Δημοκρατικος Συναγερμος

Δημοκρατικός Συναγερμός

/ / /

Τετ, 05 Φεβ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, κατά την τακτική συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές καταστατικές διατάξεις όπως αυτές παρατίθενται πιο κάτω, αποφάσισε τις ακόλουθες διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα σχετικά με την επιλογή των έξι υποψηφίων και τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου του Κόμματος για τις εκλογές ανάδειξης μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πραγματοποιηθούν στις 25 Μαΐου του 2014:

1.    Με βάση το Άρθρο 51.6 του Καταστατικού «οι υποψήφιοι του Κόμματος για τις Ευρωεκλογές επιλέγονται από το Πολιτικό Γραφείο, η απόφαση του οποίου επικυρώνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο».

2.    Στο Άρθρο 51.9, αναφέρεται ότι «η διαδικασία επιλογής κομματικών υποψηφίων για οποιαδήποτε δημόσια εκλογή, η οποία δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, ρυθμίζεται με Κανονισμούς που θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο». 

3.    Στο Άρθρο 3.19 αναφέρεται η εφαρμογή ποσόστωσης 30% για τη συμμετοχή γυναικών στο ψηφοδέλτιο, δηλαδή 2 γυναίκες υποψήφιες αν υπάρχουν ενδιαφερόμενες.

4.    Στο Άρθρο 3.21 αναφέρεται η εφαρμογή ποσόστωσης 20% για τη συμμετοχή νέων μέχρι και 45 ετών στο ψηφοδέλτιο, δηλαδή 1 άτομο εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Οι δύο ποσοστώσεις συνυπολογίζονται.

5.    Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο

Με βάση το Άρθρο 7.2 του Καταστατικού, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος που βρίσκονται εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών σαράντα πέντε μέρες πριν την ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων και που πληρούν τα προσόντα κομματικών υποψηφίων όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 51.10.

Το ενδιαφερόμενο μέλος θα πρέπει να έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Κόμμα (Πληρωμένες Συνδρομές μέχρι το 2014) και να καταβάλει επίσης το ποσό των €500 ως δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται αν ο υποψήφιος τελικά δεν επιλεγεί να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο.

6.    Συνεργασίες με άλλα κόμματα / κινήσεις

Βάσει του Άρθρου 51.2 του Καταστατικού, την ευθύνη διαπραγματεύσεων για εκλογικές συνεργασίες έχει το Εκτελεστικό Γραφείο. Το Πολιτικό Γραφείο ενέκρινε την πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου και επικύρωσε την εκλογική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κόμμα για τις Ευρωεκλογές. Η συνεργασία θα λάβει τη μορφή της συμμετοχής του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Δημήτρη Συλλούρη στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ-ΕΛΚ.

7.    Κατ’επιλογήν υποψήφιοι

Με βάση το Άρθρο 51.9 υπάρχει δυνατότητα, μετά από εισήγηση του Προέδρου  ή των Επαρχιακών Γραμματειών η συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο κατ’επιλογήν υποψηφίων που να μη ξεπερνά το 25% των θέσεων του ψηφοδελτίου, δηλαδή 1 άτομο. Το Πολιτικό Γραφείο αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου για άσκηση του δικαιώματος αυτού. Το όνομα του υποψηφίου θα πρέπει να γνωστοποιηθεί πριν από τη σύγκληση του Πολιτικού Γραφείου στις 11 Μαρτίου 2014.

8.    Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Υποψηφιότητες θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, την Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ των ωρών 09:00π.μ. και 1:00μ.μ. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

α)         συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο υποβολής υποψηφιότητας

β)         βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κόμματος και θα αποσταλούν στα ΜΜΕ.

γ)          απόδειξη καταβολής του ποσού των €500 την οποία θα εξασφαλίσουν αφού πληρώσουν (με μετρητά ή επιταγή ή πιστωτική κάρτα), από τον Προϊστάμενο του Κεντρικού Γραφείου Οικονομικής Διαχείρισης του Κόμματος.

δ)         απόδειξη τακτοποίησης των συνδρομών τους, την οποία θα εξασφαλίσουν από τον Προϊστάμενο Οργανωτικού.

9.    Επιλογή Υποψηφίων και Σύγκληση Ανώτατου Συμβουλίου

Το Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος θα συνέλθει στην Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014 για την επιλογή των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο του Κόμματος.

Αν οι υποψήφιοι είναι πέραν των τεσσάρων, θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία.

Στη συνέχεια θα συγκληθεί Ανώτατο Συμβούλιο το Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014 για να επικυρώσει την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, κατά την τακτική συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές καταστατικές διατάξεις όπως αυτές παρατίθενται πιο κάτω, αποφάσισε τις ακόλουθες διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα σχετικά με την επιλογή των έξι υποψηφίων και τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου του Κόμματος για τις εκλογές ανάδειξης μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πραγματοποιηθούν στις 25 Μαΐου του 2014:

1.    Με βάση το Άρθρο 51.6 του Καταστατικού «οι υποψήφιοι του Κόμματος για τις Ευρωεκλογές επιλέγονται από το Πολιτικό Γραφείο, η απόφαση του οποίου επικυρώνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο».

2.    Στο Άρθρο 51.9, αναφέρεται ότι «η διαδικασία επιλογής κομματικών υποψηφίων για οποιαδήποτε δημόσια εκλογή, η οποία δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, ρυθμίζεται με Κανονισμούς που θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο». 

3.    Στο Άρθρο 3.19 αναφέρεται η εφαρμογή ποσόστωσης 30% για τη συμμετοχή γυναικών στο ψηφοδέλτιο, δηλαδή 2 γυναίκες υποψήφιες αν υπάρχουν ενδιαφερόμενες.

4.    Στο Άρθρο 3.21 αναφέρεται η εφαρμογή ποσόστωσης 20% για τη συμμετοχή νέων μέχρι και 45 ετών στο ψηφοδέλτιο, δηλαδή 1 άτομο εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Οι δύο ποσοστώσεις συνυπολογίζονται.

