. Να κάνουμε αυτά που οι συγκυρίες επιβάλλουν ώστε να πάει μπροστά ο τόπος μας. Αυτές οι Ευρωεκλογές σηματοδοτούν την ανάγκη για αλλαγές. Αυτές οι Ευρωεκλογές οριοθετούν την σκληρή μας προσπάθεια να φτιάξουμε μια καλύτερη Κύπρο. Αυτές οι Ευρωεκλογές είναι μία ευκαιρία να στείλουμε μήνυμα στην Ευρώπη ότι προχωρούμε στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η οικονομία μας και θα έπρεπε να είχαμε κάνει από μόνοι μας.

Γι αυτό το λόγο, το μήνυμα που θα προβάλει ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν μπορούσε να ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από τη φράση που περιγράφει τη φιλοσοφία και τις πράξεις της παράταξης.

Εργαζόμαστε για τις αλλαγές που έχει ανάγκη η Κύπρος


Παρέμβαση Διευθύντριας Επικοινωνίας κας Σόφης Μιχαηλίδου

Η τεχνολογία και οι δυνατότητες που προσφέρει, έχουν μεταβάλει ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε, συνεργαζόμαστε και διαθέτουμε την πληροφορία. Ξεφεύγοντας από την παθητική λήψη πληροφοριών, ο χρήστης συμμετέχει πλέον ενεργά στην παγκόσμια online κοινότητα δημιουργώντας ο ίδιος περιεχόμενο και επικοινωνώντας μέσω πληθώρας εφαρμογών.

Όπως θα έχετε σίγουρα προσέξει, και ως άτομα και σαν παράταξη στον Δημοκρατικό Συναγερμό, δεν δίνουμε μάχη να κρατήσουμε τα ποσοστά μας. Δίνουμε τη μάχη της καταπολέμησης των προβλημάτων της κοινωνίας ως σύνολο αλλά και του κάθε πολίτη ατομικά. Ανοιγόμαστε στην κοινωνία και τα προβλήματά της. Για να μπορέσουμε να το πράξουμε αυτό ουσιαστικά και αποτελεσματικά, πρέπει να είμαστε σε επαφή με όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο και να κάνουμε γνωστή τη δράση, τη σκέψη και το όραμά μας.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει αυτό, είναι η ηλεκτρονική μας παρουσία και επικοινωνία. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που ανεβαίνει επίσημα η νέα μας ιστοσελίδα με την νέα επικοινωνιακή μας εικόνα, στην ίδια όμως ηλεκτρονική διεύθυνση www.disy.org.cy

Η αμεσότητα και η διαφάνεια είναι πλέον must και για αυτό κάναμε προσπάθεια η ιστοσελίδα να γίνει απόλυτα φιλική προς τον χρήστη, οι ειδήσεις να είναι σε κατηγορίες προσιτές και αυτονόητες αλλά και η ενημέρωση να είναι συνεχής και άμεση.

Από σήμερα επίσης θα σας κάνει ηλεκτρονική παρέα και το ηλεκτρονικό Site του Προέδρου της παράταξης κ. Αβέρωφ Νεοφύτου από τη διεύθυνση www.averof.org.cy για το οποίο και φυσικά θα περιμένουμε τα δικά σας σχόλια, και παρεμβάσεις.

Και στις 2 ιστοσελίδες θα παραθέτονται όλες μας οι ομιλίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις αλλά και όλες μας οι φωτογραφίες μέσω https://www.flickr.com/photos/dhsy/ όλα τα video μέσω www.youtube.com/dhsy1976 ενώ ταυτόχρονα θα γίνεται και αυτόματη ενημέρωσή σας για τις παρεμβάσεις μας στο facebook και στο twitter.

