Δημοκρατικος Συναγερμος

Δημοκρατικός Συναγερμός

/ / /

Πεμ, 13 Νοέ 2014

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση της Προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ.

Οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν στο Γενικό Οργανωτικό Διευθυντή του Κόμματος και οι υποψήφιες είναι:

(α) Κωνσταντίνου Ξένια

(β) Σχίζα Ουρανία

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κόμματος που θα συγκληθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια στις 11π.μ.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με το πέρας του Α Μέρους του Συνεδρίου, από τις 12:00 μ.μ. μέχρι τις 5:00 μ.μ., στον ίδιο χώρο.

Τέλος, όσον αφορά τις δύο κενωθείσες θέσεις των Μελών του Πολιτικού Γραφείου,υποψηφιότητες θα υποβάλλονται αύριο Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ., στο Γενικό Οργανωτικό Διευθυντή του Κόμματος, στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στο 2ο όροφο.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση της Προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ.

Οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν στο Γενικό Οργανωτικό Διευθυντή του Κόμματος και οι υποψήφιες είναι:

(α) Κωνσταντίνου Ξένια

(β) Σχίζα Ουρανία

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κόμματος που θα συγκληθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια στις 11π.μ.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με το πέρας του Α Μέρους του Συνεδρίου, από τις 12:00 μ.μ. μέχρι τις 5:00 μ.μ., στον ίδιο χώρο.

Τέλος, όσον αφορά τις δύο κενωθείσες θέσεις των Μελών του Πολιτικού Γραφείου,υποψηφιότητες θα υποβάλλονται αύριο Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ., στο Γενικό Οργανωτικό Διευθυντή του Κόμματος, στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στο 2ο όροφο.

[διαβάστε περισσότερα...]
Τρι, 11 Νοέ 2014

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που συνήλθε σε τακτική συνεδρία στις 7 Οκτωβρίου 2014 στη Λευκωσία, αποφάσισε την προκήρυξη των διαδικασιών για την πλήρωση:

(α) της θέση της Προέδρου της Γυναικείας Οργάνωσης του Κόμματος.

(β) δύο (2) κενών θέσεων μελών του Πολιτικού Γραφείου

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κόμματος που θα συγκληθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια στις 11π.μ.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με το πέρας του Α Μέρους του Συνεδρίου, από τις 12:00 μ.μ. μέχρι τις 5:00 μ.μ., στον ίδιο χώρο.

Η εκλογή των Μελών του Πολιτικού Γραφείου και της Προέδρου της Γ.Ο.ΔΗ.ΣΥ γίνεται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια

Υποψηφιότητες:

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, για εκλογή, έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος, τα οποία είχαν εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέχρι και την 15ή Οκτωβρίου 2014 και τα οποία έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα, δηλαδή τη συνδρομή μέλους για το έτος 2014.

 1. Για τη θέση της Προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ, υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στο Γενικό Οργανωτικό Διευθυντή του Κόμματος, στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στο 2ο όροφο, την ΠΕΜΠΤΗ, 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014,  μέχρι τις 12:00 μ.μ.
 2.  Για τις θέσεις των Μελών του Πολιτικού Γραφείου, υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στο Γενικό Οργανωτικό Διευθυντή του Κόμματος, στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στο 2ο όροφο, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014,  μέχρι τις 12:00 μ.μ. 

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για μια μόνο θέση

Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

 1.  Συμπληρωμένη τη Δήλωση Υποβολής Υποψηφιότητας
 2. Την Πολιτική τους Ταυτότητα ή αντίγραφο
 3. Την Κομματική τους Ταυτότητα για το 2014 ή απόδειξη/ βεβαίωση πληρωμής της συνδρομής τους για το έτος 2014
 4. Πρόσφατη φωτογραφία τους, μέγεθος διαβατηρίου, σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή
 5. Να καταβάλουν €100,00 ως χρηματικό δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες.