5.    Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο

Με βάση το Άρθρο 7.2 του Καταστατικού, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος που βρίσκονται εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών σαράντα πέντε μέρες πριν την ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων και που πληρούν τα προσόντα κομματικών υποψηφίων όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 51.10.

Το ενδιαφερόμενο μέλος θα πρέπει να έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Κόμμα (Πληρωμένες Συνδρομές μέχρι το 2014) και να καταβάλει επίσης το ποσό των €500 ως δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται αν ο υποψήφιος τελικά δεν επιλεγεί να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο.

6.    Συνεργασίες με άλλα κόμματα / κινήσεις

Βάσει του Άρθρου 51.2 του Καταστατικού, την ευθύνη διαπραγματεύσεων για εκλογικές συνεργασίες έχει το Εκτελεστικό Γραφείο. Το Πολιτικό Γραφείο ενέκρινε την πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου και επικύρωσε την εκλογική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κόμμα για τις Ευρωεκλογές. Η συνεργασία θα λάβει τη μορφή της συμμετοχής του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Δημήτρη Συλλούρη στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ-ΕΛΚ.

7.    Κατ’επιλογήν υποψήφιοι

Με βάση το Άρθρο 51.9 υπάρχει δυνατότητα, μετά από εισήγηση του Προέδρου  ή των Επαρχιακών Γραμματειών η συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο κατ’επιλογήν υποψηφίων που να μη ξεπερνά το 25% των θέσεων του ψηφοδελτίου, δηλαδή 1 άτομο. Το Πολιτικό Γραφείο αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου για άσκηση του δικαιώματος αυτού. Το όνομα του υποψηφίου θα πρέπει να γνωστοποιηθεί πριν από τη σύγκληση του Πολιτικού Γραφείου στις 11 Μαρτίου 2014.

8.    Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Υποψηφιότητες θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος, την Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ των ωρών 09:00π.μ. και 1:00μ.μ. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

α)         συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο υποβολής υποψηφιότητας

β)         βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κόμματος και θα αποσταλούν στα ΜΜΕ.

γ)          απόδειξη καταβολής του ποσού των €500 την οποία θα εξασφαλίσουν αφού πληρώσουν (με μετρητά ή επιταγή ή πιστωτική κάρτα), από τον Προϊστάμενο του Κεντρικού Γραφείου Οικονομικής Διαχείρισης του Κόμματος.

δ)         απόδειξη τακτοποίησης των συνδρομών τους, την οποία θα εξασφαλίσουν από τον Προϊστάμενο Οργανωτικού.

9.    Επιλογή Υποψηφίων και Σύγκληση Ανώτατου Συμβουλίου

Το Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος θα συνέλθει στην Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014 για την επιλογή των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο του Κόμματος.

Αν οι υποψήφιοι είναι πέραν των τεσσάρων, θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία.

Στη συνέχεια θα συγκληθεί Ανώτατο Συμβούλιο το Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014 για να επικυρώσει την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου

 

[διαβάστε περισσότερα...]
Τρι, 04 Φεβ 2014

Δελτίο Τύπου Δημοκρατικού Συναγερμού

 

Δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Πρόδρομου Προδρόμου, στο πλαίσιο συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου.

Στο πλαίσιο των σχεδιασμών του κόμματος για τις Ευρωεκλογές και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού μας, απόψε ο Πρόεδρος του κόμματος παρουσίασε απόψε στο Πολιτικό Γραφείο τρείς προτάσεις οι οποίες και εγκρίθηκαν.

Πρώτο, κατόπιν διαβουλεύσεων του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος με την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υπήρξε κατάληξη σε συμφωνία συνεργασίας. Η συνεργασία θα πάρει τη μορφή της συμμετοχής ενός υποψηφίου προερχόμενου από το Ευρωπαϊκού Κόμματος στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού-Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ο υποψήφιος αυτός θα είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος, βουλευτής κ. Δημήτρης Συλλούρης.

Δεύτερο, ο Πρόεδρος του κόμματος κοινοποίησε την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα που του δίνει το Καταστατικό για να ορίσει έναν/μία κατ' επιλογήν υποψήφιο (-α) στο ψηφοδέλτιο των Ευρωεκλογών

Τρίτο. Η όλη προβλεπόμενη διαδικασία καταρτισμού του ψηφοδελτίου θα εξελιχθεί μέσα σε αυτό το μήνα και θα ολοκληρωθεί ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου στα μέσα του επόμενου μήνα.

Αύριο θα δοθεί στη δημοσιότητα εκτενέστερη ανακοίνωση σχετικά με τους σχεδιασμούς για τις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου.

 

Λευκωσία, 4η Φεβρουαρίου 2014

 

Δελτίο Τύπου Δημοκρατικού Συναγερμού

 

Δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Πρόδρομου Προδρόμου, στο πλαίσιο συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου.

Στο πλαίσιο των σχεδιασμών του κόμματος για τις Ευρωεκλογές και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού μας, απόψε ο Πρόεδρος του κόμματος παρουσίασε απόψε στο Πολιτικό Γραφείο τρείς προτάσεις οι οποίες και εγκρίθηκαν.

Πρώτο, κατόπιν διαβουλεύσεων του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος με την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υπήρξε κατάληξη σε συμφωνία συνεργασίας. Η συνεργασία θα πάρει τη μορφή της συμμετοχής ενός υποψηφίου προερχόμενου από το Ευρωπαϊκού Κόμματος στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού-Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ο υποψήφιος αυτός θα είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος, βουλευτής κ. Δημήτρης Συλλούρης.

Δεύτερο, ο Πρόεδρος του κόμματος κοινοποίησε την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα που του δίνει το Καταστατικό για να ορίσει έναν/μία κατ' επιλογήν υποψήφιο (-α) στο ψηφοδέλτιο των Ευρωεκλογών

Τρίτο. Η όλη προβλεπόμενη διαδικασία καταρτισμού του ψηφοδελτίου θα εξελιχθεί μέσα σε αυτό το μήνα και θα ολοκληρωθεί ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου στα μέσα του επόμενου μήνα.