Για τη μεγιστοποίηση όμως και της αμφίδρομης και διαδραστικής μας επικοινωνίας, σας καλούμε να μας κάνετε like στο facebook και να γίνετε followers μας στο twitter, τόσο στους λογαριασμούς του κόμματος https://www.facebook.com/disy1976 και https://twitter.com/DISY όσο και σε αυτούς του Προέδρου Νεοφύτου που επίσημη αρχή κάνουν σήμερα https://www.facebook.com/AverofNeofytou και https://twitter.com/averof_neofytou

Η δημοσιογραφική οικογένεια είναι ο κυριότερος και ουσιαστικότερος μας συνεργάτης σε κάθε μας προσπάθεια. Προσπάθεια μας είναι ταυτόχρονα να κάνουμε τη δική σας δουλειά όσο πιο πρακτικά εύκολη μπορούμε.

Για το λόγο αυτό σας στέλνονται ήδη, δύο newsletters, ένα καθημερινό με τις ανακοινώσεις και δηλώσεις της ημέρας αλλά και ένα εβδομαδιαίο όπου και πάλι για δική σας διευκόλυνση βρίσκετε όλη τη δραστηριότητα της παράταξης συγκεντρωμένη σε ένα πρακτικό ηλεκτρονικό έντυπο.

Επιπρόσθετα και όπου είναι τεχνικά δυνατό, θα παρέχουμε και live streaming των εκδηλώσεων των οργάνων του κόμματος

 

Ομιλία προέδρου ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου

Στον κόσμο της επικοινωνίας, υπάρχει η ανάγκη για συνεχή ανανέωση και εκσυγχρονισμό. Πάντοτε όμως με σεβασμό στις παραδοσιακές αξίες και τα σύμβολά τους, σχεδιαστικά και χρωματικά.

Με την ίδρυσή του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός καθιέρωσε σαν σύμβολό του τη Νίκη του αρχαίου Έλληνα γλύπτη Παιωνίου. Άγαλμα που κοσμούσε τον χώρο μπροστά στο Ναό του Δία, στην Ολυμπία. Το σύμβολο, στην τότε γραμμική του μορφή, υιοθετήθηκε απλό και χωρίς ειδική σχεδιαστική επεξεργασία. Στη συνέχεια, αρχές της δεκαετίας του ’90, αντικαταστάθηκε από μια πιο δυναμική έκδοση του ιδίου συμβόλου, χαρακτηριστική τής τότε εποχής. Με σκληρές, σφηνοειδείς φωτοσκιάσεις.

Φέτος, μια χρονιά στην οποία όλοι επιζητούμε την επαναφορά στις παραδοσιακές αξίες του λαού μας, θεωρήσαμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να επαναφέρουμε τα σύμβολά μας πιο κοντά στο πρότυπο. Με τη σκέψη και προσοχή μας στην αρχική παράσταση του συμβόλου, αποφασίσαμε την επαναφορά του στην κλασσική γραμμή. Κύριο μέλημά μας η διατήρηση των βασικών περιγραφικών γραμμών και η επιστροφή στην ηρεμία της γλυπτικής αναπαράστασης της Νίκης.

Απλουστεύσαμε το σχεδιασμό, απομακρύνοντας τις σκληρές γραμμές φωτοσκίασης και επαναφέραμε τις απλές περιγραφικές γραμμές, με σεβασμό στην “πολυτέλεια” της κλασσικής απλότητας.

Ξεκαθαρίζουμε όμως. Δεν είναι νέο λογότυπο, είναι επιστροφή στην πραγματικότητα, και όπως οι πολιτικοί και η πολιτική πρέπει να είναι πραγματιστές και πραγματικοί, έτσι και η πλησιέστερη επαναφορά στην πραγματική εικόνα της Νίκης είναι φυσική.

Η παράταξη παραμένει πιστή στις αξίες, στα πιστεύω και στην ευρωπαϊκή της πορεία. Στην Ευρωπαϊκή μας πορεία, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να νοικοκυρέψουμε το κράτος μας. Να κάνουμε αυτά που οι συγκυρίες επιβάλλουν ώστε να πάει μπροστά ο τόπος μας. Αυτές οι Ευρωεκλογές σηματοδοτούν την ανάγκη για αλλαγές. Αυτές οι Ευρωεκλογές οριοθετούν την σκληρή μας προσπάθεια να φτιάξουμε μια καλύτερη Κύπρο. Αυτές οι Ευρωεκλογές είναι μία ευκαιρία να στείλουμε μήνυμα στην Ευρώπη ότι προχωρούμε στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η οικονομία μας και θα έπρεπε να είχαμε κάνει από μόνοι μας.