Σύμφωνα και κατ’ αναλογία με το Άρθρο 13.2.5. η εκλογή των μελών του Πολιτικού Γραφείου, γίνεται με ενιαία εκλογή κατά την οποία κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου, είναι υποχρεωμένο να ψηφίσει αριθμό υποψηφίων, ίσο ή μεγαλύτερο από το ήμισυ και όχι μεγαλύτερο από το σύνολο των εκλέξιμων θέσεων.

Για την αναπληρωματική εκλογή των Μελών του Πολιτικού Γραφείου, δεν ισχύουν οποιεσδήποτε ποσοστώσεις.

Δήλωση Υποβολής Υποψηφιότητας για Αναπληρωματική Εκλογή εδώ

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Καταστατικού του Κόμματος, το Ανώτατο Συμβούλιο απαρτίζουν:

 1.  Τα μέλη του Διευρυμένου Πολιτικού Γραφείου.
 2. Τα μέλη των Επαρχιακών Γραμματειών και των Γραμματειών των ΚΟΕ
 3. Διακόσιοι (200) αντιπρόσωποι των επαρχιών. Ο αριθμός αυτός κατανέμεται στις επαρχίες κατ’ αναλογία των ψήφων που πήρε το κόμμα στις Βουλευτικές Εκλογές, που διεξήχθησαν πριν από το Επαρχιακό Συνέδριο  της επαρχίας από το οποίο θα εκλεγούν οι αντιπρόσωποι. Τους αντιπρόσωπους κάθε επαρχίας εκλέγει το Επαρχιακό Συνέδριο.
 4. Τριάντα  (30) αντιπρόσωπους των ΚΟΕ. Ο αριθμός αυτός κατανέμεται στις ΚΟΕ κατ’ αναλογία των μελών τους. Τους αντιπρόσωπους των ΚΟΕ εκλέγει το Συνέδριο της κάθε ΚΟΕ.
 5. Το Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΕ καθώς και τους Επαρχιακούς Γραμματείς και Αναπληρωτές Επαρχιακούς Γραμματείς της ΟΝΕ.
 6. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Σχολικοί Έφοροι των Δημαρχούμενων Περιοχών.
 7. Δώδεκα  (12) αντιπρόσωποι των μελών του κόμματος  οι οποίοι προέρχονται από θρησκευτικές ομάδες Μαρωνιτών (6), Αρμενίων(4) και Λατίνων(2). Οι αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων εκλέγονται από Γενικές Συνελεύσεις των μελών του κόμματος που ανήκουν στην αντίστοιχη θρησκευτική ομάδα.
 8. Δεκατέσσερις (14) αντιπρόσωποι του Παναγροτικού Συνδέσμου μέλη του κόμματος, στους οποίου περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός και ο Γενικός Ταμίας που είναι μέλη του κόμματος σαράντα πέντε (45) μέρες προ της εκλογής τους.
 9.  Αντιπρόσωποι των Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων στους οποίους περιλαμβάνονται οι Πρόεδροι των Συντονιστικών Επιτροπών των τεσσάρων τομέων, Οι Πρόεδροι των είκοσι (20) πολυπληθέστερων σε μέλη Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων και τέσσερις (4) εκπρόσωποι, ένας από το Δημόσιο Τομέα, ένας από το Ημιδημόσιο, ένα από τον Ιδιωτικό και ένας από τον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 10. Οι Συντονιστές και/ή Προϊστάμενοι των Τομέων των Διευθύνσεων.
 11. Οι Συντονιστές και/ή Προϊστάμενοι των Γραμματειών Παραγωγής Πολιτικής
 12. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας και τα μέλη της Γραμματείας Πολιτικού σχεδιασμού.
 13. Πρώην Υπουργοί, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δημάρχοι και άλλοι πολιτειακοί αξιωματούχοι που είναι μέλη του κόμματος.
 14. Διατελέσαντα μέλη του Πολιτικού Γραφείου  ή παλαιότερα του Μικρού Πολιτικού Γραφείου.
 15. Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του κόμματος.
 16. Οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών του κόμματος που είναι μέλη του ΔΗΣΥ, καθώς και οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες του κόμματος.
 17. Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων και Συνδεδεμένων Οργανώσεων που είναι μέλη του κόμματος.
 18. Το σύνολο του Ανωτάτου Συμβουλίου της ΝΕΔΗΣΥ σε αριθμό που να μην υπερβαίνει το 20% επί του συνολικού αριθμού του Ανωτάτου Συμβουλίου του κόμματος.
 19. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.K