Αύριο θα δοθεί στη δημοσιότητα εκτενέστερη ανακοίνωση σχετικά με τους σχεδιασμούς για τις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου.

 

Λευκωσία, 4η Φεβρουαρίου 2014

 

[διαβάστε περισσότερα...]
Πεμ, 23 Ιαν 2014
Ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου σχετικά με την συνεδρία του σώματος στις 6.4.13

Το Πολιτικό Γραφείο (ΠΓ) του Δημοκρατικού Συναγερμού συνήλθε το Σάββατο 6 Απριλίου και αξιολόγησε τα δεδομένα που συνθέτουν την υφιστάμενη πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση στον τόπο. Μελέτησε τις δυσκολίες, αλλά και τις προοπτικές καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να οδηγηθούμε στην σταθεροποίηση και βελτίωση της κατάστασης.

Η ενότητα πολιτικών δυνάμεων, η κοινωνική υπευθυνότητα και αλληλεγγύη και το κλίμα νηφαλιότητας αποτελούν τις κορυφαίες προϋποθέσεις ώστε να σταλεί, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, το μήνυμα της αποφασιστικότητας μας, λαού και ηγεσίας, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, να διορθώσουμε τα του οίκου μας και να βάλουμε ξανά την Κύπρο στο δρόμο της ανάπτυξης.

Είναι υπό αυτό το πρίσμα που το ΠΓ κατέγραψε τα δεδομένα με τα οποία βρέθηκε αντιμέτωπος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης από την πρώτη στιγμή της εκλογής του.

Τα δεδομένα συνοψίζονται στα εξής:

· Από το Μάιο του 2011 η Κύπρος είναι αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές και οι αξιολογήσεις των διεθνών πιστοληπτικών οίκων ακολουθούσαν μια σταθερά πτωτική πορεία για την κυπριακή οικονομία και ακολούθως για τις κυπριακές τράπεζες.

· Οι ανάγκες αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους και κάλυψης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, καθώς και οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος (εμπορικές τράπεζες και συνεργατισμός) καθίσταντο ιδιαίτερα πιεστικές.

· Η ανεργία ακολουθούσε μια ασυγκράτητα αυξητική πορεία και φυσιολογικά η αγοραστική δύναμη του Κύπριου καταναλωτή μια συνεχή πτωτική τάση, συρρικνώνοντας ένα μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο περαιτέρω ύφεσης. Το μόνο θετικό στοιχείο στο κοινωνικό σκηνικό ήταν η αφύπνιση του αισθήματος αλληλεγγύης, το οποίο συνδράμει ολοένα και πιο καθοριστικά στην άμβλυνση δυσάρεστων φαινόμενων μέσω των κοινωνικών παντοπωλείων, των σχολικών συσσιτίων και της κάθε μορφής εθελοντισμού.

Η Κυπριακή οικονομία είχε αφεθεί να διολισθήσει σε τέτοιο σημείο, ώστε η προηγούμενη κυβέρνηση αιτήθηκε την υπαγωγή της στο μηχανισμό στήριξης και κάλεσε την Τρόικα σε διαπραγματεύσεις για να καταλήξει σε δανειακή σύμβαση.

· Τον Ιούλιο, η Τρόικα μετά από διαβούλευση με την κυβέρνηση κατέθεσε ένα προσχέδιο μνημονίου συναντίληψης που κάλυπτε τα δημόσια οικονομικά και που για μήνες έμεινε στα συρτάρια της κυβέρνησης.

· Το Νοέμβριο – και ενώ ο δανεισμός της Λαϊκής Τράπεζας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) πλησίαζε τα €9 δις – η προηγούμενη κυβέρνηση κατέληγε σε συμφωνία με την Τρόικα και για τον τραπεζικό τομέα με πρόνοιες σκληρότατες.

· Επιδιώκοντας να συντηρήσει τεχνητά στη ζωή τη Λαϊκή Τράπεζα μέχρι τις προεδρικές εκλογές και υπό τον κίνδυνο της διακοπής της παροχής έκτακτης ρευστότητας, η απελθούσα κυβέρνηση συμφώνησε τη «διάλυση και σμίκρυνση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» καθώς και τους όρους εντολής για το διαγνωστικό έλεγχο της PIMCO. Δυστυχώς στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση άνοιξε και την πόρτα στο κούρεμα καταθέσεων, υπό τον μανδύα του ότι «θα υπάρχει ένα κατάλληλο επίπεδο συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην κατανομή των βαρών».

· Παρά την κατάληξη μεταξύ της κυβέρνησης και της Τρόικας, υπήρξε ανεξήγητη κωλυσιεργία στην υπογραφή της συμφωνίας, με αποτέλεσμα τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης τόσο στα δημόσια οικονομικά, όπου υπήρξε μερική στάση πληρωμών, όσο και στον τραπεζικό τομέα, όπου η Λαϊκή Τράπεζα κινδύνευε με άτακτη χρεοκοπία μετά την προειδοποίηση του ELA ότι θα διέκοπτε την παροχή έκτακτης ρευστότητας.

Μέσα σε αυτό το πιεστικό σκηνικό, χωρίς ιδιαίτερα περιθώρια διαπραγματευτικών ελιγμών, ανέλαβε την εξουσία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος κυριολεκτικά από την πρώτη μέρα της θητείας του εξαναγκάστηκε, λόγω των απειλούμενων κινδύνων, να εμπλακεί στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα και το Eurogroup. Με τα κρίσιμα ζητήματα ήδη συμφωνημένα από την προηγούμενη κυβέρνηση – η οποία είχε προχωρήσει και στην ετοιμασία των περισσότερων από τα απαιτούμενα νομοσχέδια – και απέναντι σε μια άτεγκτη στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κλήθηκε να τοποθετηθεί στο δίλημμα μεταξύ μιας επώδυνης συμφωνίας διάσωσης της οικονομίας και μιας άτακτης χρεοκοπίας του κράτους.