Γι αυτό το λόγο, το μήνυμα που θα προβάλει ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν μπορούσε να ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από τη φράση που περιγράφει τη φιλοσοφία και τις πράξεις της παράταξης.

Εργαζόμαστε για τις αλλαγές που έχει ανάγκη η Κύπρος


Παρέμβαση Διευθύντριας Επικοινωνίας κας Σόφης Μιχαηλίδου

Η τεχνολογία και οι δυνατότητες που προσφέρει, έχουν μεταβάλει ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε, συνεργαζόμαστε και διαθέτουμε την πληροφορία. Ξεφεύγοντας από την παθητική λήψη πληροφοριών, ο χρήστης συμμετέχει πλέον ενεργά στην παγκόσμια online κοινότητα δημιουργώντας ο ίδιος περιεχόμενο και επικοινωνώντας μέσω πληθώρας εφαρμογών.

Όπως θα έχετε σίγουρα προσέξει, και ως άτομα και σαν παράταξη στον Δημοκρατικό Συναγερμό, δεν δίνουμε μάχη να κρατήσουμε τα ποσοστά μας. Δίνουμε τη μάχη της καταπολέμησης των προβλημάτων της κοινωνίας ως σύνολο αλλά και του κάθε πολίτη ατομικά. Ανοιγόμαστε στην κοινωνία και τα προβλήματά της. Για να μπορέσουμε να το πράξουμε αυτό ουσιαστικά και αποτελεσματικά, πρέπει να είμαστε σε επαφή με όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο και να κάνουμε γνωστή τη δράση, τη σκέψη και το όραμά μας.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει αυτό, είναι η ηλεκτρονική μας παρουσία και επικοινωνία. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που ανεβαίνει επίσημα η νέα μας ιστοσελίδα με την νέα επικοινωνιακή μας εικόνα, στην ίδια όμως ηλεκτρονική διεύθυνση www.disy.org.cy

Η αμεσότητα και η διαφάνεια είναι πλέον must και για αυτό κάναμε προσπάθεια η ιστοσελίδα να γίνει απόλυτα φιλική προς τον χρήστη, οι ειδήσεις να είναι σε κατηγορίες προσιτές και αυτονόητες αλλά και η ενημέρωση να είναι συνεχής και άμεση.

Από σήμερα επίσης θα σας κάνει ηλεκτρονική παρέα και το ηλεκτρονικό Site του Προέδρου της παράταξης κ. Αβέρωφ Νεοφύτου από τη διεύθυνση www.averof.org.cy για το οποίο και φυσικά θα περιμένουμε τα δικά σας σχόλια, και παρεμβάσεις.

Και στις 2 ιστοσελίδες θα παραθέτονται όλες μας οι ομιλίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις αλλά και όλες μας οι φωτογραφίες μέσω https://www.flickr.com/photos/dhsy/ όλα τα video μέσω www.youtube.com/dhsy1976 ενώ ταυτόχρονα θα γίνεται και αυτόματη ενημέρωσή σας για τις παρεμβάσεις μας στο facebook και στο twitter.

Για τη μεγιστοποίηση όμως και της αμφίδρομης και διαδραστικής μας επικοινωνίας, σας καλούμε να μας κάνετε like στο facebook και να γίνετε followers μας στο twitter, τόσο στους λογαριασμούς του κόμματος https://www.facebook.com/disy1976 και https://twitter.com/DISY όσο και σε αυτούς του Προέδρου Νεοφύτου που επίσημη αρχή κάνουν σήμερα https://www.facebook.com/AverofNeofytou και https://twitter.com/averof_neofytou

Η δημοσιογραφική οικογένεια είναι ο κυριότερος και ουσιαστικότερος μας συνεργάτης σε κάθε μας προσπάθεια. Προσπάθεια μας είναι ταυτόχρονα να κάνουμε τη δική σας δουλειά όσο πιο πρακτικά εύκολη μπορούμε.