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που συνήλθε σε τακτική συνεδρία στις 7 Οκτωβρίου 2014 στη Λευκωσία, αποφάσισε την προκήρυξη των διαδικασιών για την πλήρωση:

(α) της θέση της Προέδρου της Γυναικείας Οργάνωσης του Κόμματος.

(β) δύο (2) κενών θέσεων μελών του Πολιτικού Γραφείου

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κόμματος που θα συγκληθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια στις 11π.μ.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με το πέρας του Α Μέρους του Συνεδρίου, από τις 12:00 μ.μ. μέχρι τις 5:00 μ.μ., στον ίδιο χώρο.

Η εκλογή των Μελών του Πολιτικού Γραφείου και της Προέδρου της Γ.Ο.ΔΗ.ΣΥ γίνεται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια

Υποψηφιότητες:

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, για εκλογή, έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος, τα οποία είχαν εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέχρι και την 15ή Οκτωβρίου 2014 και τα οποία έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα, δηλαδή τη συνδρομή μέλους για το έτος 2014.

 1. Για τη θέση της Προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ, υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στο Γενικό Οργανωτικό Διευθυντή του Κόμματος, στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στο 2ο όροφο, την ΠΕΜΠΤΗ, 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014,  μέχρι τις 12:00 μ.μ.
 2.  Για τις θέσεις των Μελών του Πολιτικού Γραφείου, υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στο Γενικό Οργανωτικό Διευθυντή του Κόμματος, στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στο 2ο όροφο, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014,  μέχρι τις 12:00 μ.μ. 

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για μια μόνο θέση

Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

 1.  Συμπληρωμένη τη Δήλωση Υποβολής Υποψηφιότητας
 2. Την Πολιτική τους Ταυτότητα ή αντίγραφο
 3. Την Κομματική τους Ταυτότητα για το 2014 ή απόδειξη/ βεβαίωση πληρωμής της συνδρομής τους για το έτος 2014
 4. Πρόσφατη φωτογραφία τους, μέγεθος διαβατηρίου, σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή
 5. Να καταβάλουν €100,00 ως χρηματικό δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες.

Σύμφωνα και κατ’ αναλογία με το Άρθρο 13.2.5. η εκλογή των μελών του Πολιτικού Γραφείου, γίνεται με ενιαία εκλογή κατά την οποία κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου, είναι υποχρεωμένο να ψηφίσει αριθμό υποψηφίων, ίσο ή μεγαλύτερο από το ήμισυ και όχι μεγαλύτερο από το σύνολο των εκλέξιμων θέσεων.

Για την αναπληρωματική εκλογή των Μελών του Πολιτικού Γραφείου, δεν ισχύουν οποιεσδήποτε ποσοστώσεις.