Στόχος της παράθεσης των γεγονότων δεν είναι η επίρριψη ευθυνών, αλλά η ρεαλιστική αποτύπωση των συνθηκών υπό τις οποίες ανέλαβε την εξουσία ο Νίκος Αναστασιάδης. Ομολογουμένως, υπό την πίεση και την ένταση των γεγονότων, αλλά και της προκαθορισμένης πορείας που ακολούθησαν ανεξάρτητοι θεσμοί και τεχνοκράτες, παρατηρήθηκαν μεμονωμένα περιστατικά έλλειψης συντονισμού, τα οποία ξεπεράστηκαν λόγω της αποφασιστικότητας που επέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Το ΠΓ του ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι η Τρόικα και η δανειακή σύμβαση δεν ήταν επιλογή. Αν αποφεύγονταν λάθη, καθυστερήσεις και ιδεοληψίες, σήμερα δεν θα βρισκόμασταν μπροστά στις οδυνηρές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Για χρόνια ο ΔΗΣΥ αγωνίστηκε για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, και παραμένει προσηλωμένος στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αλλά και στην παραμονή της χώρας μας στο χώρο της ευρωζώνης. Αλλά σήμερα οι εταίροι μας θα πρέπει να προβληματιστούν σοβαρά μήπως τα αποτελέσματα του προγράμματος διάσωσης της κυπριακής οικονομίας θα προκαλέσουν ένα ακόμη μεγαλύτερο δίλημμα στην Κύπρο στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα. Εάν βρεθούμε ενώπιον αυτού του διλήμματος, που απευχόμαστε, η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά αυτούς που επέλεξαν επικίνδυνα ακραίες και σκληρές προσεγγίσεις σε οικονομικά προβλήματα που προκλήθηκαν και από δικές τους αποφάσεις.

Το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ διαπίστωσε ότι η ολοκλήρωση της δανειακής σύμβασης μπορεί να μειώσει την παρατεταμένη αστάθεια και αβεβαιότητα εάν όλοι μαζί επιλέξουμε την πορεία της συλλογικότητας στην αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων και στην υλοποίηση αποφάσεων και σχεδιασμών που θα βελτιώνουν τη ψυχολογία και τις πραγματικές συνθήκες που βιώνει σήμερα ο Κύπριος πολίτης. Αυτή δεν είναι η ώρα της αυτοδικαίωσης μέσω της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, ούτε η ώρα της δημιουργίας συνθηκών κοινωνικής αστάθειας. Μιας κοινωνικής αστάθειας που θα κάνει τις συνθήκες ακόμα χειρότερες.

Για τον ΔΗΣΥ υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες για την κατάσταση στην οποία οδηγήθηκαν και τα δημόσια οικονομικά και ο τραπεζικός τομέας. Ευθύνες οι οποίες εάν δεν διερευνηθούν και απονεμηθούν τάχιστα, η πορεία προς την ανάκαμψη της οικονομίας θα αποδειχθεί προβληματική, αφού θα αντιμετωπίζεται με δικαιολογημένη δυσπιστία από τους πολίτες και την κοινωνία. Χαιρετίζουμε την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να συστήσει Ερευνητική Επιτροπή, αναγνωρίζουμε το κύρος και την αμεροληψία των μελών της και αναμένουμε γρήγορη και τεκμηριωμένη διερεύνηση όλων ανεξαίρετα των πτυχών του ζητήματος.

Ο ΔΗΣΥ θα στηρίξει την κυβέρνηση σ’ αυτή την προσπάθεια και θα αγωνιστεί ώστε να επικρατήσει η μέγιστη δυνατή ενότητα και νηφαλιότητα. Ευχόμαστε αυτή μας η πρόθεση να μην εκληφθεί ως αδυναμία. Ο ΔΗΣΥ θα πολιτευθεί συνετά και υπεύθυνα για το συλλογικό καλό και την κοινωνική αλληλεγγύη και όχι για την εξυπηρέτηση ή την προστασία προνομίων που συγκαλύπτονται πίσω από τον μανδύα κεκτημένων, είτε εργοδοτικών είτε εργατικών. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή στην οποία δεν καλούμαστε με κοινωνική δικαιοσύνη να διανέμουμε μερίσματα ευημερίας. Σήμερα καλούμαστε με κοινωνική ευαισθησία και δικαιοσύνη να κατανέμουμε τα βάρη της κρίσης και αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση που κληρονομήσαμε. Αυτή θα είναι η πυξίδα που θα κατευθύνει τις τοποθετήσεις μας στις δύσκολες αποφάσεις και διλήμματα ενώπιον των οποίων θα βρεθούμε τους επόμενους μήνες.

Στο σημείο που αφέθηκε να οδηγηθεί η οικονομία μας, η κοινωνία δεν έχει την πολυτέλεια του διχασμού μεταξύ προνομιούχων και αδικημένων, ούτε θα αντέξει το βάρος εργατικών ή άλλων αναταράξεων για εξυπηρέτηση των οποιωνδήποτε σκοπιμοτήτων. Η επικέντρωση της προσοχής και της φροντίδας μας δεν είναι μόνο σε όσους έχουν δουλειά ή σε όσους, έστω και με δυσκολίες, διατήρησαν στη ζωή τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τους. Στο επίκεντρο της πολιτικής μας θα είναι οι άνεργοι, όλοι προερχόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα, και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που διαλύθηκαν και τις οποίες θα πρέπει να «αναστήσουμε» αν θέλουμε να ξανακτίσουμε την οικονομία μας. Η κυπριακή οικονομία έχει άμεση ανάγκη γρήγορων αποφάσεων και ταχύτατης υλοποίησης ώστε:

1. Άρση των προβλημάτων στους περιορισμούς της Κεντρικής Τράπεζας για τις τράπεζες για μερική ομαλοποίηση της λειτουργίας της αγοράς.

2. Εξέταση για παγοποίηση αποπληρωμής δανείων για περίοδο μίνιμουμ 3 μηνών μέχρι να γίνουν οι διεργασίες για το επόμενο σημείο.