Για το λόγο αυτό σας στέλνονται ήδη, δύο newsletters, ένα καθημερινό με τις ανακοινώσεις και δηλώσεις της ημέρας αλλά και ένα εβδομαδιαίο όπου και πάλι για δική σας διευκόλυνση βρίσκετε όλη τη δραστηριότητα της παράταξης συγκεντρωμένη σε ένα πρακτικό ηλεκτρονικό έντυπο.

Επιπρόσθετα και όπου είναι τεχνικά δυνατό, θα παρέχουμε και live streaming των εκδηλώσεων των οργάνων του κόμματος

 

[διαβάστε περισσότερα...]

Flickr Feed

Παρ, 23 Μάρ 2018

ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΝΙΚΟΥ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗ, ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΔΗΣΥ

Δήλωση για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 

Χαιρετίζουμε και εκφράζουμε την πλήρη ικανοποίησή μας για τη στάση και ομόφωνη στήριξη των Ευρωπαίων Εταίρων μας για τερματισμό των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόκειται για μια αυστηρή τοποθέτηση, η οποία θέτει την Άγκυρα προ των ευθυνών της. Η Τουρκία τίθεται ουσιαστικά υπό ευρωπαϊκή παρακολούθηση για την συμπεριφορά της εναντίον ενός κράτους μέλους και κατ’ επέκταση εναντίον της ίδιας της Ένωσης.

Δεν θα μπορούσαμε παράλληλα να μην σημειώσουμε και την έκφραση αλληλεγγύης από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο επίσης καλεί την Τουρκία, σε αυστηρό ύφος, να σταματήσει αμέσως τις προκλήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τόνισαν ξεκάθαρα ότι το δικαίωμα εκμετάλλευσης εντός της κυπριακής ΑΟΖ αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, πέτυχε την ξεκάθαρη στήριξη των Ευρωπαίων Εταίρων μας στο ανώτατο επίπεδο.

Στόχος μας βέβαια δεν είναι απλά και μόνο η υιοθέτηση οποιωνδήποτε αντιποίνων έναντι της Άγκυρας, αλλά η μεταβολή της τουρκικής στάσης που θα επιτρέψει την επανένωση της Κύπρου με μία βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Μία λύση που θα επιτρέψει στις δύο κοινότητες της Κύπρου να καθορίζουν το μέλλον τους χωρίς παρεμβάσεις τρίτων.

Μοναδική έγνοια της πλευράς μας ήταν και παραμένει η επανέναρξη του διαλόγου, με βάση το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, για συνολική λύση του κυπριακού προβλήματος.
Αυτή θα πρέπει να είναι η έγνοια όλων μας.

Καλούμε την τουρκοκυπριακή ηγεσία να στρέψει κι αυτή την προσοχή της στην επανέναρξη του διαλόγου, ώστε να επιλύσουμε το Κυπριακό.

Μόνο έτσι, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, θα επωφεληθούμε από κοινού, σε μια ενωμένη πατρίδα.
Σε συνθήκες Ασφάλειας και Ευημερίας, χωρίς Στρατούς και Εγγυητές.

Η καλύτερη εγγύηση, για όλους μας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίκαιο και οι Αρχές της.

Λευκωσία, 23 Μαρτίου 2018

Πεμ, 22 Μάρ 2018

Ο ΠτΔ ενημερώνει τους εταίρους για τις προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, οι οποίες λειτουργούν ανασταλτικά για την επανενάρξη του διαλόγου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αρχίζοντας με την κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο κ. Ντόνταλντ Τούσκ, προβαίνει σε ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί και τις συνεχιζόμενες προκλήσεις και την επιθετική συμπεριφορά της Άγκυρας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Τουσκ -εκ μέρους όλων των Αρχηγών της ΕΕ- σημείωσε με το πέρας του άτυπου Συμβουλίου του Φεβρουαρίου ότι «η Τουρκία παραβιάζει τις σχέσεις καλής γειτονίας που είναι υποχρεωμένη να έχει με όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ».