Δήλωση Υποβολής Υποψηφιότητας για Αναπληρωματική Εκλογή εδώ

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Καταστατικού του Κόμματος, το Ανώτατο Συμβούλιο απαρτίζουν:

 1.  Τα μέλη του Διευρυμένου Πολιτικού Γραφείου.
 2. Τα μέλη των Επαρχιακών Γραμματειών και των Γραμματειών των ΚΟΕ
 3. Διακόσιοι (200) αντιπρόσωποι των επαρχιών. Ο αριθμός αυτός κατανέμεται στις επαρχίες κατ’ αναλογία των ψήφων που πήρε το κόμμα στις Βουλευτικές Εκλογές, που διεξήχθησαν πριν από το Επαρχιακό Συνέδριο  της επαρχίας από το οποίο θα εκλεγούν οι αντιπρόσωποι. Τους αντιπρόσωπους κάθε επαρχίας εκλέγει το Επαρχιακό Συνέδριο.
 4. Τριάντα  (30) αντιπρόσωπους των ΚΟΕ. Ο αριθμός αυτός κατανέμεται στις ΚΟΕ κατ’ αναλογία των μελών τους. Τους αντιπρόσωπους των ΚΟΕ εκλέγει το Συνέδριο της κάθε ΚΟΕ.
 5. Το Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΕ καθώς και τους Επαρχιακούς Γραμματείς και Αναπληρωτές Επαρχιακούς Γραμματείς της ΟΝΕ.
 6. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Σχολικοί Έφοροι των Δημαρχούμενων Περιοχών.
 7. Δώδεκα  (12) αντιπρόσωποι των μελών του κόμματος  οι οποίοι προέρχονται από θρησκευτικές ομάδες Μαρωνιτών (6), Αρμενίων(4) και Λατίνων(2). Οι αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων εκλέγονται από Γενικές Συνελεύσεις των μελών του κόμματος που ανήκουν στην αντίστοιχη θρησκευτική ομάδα.
 8. Δεκατέσσερις (14) αντιπρόσωποι του Παναγροτικού Συνδέσμου μέλη του κόμματος, στους οποίου περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Οργανωτικός και ο Γενικός Ταμίας που είναι μέλη του κόμματος σαράντα πέντε (45) μέρες προ της εκλογής τους.
 9.  Αντιπρόσωποι των Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων στους οποίους περιλαμβάνονται οι Πρόεδροι των Συντονιστικών Επιτροπών των τεσσάρων τομέων, Οι Πρόεδροι των είκοσι (20) πολυπληθέστερων σε μέλη Κλαδικών Επαγγελματικών Οργανώσεων και τέσσερις (4) εκπρόσωποι, ένας από το Δημόσιο Τομέα, ένας από το Ημιδημόσιο, ένα από τον Ιδιωτικό και ένας από τον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 10. Οι Συντονιστές και/ή Προϊστάμενοι των Τομέων των Διευθύνσεων.
 11. Οι Συντονιστές και/ή Προϊστάμενοι των Γραμματειών Παραγωγής Πολιτικής
 12. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας και τα μέλη της Γραμματείας Πολιτικού σχεδιασμού.
 13. Πρώην Υπουργοί, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δημάρχοι και άλλοι πολιτειακοί αξιωματούχοι που είναι μέλη του κόμματος.
 14. Διατελέσαντα μέλη του Πολιτικού Γραφείου  ή παλαιότερα του Μικρού Πολιτικού Γραφείου.
 15. Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών που είναι μέλη του κόμματος.
 16. Οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών του κόμματος που είναι μέλη του ΔΗΣΥ, καθώς και οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες του κόμματος.
 17. Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων και Συνδεδεμένων Οργανώσεων που είναι μέλη του κόμματος.
 18. Το σύνολο του Ανωτάτου Συμβουλίου της ΝΕΔΗΣΥ σε αριθμό που να μην υπερβαίνει το 20% επί του συνολικού αριθμού του Ανωτάτου Συμβουλίου του κόμματος.
 19. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.K
[διαβάστε περισσότερα...]
Δευ, 10 Νοέ 2014

Δελτίο Τύπου Δημοκρατικού Συναγερμού
Δημοσιογραφική Διάσκεψη «Δράσεις κοντά στον Πολίτη»

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένος σε πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης, ανακοινώνει σήμερα 3 δράσεις οι οποίες θα αποτελούν την αρχή αυτής της έμπρακτης προσπάθειάς μας.