3. Κάθετη και άμεση μείωση των δανειστικών επιτοκίων και επιμήκυνση αποπληρωμής δανείων.

4. να επανεξεταστεί η επιδοματική πολιτική του κράτους για να δοθεί η δυνατότητα να στοχευθούν οι κοινωνικές παροχές στους συμπολίτες μας που πραγματικά τις έχουν ανάγκη ή που πλήγηκαν περισσότερο από την κρίση,

5. να στηριχθούν έμπρακτα τα νοικοκυριά και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες πρέπει να επενδύσουμε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αναζωογόνηση της αγοράς

6. να δημιουργηθεί ένα κλίμα φιλικό προς τις επιχειρήσεις και να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό για να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις, οι οποίες θα φέρουν την ανάπτυξη.

Το ΠΓ του ΔΗΣΥ θέλει να τονίσει την πεποίθηση του ότι, για μια ακόμη φορά κινητήριος δύναμη της κυπριακής οικονομίας θα αποδειχθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, όπως και σε κάθε προηγούμενη δύσκολη καμπή. Ο ΔΗΣΥ θα στηρίξει κυβερνητικές και άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες θα στοχεύουν στην αναζωογόνηση της αγοράς, την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε την επιτάχυνση των διαδικασιών στον τομέα των υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Συγκεκριμένα, ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση να συνεργαστεί με τις εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες ώστε να προχωρήσουν στις αρχικές, αλλά και στις επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις καθώς και στην οριστικοποίηση των απαραίτητων διαβουλεύσεων με γειτονικές χώρες για το μείζον θέμα της επεξεργασίας και εξαγωγής των κοιτασμάτων του φυσικού αερίου.

Παράλληλα, απαιτείται η δημιουργία της ευρύτερης δυνατής πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης για τη διαχείριση των εσόδων από τους υδρογονάνθρακες, ώστε να συνδυασθεί η αξιοποίηση τους για επίσπευση της εξόδου της Κύπρου από την οικονομική κρίση, αλλά ταυτόχρονα και η διασφάλιση ότι τα μελλοντικά έσοδα θα απεξαρτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα επενδυθούν σωστά τόσο για την παρούσα όσο και για τις επόμενες γενιές.

Η αναγκαία, από τα δεδομένα, έμφαση στην οικονομία και στα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται, δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσει από την προσπάθεια αναζήτησης λύσης στο κυπριακό. Θα πρέπει έγκαιρα και ξεκάθαρα να διαμηνύσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι η λύση του κυπριακού θα πρέπει να έχει τέτοιο περιεχόμενο που θα δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρχών που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι δυσμενών διακρίσεων, είτε μεταξύ των πολιτών είτε μεταξύ των κοινοτήτων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΔΗΣΥ ενθαρρύνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει στη σύσταση των σωμάτων εκείνων που θα διασφαλίσουν την έγκαιρη και σωστή παρακολούθηση και ανάλυση των γεωστρατηγικών δεδομένων και θα θωρακίσουν τη διαπραγματευτική μας θέση.

Ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου σχετικά με την συνεδρία του σώματος στις 6.4.13

Το Πολιτικό Γραφείο (ΠΓ) του Δημοκρατικού Συναγερμού συνήλθε το Σάββατο 6 Απριλίου και αξιολόγησε τα δεδομένα που συνθέτουν την υφιστάμενη πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση στον τόπο. Μελέτησε τις δυσκολίες, αλλά και τις προοπτικές καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να οδηγηθούμε στην σταθεροποίηση και βελτίωση της κατάστασης.

Η ενότητα πολιτικών δυνάμεων, η κοινωνική υπευθυνότητα και αλληλεγγύη και το κλίμα νηφαλιότητας αποτελούν τις κορυφαίες προϋποθέσεις ώστε να σταλεί, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, το μήνυμα της αποφασιστικότητας μας, λαού και ηγεσίας, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, να διορθώσουμε τα του οίκου μας και να βάλουμε ξανά την Κύπρο στο δρόμο της ανάπτυξης.

Είναι υπό αυτό το πρίσμα που το ΠΓ κατέγραψε τα δεδομένα με τα οποία βρέθηκε αντιμέτωπος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης από την πρώτη στιγμή της εκλογής του.

Τα δεδομένα συνοψίζονται στα εξής:

· Από το Μάιο του 2011 η Κύπρος είναι αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές και οι αξιολογήσεις των διεθνών πιστοληπτικών οίκων ακολουθούσαν μια σταθερά πτωτική πορεία για την κυπριακή οικονομία και ακολούθως για τις κυπριακές τράπεζες.

· Οι ανάγκες αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους και κάλυψης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, καθώς και οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος (εμπορικές τράπεζες και συνεργατισμός) καθίσταντο ιδιαίτερα πιεστικές.

· Η ανεργία ακολουθούσε μια ασυγκράτητα αυξητική πορεία και φυσιολογικά η αγοραστική δύναμη του Κύπριου καταναλωτή μια συνεχή πτωτική τάση, συρρικνώνοντας ένα μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο περαιτέρω ύφεσης. Το μόνο θετικό στοιχείο στο κοινωνικό σκηνικό ήταν η αφύπνιση του αισθήματος αλληλεγγύης, το οποίο συνδράμει ολοένα και πιο καθοριστικά στην άμβλυνση δυσάρεστων φαινόμενων μέσω των κοινωνικών παντοπωλείων, των σχολικών συσσιτίων και της κάθε μορφής εθελοντισμού.

Η Κυπριακή οικονομία είχε αφεθεί να διολισθήσει σε τέτοιο σημείο, ώστε η προηγούμενη κυβέρνηση αιτήθηκε την υπαγωγή της στο μηχανισμό στήριξης και κάλεσε την Τρόικα σε διαπραγματεύσεις για να καταλήξει σε δανειακή σύμβαση.