Μέσα στα πλαίσια αλληλεγγύης αλλά και σεβασμού προς το Διεθνές Δίκαιο, τις Αρχές και τις Αξίες της ΕΕ, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επιδιώκει την επαναβεβαίωση της αλληλεγγύης και στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και την επισήμανση των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας έναντι της Κύπρου.

Ενέργειες, οι οποίες αφενός παραβιάζουν αναφαίρετα δικαιώματα ενός κράτους – μέλους της ΕΕ και κατ’ επέκταση της ίδιας της ΕΕ και αφετέρου λειτουργούν ανασταλτικά για τις όποιες προσπάθειες καταβάλλει η πλευρά μας για επανέναρξη του διαλόγου με στόχο την επίλυση του κυπριακού.

Για άλλη μια φορά καλούμε τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους να προχωρήσουμε από κοινού για μια λύση προς όφελος όλων των Κυπρίων και παράλληλα καλούμε τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να αποδεχτεί την πρόσκληση του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη για μια πρώτη συνάντηση –χωρίς όρους και προϋποθέσεις- ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος αφού πρώτα η Τουρκία σταματήσει όλες τις προκλητικές της ενέργειες κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & MME ΔΗΣΥ
Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2018

 

Πεμ, 22 Μάρ 2018

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός χαιρετίζει τις σημαντικές τροπολογίες που πέτυχε η Αντιπρόεδρος του κόμματος και επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΚΣΣΕ, κα Στέλλα Κυριακίδου για την Κύπρο και τους πρόσφυγες της Τουρκικής Εισβολής

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός χαιρετίζει τις σημαντικές τροπολογίες που πέτυχε η Αντιπρόεδρος του κόμματος και επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) κα Στέλλα Κυριακίδου για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κυπρίων εκτοπισμένων συνεπεία της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής.

Πιο συγκεκριμένα, σε Προσχέδιο Ψηφίσματος και Σύστασης για τις ανθρωπιστικές ανάγκες των εκτοπισμένων ατόμων στην Ευρώπη, που εγκρίθηκε χθες στο Αμμάν της Ιορδανίας, στο πλαίσιο εργασιών της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της Συνέλευσης, η κα Κυριακίδου πέτυχε ομόφωνα να υιοθετηθούν τροπολογίες της, όπως η απάλειψη πρόνοιας που αφορούσε στη λειτουργία της Επιτροπής Αποζημιώσεων ως αποτελεσματικού μηχανισμού αποκατάστασης των περιουσιακών δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων. Η κα Κυριακίδου επεσήμανε ακόμα ότι οι εκτοπισμένοι της τουρκικής εισβολής εμποδίζονται, λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής, να επιστρέψουν στις περιουσίες και πατρογονικές τους εστίες, αλλά και από την ειρηνική τους απόλαυση, κατά παράβαση των σχετικών Συμβάσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η πλήρης αποκατάσταση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη λύσης του Κυπριακού προβλήματος που να τερματίζει την κατοχή και να επανενώνει τον τόπο και το λαό.

Εξάλλου, η κα Κυριακίδου εξήγησε ότι αναφορές που εμπεριέχονται στο προκαταρτικό Ψήφισμα και Σύσταση για την Κύπρο και που αφορούν στην προώθηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, όπως, μεταξύ άλλων, η στήριξη του έργου της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων και η υποχρέωση της Τουρκίας να παράσχει όλες τις πληροφορίες για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, η ολοκλήρωση της αποναρκοθέτησης στη νεκρή ζώνη, είναι όλα μέτρα που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, πλην όμως δεν αίρουν τα τετελεσμένα και την παρανομία της τουρκικής εισβολής και κατοχής.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & MME ΔΗΣΥ
Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2018