Η πρώτη μας δράση με τίτλο «Για εμάς η υγεία πάνω απ’ όλα» αφορά στη διαφώτιση των πολιτών σε θέματα που αφορούν την υγεία τους και στην πρόληψη ασθενειών. Η δράση αυτή θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων,επισκέψεις σε χωριά της Κύπρου όλων των επαρχιών, μέσα από μια προσπάθεια να φτάσουμε εμείς κοντά σε εκείνους που μας έχουν ανάγκη. Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στην Κακοπετριά και θα αφορά την ενημέρωση για τον διαβήτη.

Η δεύτερη μας δράση «Δώσε Αίμα Δώσε Ζωή» αφορά την ενίσχυση των αποθεμάτων της Τράπεζας Αίματος και έχει ξεκινήσει από πέρσι. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης, αγάπης, κατάθεση ζωής στην τράπεζα της ανθρωπιάς και της ευαισθησίας. Η επόμενη αιμοδοσία θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του Ανωτάτου Συμβουλίου της παράταξής μας, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία.

Τρίτη μας δράση είναι τα «Χριστουγεννιάτικα Χαμόγελα». Δράση η οποία εντάσσεται στη γενικότερή μας προσπάθεια βοήθειας και συμπαράστασης στον συνάνθρωπό μας. Όλοι μας έχουμε ανάγκη ένα χαμόγελο αυτές τις δύσκολες μέρες. Πόσο μάλλον οι συμπολίτες μας που περνούν τα πιο δύσκολα. Στοχεύουμε να φτάσουμε κοντά σε όσο περισσότερους συνανθρώπους μας μπορέσουμε για να φέρουμε ένα χαμόγελο σε μικρά παιδιά, σε ηλικιωμένους και σε άπορες οικογένειες προσφέροντάς τους από καρδιάς.

Πολιτική δεν είναι τίποτε άλλο από την προσπάθεια για την καλυτέρευση της ζωής των συμπολιτών μας. Προσκαλούμε όλους να πιστέψουν στη δύναμη της ομαδικής προσπάθειας στην ενίσχυση των δικών μας ανθρώπων.

Πρόγραμμα «Δράσεις κοντά στον Πολίτη»

• Η πρώτη εκδήλωση της δράσης μας «Για εμάς η υγεία πάνω απ’ όλα» η οποία θα πραγματοποιηθεί παρουσία του προέδρου της Παράταξης κου Αβέρωφ Νεοφύτου και με τη στήριξη του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου, θα ξεκινήσει την Κυριακή 23 Νοεμβρίου από την Αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κακοπετριάς και θα αφορά την ενημέρωση για τον διαβήτη.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπου με τη βοήθεια του διακεκριμένου διαβητολόγου Δρ. Ιωσήφ Κάσιου και της Κλινικής Διαιτολόγου Ελένης Ανδρέου, τους οποίους και ευχαριστούμε για την άμεση τους ανταπόκριση, θα γίνει ενημέρωση για την πρόληψη και χειρισμό του διαβήτη, δωρεάν αιματολογική εξέταση για όσους επιθυμούν και διανομή πληροφοριακού υλικού.

• Η επόμενη αιμοδοσία που θα διοργανώσουμε στο πλαίσιο της δράσης « δώσε αίμα, δώσε ζωή» θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του Ανωτάτου Συμβουλίου της παράταξής μας, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου μεταξύ των ωρών 10:30 π.μ – 1:00 μ.μ στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» και προσκαλούμε όλους όσους μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική αυτή προσπάθεια ανιδιοτελούς συνεισφοράς προς τους συνανθρώπους μας.

• Για την πραγματοποίηση της Τρίτης μας δράσης, τα «χριστουγεννιάτικα χαμόγελα», θα κάνουμε τη μέγιστη προσπάθεια να φτάσουμε σε όσους περισσότερους μας συμπολίτες έχουν ανάγκη προσφέροντας παιχνίδια, δώρα, χριστουγεννιάτικα εδέσματα και άλλα αντικείμενα. Τις λεπτομέρειες για συγκεκριμένες εκδηλώσεις θα σας τις ανακοινώνουμε διαδοχικά.