· Τον Ιούλιο, η Τρόικα μετά από διαβούλευση με την κυβέρνηση κατέθεσε ένα προσχέδιο μνημονίου συναντίληψης που κάλυπτε τα δημόσια οικονομικά και που για μήνες έμεινε στα συρτάρια της κυβέρνησης.

· Το Νοέμβριο – και ενώ ο δανεισμός της Λαϊκής Τράπεζας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) πλησίαζε τα €9 δις – η προηγούμενη κυβέρνηση κατέληγε σε συμφωνία με την Τρόικα και για τον τραπεζικό τομέα με πρόνοιες σκληρότατες.

· Επιδιώκοντας να συντηρήσει τεχνητά στη ζωή τη Λαϊκή Τράπεζα μέχρι τις προεδρικές εκλογές και υπό τον κίνδυνο της διακοπής της παροχής έκτακτης ρευστότητας, η απελθούσα κυβέρνηση συμφώνησε τη «διάλυση και σμίκρυνση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» καθώς και τους όρους εντολής για το διαγνωστικό έλεγχο της PIMCO. Δυστυχώς στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση άνοιξε και την πόρτα στο κούρεμα καταθέσεων, υπό τον μανδύα του ότι «θα υπάρχει ένα κατάλληλο επίπεδο συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην κατανομή των βαρών».

· Παρά την κατάληξη μεταξύ της κυβέρνησης και της Τρόικας, υπήρξε ανεξήγητη κωλυσιεργία στην υπογραφή της συμφωνίας, με αποτέλεσμα τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης τόσο στα δημόσια οικονομικά, όπου υπήρξε μερική στάση πληρωμών, όσο και στον τραπεζικό τομέα, όπου η Λαϊκή Τράπεζα κινδύνευε με άτακτη χρεοκοπία μετά την προειδοποίηση του ELA ότι θα διέκοπτε την παροχή έκτακτης ρευστότητας.

Μέσα σε αυτό το πιεστικό σκηνικό, χωρίς ιδιαίτερα περιθώρια διαπραγματευτικών ελιγμών, ανέλαβε την εξουσία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος κυριολεκτικά από την πρώτη μέρα της θητείας του εξαναγκάστηκε, λόγω των απειλούμενων κινδύνων, να εμπλακεί στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα και το Eurogroup. Με τα κρίσιμα ζητήματα ήδη συμφωνημένα από την προηγούμενη κυβέρνηση – η οποία είχε προχωρήσει και στην ετοιμασία των περισσότερων από τα απαιτούμενα νομοσχέδια – και απέναντι σε μια άτεγκτη στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κλήθηκε να τοποθετηθεί στο δίλημμα μεταξύ μιας επώδυνης συμφωνίας διάσωσης της οικονομίας και μιας άτακτης χρεοκοπίας του κράτους.

Στόχος της παράθεσης των γεγονότων δεν είναι η επίρριψη ευθυνών, αλλά η ρεαλιστική αποτύπωση των συνθηκών υπό τις οποίες ανέλαβε την εξουσία ο Νίκος Αναστασιάδης. Ομολογουμένως, υπό την πίεση και την ένταση των γεγονότων, αλλά και της προκαθορισμένης πορείας που ακολούθησαν ανεξάρτητοι θεσμοί και τεχνοκράτες, παρατηρήθηκαν μεμονωμένα περιστατικά έλλειψης συντονισμού, τα οποία ξεπεράστηκαν λόγω της αποφασιστικότητας που επέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Το ΠΓ του ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι η Τρόικα και η δανειακή σύμβαση δεν ήταν επιλογή. Αν αποφεύγονταν λάθη, καθυστερήσεις και ιδεοληψίες, σήμερα δεν θα βρισκόμασταν μπροστά στις οδυνηρές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Για χρόνια ο ΔΗΣΥ αγωνίστηκε για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, και παραμένει προσηλωμένος στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αλλά και στην παραμονή της χώρας μας στο χώρο της ευρωζώνης. Αλλά σήμερα οι εταίροι μας θα πρέπει να προβληματιστούν σοβαρά μήπως τα αποτελέσματα του προγράμματος διάσωσης της κυπριακής οικονομίας θα προκαλέσουν ένα ακόμη μεγαλύτερο δίλημμα στην Κύπρο στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα. Εάν βρεθούμε ενώπιον αυτού του διλήμματος, που απευχόμαστε, η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά αυτούς που επέλεξαν επικίνδυνα ακραίες και σκληρές προσεγγίσεις σε οικονομικά προβλήματα που προκλήθηκαν και από δικές τους αποφάσεις.

Το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ διαπίστωσε ότι η ολοκλήρωση της δανειακής σύμβασης μπορεί να μειώσει την παρατεταμένη αστάθεια και αβεβαιότητα εάν όλοι μαζί επιλέξουμε την πορεία της συλλογικότητας στην αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων και στην υλοποίηση αποφάσεων και σχεδιασμών που θα βελτιώνουν τη ψυχολογία και τις πραγματικές συνθήκες που βιώνει σήμερα ο Κύπριος πολίτης. Αυτή δεν είναι η ώρα της αυτοδικαίωσης μέσω της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, ούτε η ώρα της δημιουργίας συνθηκών κοινωνικής αστάθειας. Μιας κοινωνικής αστάθειας που θα κάνει τις συνθήκες ακόμα χειρότερες.

Για τον ΔΗΣΥ υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες για την κατάσταση στην οποία οδηγήθηκαν και τα δημόσια οικονομικά και ο τραπεζικός τομέας. Ευθύνες οι οποίες εάν δεν διερευνηθούν και απονεμηθούν τάχιστα, η πορεία προς την ανάκαμψη της οικονομίας θα αποδειχθεί προβληματική, αφού θα αντιμετωπίζεται με δικαιολογημένη δυσπιστία από τους πολίτες και την κοινωνία. Χαιρετίζουμε την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να συστήσει Ερευνητική Επιτροπή, αναγνωρίζουμε το κύρος και την αμεροληψία των μελών της και αναμένουμε γρήγορη και τεκμηριωμένη διερεύνηση όλων ανεξαίρετα των πτυχών του ζητήματος.

Ο ΔΗΣΥ θα στηρίξει την κυβέρνηση σ’ αυτή την προσπάθεια και θα αγωνιστεί ώστε να επικρατήσει η μέγιστη δυνατή ενότητα και νηφαλιότητα. Ευχόμαστε αυτή μας η πρόθεση να μην εκληφθεί ως αδυναμία. Ο ΔΗΣΥ θα πολιτευθεί συνετά και υπεύθυνα για το συλλογικό καλό και την κοινωνική αλληλεγγύη και όχι για την εξυπηρέτηση ή την προστασία προνομίων που συγκαλύπτονται πίσω από τον μανδύα κεκτημένων, είτε εργοδοτικών είτε εργατικών. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή στην οποία δεν καλούμαστε με κοινωνική δικαιοσύνη να διανέμουμε μερίσματα ευημερίας. Σήμερα καλούμαστε με κοινωνική ευαισθησία και δικαιοσύνη να κατανέμουμε τα βάρη της κρίσης και αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση που κληρονομήσαμε. Αυτή θα είναι η πυξίδα που θα κατευθύνει τις τοποθετήσεις μας στις δύσκολες αποφάσεις και διλήμματα ενώπιον των οποίων θα βρεθούμε τους επόμενους μήνες.

Στο σημείο που αφέθηκε να οδηγηθεί η οικονομία μας, η κοινωνία δεν έχει την πολυτέλεια του διχασμού μεταξύ προνομιούχων και αδικημένων, ούτε θα αντέξει το βάρος εργατικών ή άλλων αναταράξεων για εξυπηρέτηση των οποιωνδήποτε σκοπιμοτήτων. Η επικέντρωση της προσοχής και της φροντίδας μας δεν είναι μόνο σε όσους έχουν δουλειά ή σε όσους, έστω και με δυσκολίες, διατήρησαν στη ζωή τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τους. Στο επίκεντρο της πολιτικής μας θα είναι οι άνεργοι, όλοι προερχόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα, και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που διαλύθηκαν και τις οποίες θα πρέπει να «αναστήσουμε» αν θέλουμε να ξανακτίσουμε την οικονομία μας. Η κυπριακή οικονομία έχει άμεση ανάγκη γρήγορων αποφάσεων και ταχύτατης υλοποίησης ώστε:

1. Άρση των προβλημάτων στους περιορισμούς της Κεντρικής Τράπεζας για τις τράπεζες για μερική ομαλοποίηση της λειτουργίας της αγοράς.

2. Εξέταση για παγοποίηση αποπληρωμής δανείων για περίοδο μίνιμουμ 3 μηνών μέχρι να γίνουν οι διεργασίες για το επόμενο σημείο.

3. Κάθετη και άμεση μείωση των δανειστικών επιτοκίων και επιμήκυνση αποπληρωμής δανείων.

4. να επανεξεταστεί η επιδοματική πολιτική του κράτους για να δοθεί η δυνατότητα να στοχευθούν οι κοινωνικές παροχές στους συμπολίτες μας που πραγματικά τις έχουν ανάγκη ή που πλήγηκαν περισσότερο από την κρίση,

5. να στηριχθούν έμπρακτα τα νοικοκυριά και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες πρέπει να επενδύσουμε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αναζωογόνηση της αγοράς

6. να δημιουργηθεί ένα κλίμα φιλικό προς τις επιχειρήσεις και να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό για να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις, οι οποίες θα φέρουν την ανάπτυξη.

Το ΠΓ του ΔΗΣΥ θέλει να τονίσει την πεποίθηση του ότι, για μια ακόμη φορά κινητήριος δύναμη της κυπριακής οικονομίας θα αποδειχθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, όπως και σε κάθε προηγούμενη δύσκολη καμπή. Ο ΔΗΣΥ θα στηρίξει κυβερνητικές και άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες θα στοχεύουν στην αναζωογόνηση της αγοράς, την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε την επιτάχυνση των διαδικασιών στον τομέα των υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Συγκεκριμένα, ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση να συνεργαστεί με τις εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες ώστε να προχωρήσουν στις αρχικές, αλλά και στις επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις καθώς και στην οριστικοποίηση των απαραίτητων διαβουλεύσεων με γειτονικές χώρες για το μείζον θέμα της επεξεργασίας και εξαγωγής των κοιτασμάτων του φυσικού αερίου.

Παράλληλα, απαιτείται η δημιουργία της ευρύτερης δυνατής πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης για τη διαχείριση των εσόδων από τους υδρογονάνθρακες, ώστε να συνδυασθεί η αξιοποίηση τους για επίσπευση της εξόδου της Κύπρου από την οικονομική κρίση, αλλά ταυτόχρονα και η διασφάλιση ότι τα μελλοντικά έσοδα θα απεξαρτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα επενδυθούν σωστά τόσο για την παρούσα όσο και για τις επόμενες γενιές.

Η αναγκαία, από τα δεδομένα, έμφαση στην οικονομία και στα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται, δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσει από την προσπάθεια αναζήτησης λύσης στο κυπριακό. Θα πρέπει έγκαιρα και ξεκάθαρα να διαμηνύσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι η λύση του κυπριακού θα πρέπει να έχει τέτοιο περιεχόμενο που θα δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρχών που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι δυσμενών διακρίσεων, είτε μεταξύ των πολιτών είτε μεταξύ των κοινοτήτων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΔΗΣΥ ενθαρρύνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει στη σύσταση των σωμάτων εκείνων που θα διασφαλίσουν την έγκαιρη και σωστή παρακολούθηση και ανάλυση των γεωστρατηγικών δεδομένων και θα θωρακίσουν τη διαπραγματευτική μας θέση.

[διαβάστε περισσότερα...]
Τετ, 04 Δεκ 2013

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού σε ψεσινή του συνεδρία, ενέκρινε τους προϋπολογισμούς του κόμματος για το 2014. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί των κεντρικών γραφείων, των επαρχιών Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Λάρνακας, Πάφου και Κερύνειας, καθώς και ο προϋπολογισμός της ΝΕΔΗΣΥ. Εκκρεμεί η έγκριση του προϋπολογισμού της επαρχίας Λεμεσού που μετατέθηκε για την επόμενη συνεδρία του σώματος.