 

Δελτίο Τύπου Δημοκρατικού Συναγερμού
Δημοσιογραφική Διάσκεψη «Δράσεις κοντά στον Πολίτη»

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένος σε πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης, ανακοινώνει σήμερα 3 δράσεις οι οποίες θα αποτελούν την αρχή αυτής της έμπρακτης προσπάθειάς μας.

Η πρώτη μας δράση με τίτλο «Για εμάς η υγεία πάνω απ’ όλα» αφορά στη διαφώτιση των πολιτών σε θέματα που αφορούν την υγεία τους και στην πρόληψη ασθενειών. Η δράση αυτή θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων,επισκέψεις σε χωριά της Κύπρου όλων των επαρχιών, μέσα από μια προσπάθεια να φτάσουμε εμείς κοντά σε εκείνους που μας έχουν ανάγκη. Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στην Κακοπετριά και θα αφορά την ενημέρωση για τον διαβήτη.

Η δεύτερη μας δράση «Δώσε Αίμα Δώσε Ζωή» αφορά την ενίσχυση των αποθεμάτων της Τράπεζας Αίματος και έχει ξεκινήσει από πέρσι. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης, αγάπης, κατάθεση ζωής στην τράπεζα της ανθρωπιάς και της ευαισθησίας. Η επόμενη αιμοδοσία θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του Ανωτάτου Συμβουλίου της παράταξής μας, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία.

Τρίτη μας δράση είναι τα «Χριστουγεννιάτικα Χαμόγελα». Δράση η οποία εντάσσεται στη γενικότερή μας προσπάθεια βοήθειας και συμπαράστασης στον συνάνθρωπό μας. Όλοι μας έχουμε ανάγκη ένα χαμόγελο αυτές τις δύσκολες μέρες. Πόσο μάλλον οι συμπολίτες μας που περνούν τα πιο δύσκολα. Στοχεύουμε να φτάσουμε κοντά σε όσο περισσότερους συνανθρώπους μας μπορέσουμε για να φέρουμε ένα χαμόγελο σε μικρά παιδιά, σε ηλικιωμένους και σε άπορες οικογένειες προσφέροντάς τους από καρδιάς.

Πολιτική δεν είναι τίποτε άλλο από την προσπάθεια για την καλυτέρευση της ζωής των συμπολιτών μας. Προσκαλούμε όλους να πιστέψουν στη δύναμη της ομαδικής προσπάθειας στην ενίσχυση των δικών μας ανθρώπων.

Πρόγραμμα «Δράσεις κοντά στον Πολίτη»

• Η πρώτη εκδήλωση της δράσης μας «Για εμάς η υγεία πάνω απ’ όλα» η οποία θα πραγματοποιηθεί παρουσία του προέδρου της Παράταξης κου Αβέρωφ Νεοφύτου και με τη στήριξη του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου, θα ξεκινήσει την Κυριακή 23 Νοεμβρίου από την Αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κακοπετριάς και θα αφορά την ενημέρωση για τον διαβήτη.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπου με τη βοήθεια του διακεκριμένου διαβητολόγου Δρ. Ιωσήφ Κάσιου και της Κλινικής Διαιτολόγου Ελένης Ανδρέου, τους οποίους και ευχαριστούμε για την άμεση τους ανταπόκριση, θα γίνει ενημέρωση για την πρόληψη και χειρισμό του διαβήτη, δωρεάν αιματολογική εξέταση για όσους επιθυμούν και διανομή πληροφοριακού υλικού.

• Η επόμενη αιμοδοσία που θα διοργανώσουμε στο πλαίσιο της δράσης « δώσε αίμα, δώσε ζωή» θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του Ανωτάτου Συμβουλίου της παράταξής μας, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου μεταξύ των ωρών 10:30 π.μ – 1:00 μ.μ στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» και προσκαλούμε όλους όσους μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική αυτή προσπάθεια ανιδιοτελούς συνεισφοράς προς τους συνανθρώπους μας.

• Για την πραγματοποίηση της Τρίτης μας δράσης, τα «χριστουγεννιάτικα χαμόγελα», θα κάνουμε τη μέγιστη προσπάθεια να φτάσουμε σε όσους περισσότερους μας συμπολίτες έχουν ανάγκη προσφέροντας παιχνίδια, δώρα, χριστουγεννιάτικα εδέσματα και άλλα αντικείμενα. Τις λεπτομέρειες για συγκεκριμένες εκδηλώσεις θα σας τις ανακοινώνουμε διαδοχικά.

 

[διαβάστε περισσότερα...]
Πεμ, 30 Οκτ 2014

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που συνήλθε σε τακτική συνεδρία στις 7 Οκτωβρίου 2014 στη Λευκωσία, αποφάσισε την προκήρυξη των διαδικασιών για την πλήρωση:

(α) της θέση της Προέδρου της Γυναικείας Οργάνωσης του Κόμματος.
(β) δύο (2) κενών θέσεων μελών του Πολιτικού Γραφείου


Η εκλογική διαδικασία για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κόμματος που θα συγκληθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια στις 11π.μ.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 12:00 μ.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. και δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Καταστατικού.

Υποψηφιότητες:
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, για εκλογή, έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος, τα οποία είχαν εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέχρι και την 15ή Οκτωβρίου 2014 και τα οποία έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα, δηλαδή τη συνδρομή μέλους για το έτος 2014.

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για μια μόνο θέση.

1. Για τη θέση της Προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ, υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στο Γενικό Οργανωτικό Διευθυντή του Κόμματος, στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στο 2ο όροφο, την ΠΕΜΠΤΗ, 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, μέχρι τις 12:00 μ.μ.

2. Για τις θέσεις των Μελών του Πολιτικού Γραφείου, υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στο Γενικό Οργανωτικό Διευθυντή του Κόμματος, στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στο 2ο όροφο, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, μέχρι τις 12:00 μ.μ.

Περισσότερες Λεπτομέρειες ΕΔΩ

 

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που συνήλθε σε τακτική συνεδρία στις 7 Οκτωβρίου 2014 στη Λευκωσία, αποφάσισε την προκήρυξη των διαδικασιών για την πλήρωση:

(α) της θέση της Προέδρου της Γυναικείας Οργάνωσης του Κόμματος.
(β) δύο (2) κενών θέσεων μελών του Πολιτικού Γραφείου


Η εκλογική διαδικασία για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κόμματος που θα συγκληθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια στις 11π.μ.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 12:00 μ.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. και δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Καταστατικού.

Υποψηφιότητες:
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, για εκλογή, έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος, τα οποία είχαν εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέχρι και την 15ή Οκτωβρίου 2014 και τα οποία έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα, δηλαδή τη συνδρομή μέλους για το έτος 2014.

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για μια μόνο θέση.

1. Για τη θέση της Προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ, υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στο Γενικό Οργανωτικό Διευθυντή του Κόμματος, στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στο 2ο όροφο, την ΠΕΜΠΤΗ, 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, μέχρι τις 12:00 μ.μ.

2. Για τις θέσεις των Μελών του Πολιτικού Γραφείου, υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στο Γενικό Οργανωτικό Διευθυντή του Κόμματος, στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στο 2ο όροφο, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, μέχρι τις 12:00 μ.μ.

Περισσότερες Λεπτομέρειες ΕΔΩ

 

[διαβάστε περισσότερα...]

Flickr Feed

Πεμ, 20 Σεπ 2018

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΟΥΛΛΑ

Ακόμη ένα βήμα στη Μεταρρύθμιση της Εθνικής Φρουράς

Η σημερινή εξαγγελία των ριζικών αλλαγών, αυτή τη φορά στο κομμάτι της Εφεδρείας, αποτελεί για τον Δημοκρατικό Συναγερμό ακόμη ένα βήμα στη Μεταρρύθμιση της Εθνικής Φρουράς.

Οι εξαγγελθείσες μεταρρυθμίσεις καταργούν οριστικά την ταλαιπωρία και την απώλεια χρόνου, κυρίως επαγγελματικού, των ενεργών πολιτών. Επιπλέον, μειώνουν κατακόρυφα την κατασπατάληση δημοσίου και ιδιωτικού χρήματος.

Με την εφαρμογή των αλλαγών στην Εφεδρεία θα επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εφέδρου καθώς και η κατάργηση της αδικαιολόγητης γραφειοκρατίας που δεν συνάδει στις τεχνολογικές δυνατότητες που θα πρέπει μια χώρα να αξιοποιεί, στο πλαίσιο μάλιστα και της μεταρρύθμισης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό η μεταρρύθμιση της Εθνικής Φρουράς αποτελεί χρέος προς τη νέα γενιά αλλά και την πατρίδα. Η Εθνική Φρουρά αποτελεί τη δύναμη προάσπισης της εθνικής μας κυριαρχίας αλλά και τον ισχυρό παράγοντα σταθερότητας και συνεισφοράς ασφάλειας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Λευκωσία, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Πεμ, 20 Σεπ 2018

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΣΥ
ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
Μεταναστευτικό


Πολύ σωστά έθεσε το θέμα του μεταναστευτικού ο ΠτΔ στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συχνά μιλάμε για τους κινδύνους της δημογραφικής αλλοίωσης των κατεχομένων. Ενδεχομένως παραγνωρίζοντας και τους κινδύνους από την αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα στις ελεύθερες περιοχές.

Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είμαστε ένα ρατσιστικό κόμμα.

Σεβόμαστε τις Διεθνείς Συνθήκες και τις Ευρωπαϊκές Αρχές όσον αφορά τις πολιτικές για τους μετανάστες.

Όμως πρέπει και οφείλει το κράτος να προστατεύσει και τον κοινωνικό του ιστό αλλά και το δημογραφικό του χαρακτήρα.

Και μια χώρα μικρή όπως η Κύπρος, έχει τα όρια στα οποία μπορεί να αντέξει. Δεν μπορούμε να υπερβαίνουμε τα όρια αυτά γιατί αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα και στον κοινωνικό ιστό και στον δημογραφικό χαρακτήρα, αλλά ακόμη και στο οικονομικό σκέλος.

Επαναλαμβάνω σεβόμαστε τις Διεθνείς Συνθήκες και τις Ευρωπαϊκές Αρχές αλλά την ίδια ώρα έχουμε την υποχρέωση να προστατεύσουμε τον κοινωνικό μας ιστό.

Λευκωσία, 20 Σεπτεμβρίου 2018

 

Τετ, 19 Σεπ 2018

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ επεσήμανε το πρόβλημα για τις υψηλές τιμές των καυσίμων από το 2011. Το ΑΚΕΛ έρχεται σήμερα να εντοπίσει και να επιβεβαιώσει αυτό που ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου είχε καυτηριάσει πριν από επτά ολόκληρα χρόνια.

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα, μέσω του πλεονασματικού προϋπολογισμού για το 2019, να συζητήσουμε για μείωση φορολογίας ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση έχει κάποιες σκέψεις που τις τοποθετεί στο τραπέζι.

Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αξιοποιήσουμε αυτή τη μείωση σε φορολογίες για να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας.

Καλούμε, και το ΑΚΕΛ, και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις να συμβάλουν με δημιουργικές εισηγήσεις σε αυτό το διάλογο.

Λευκωσία, 19 Σεπτεμβρίου 2018