Το Πολιτικό Γραφείο αποφάσισε ακόμη τη δημοσιοποίηση των προϋπολογισμών του κόμματος μέσω της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του κόμματος www.disy.org.cy. Προβαίνει έτσι αυτοβούλως σε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διαφάνειας στη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, ακόμη και πριν εγκριθούν σχετικές νομοθετικές πρόνοιες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Δείτε αναλυτικά τους προϋπολογισμούς. Κεντρικά ΓραφείαΛευκωσίαΛάρνακαΠάφοςΚερύνεια,ΑμμόχωστοςΝΕΔΗΣΥ

 

Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013

 

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού σε ψεσινή του συνεδρία, ενέκρινε τους προϋπολογισμούς του κόμματος για το 2014. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί των κεντρικών γραφείων, των επαρχιών Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Λάρνακας, Πάφου και Κερύνειας, καθώς και ο προϋπολογισμός της ΝΕΔΗΣΥ. Εκκρεμεί η έγκριση του προϋπολογισμού της επαρχίας Λεμεσού που μετατέθηκε για την επόμενη συνεδρία του σώματος.

Το Πολιτικό Γραφείο αποφάσισε ακόμη τη δημοσιοποίηση των προϋπολογισμών του κόμματος μέσω της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του κόμματος www.disy.org.cy. Προβαίνει έτσι αυτοβούλως σε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διαφάνειας στη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, ακόμη και πριν εγκριθούν σχετικές νομοθετικές πρόνοιες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Δείτε αναλυτικά τους προϋπολογισμούς. Κεντρικά ΓραφείαΛευκωσίαΛάρνακαΠάφοςΚερύνεια,ΑμμόχωστοςΝΕΔΗΣΥ

 

Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013

 

[διαβάστε περισσότερα...]

Flickr Feed

Δευ, 16 Ιούλ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΣΥ

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε, από την Αυστραλία, πως μόνο η επανένωση του τόπου και του λαού και η αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, μπορούν να επουλώσουν τα βαθιά τραύματα που άφησε πίσω η μαύρη αυτή περίοδος της προδοσίας και του ξεριζωμού.

Ο κ. Νεοφύτου ήταν ο κύριος ομιλητής, χθες Κυριακή, στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας στο Σύδνεϋ. Στη συγκέντρωση παρέστησαν αξιωματούχοι της τοπικής και ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, παράγοντες της ομογένειας και πολλοί Κύπριοι και Έλληνες της διασποράς.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του σημείωσε πως «διεκδικούμε το αυτονόητο, να ζούμε σε ένα φυσιολογικό κράτος, χωρίς προστάτες και εγγυητές, χωρίς κατοχικά στρατεύματα». Με καλή διάθεση, ανέφερε ο κ. Νεοφύτου, η Ελληνοκυπριακή πλευρά θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσα από το διάλογο, ώστε να επιτευχθεί ο ιστορικός συμβιβασμός, που να μη θέτει σε κίνδυνο ωστόσο, την επιβίωση και την αξιοπρέπεια του Κυπριακού Ελληνισμού.

Αναφέρθηκε δε στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κυπριακές κοινότητες στο εξωτερικό. Η παροικία στην Αυστραλία, ανέφερε, διαδραματίζει ένα σημαντικότατο ρόλο στη σωστή διαφώτιση Αυστραλών αξιωματούχων, γεγονός που παραπέμπει, εξάλλου, στη θέση αρχών που διατηρεί η Αυστραλία διαχρονικά όσον αφορά στην επίλυση του Κυπριακού.

Ο κ. Νεοφύτου, βρίσκεται στην Αυστραλία εκπροσωπώντας την Βουλή των Αντιπροσώπων στις εκδηλώσεις για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολή.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ
Λευκωσία, 16 Ιουλίου 2018

Κυρ, 15 Ιούλ 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗ,

ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,ο
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η ατομική και συλλογική μας μνήμη στρέφεται για ακόμη μια φορά σήμερα στις δύο οδυνηρές επετείους του 1974, που τόσο σκληρά σφράγισαν την μοίρα της Κύπρου και του λαού μας. Ανακαλούμε στη μνήμη μας την φρίκη του διπλού προσχεδιασμένου εγκλήματος που διαπράχθηκε σε βάρος του Κυπριακού λαού.

Καταδικάζουμε απερίφραστα το προδοτικό πραξικόπημα που έδωσε στην Τουρκία την αφορμή που έψαχνε για χρόνια προκειμένου να επιβάλει τα διχοτομικά της σχέδια στην Κύπρο, τον βίαιο κοινοτικό διαχωρισμό και τον στρατιωτικό έλεγχο της μισής μας πατρίδας. Καταδικάζουμε, και δεν ξεχνάμε, και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, την Τουρκική εισβολή, τα εγκλήματα πολέμου και την κατοχή που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Με όση δύναμη ψυχής κι αν καταδικάσουμε όμως την συνεχιζόμενη κατοχή, δεν θα είναι αρκετή, αν δεν σταθούμε με υπευθυνότητα απέναντι στο μείζον διακύβευμα σήμερα:

Μετράμε 44 χρόνια, έχοντας οι πλείστοι από εμάς διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας σε συνθήκες ημικατοχής.

Μετράμε 44 χρόνια και τα παιδιά μας έγιναν νέοι που μεγαλώνουν σε μια διαιρεμένη, μη φυσιολογική πατρίδα.

Μετράμε 44 χρόνια, και ο 21ος αιώνας που ανέτειλε για τη νέα γενιά, εφέτος σηματοδοτεί την ενηλικίωσή της. Γίνονται 18, τα αγόρια ήρθε η σειρά τους να υπηρετήσουν στο στρατό.


Κύριε Πρόεδρε,

Στέκομαι με δέος σήμερα απέναντι στη φθορά του χρόνου.

Αισθάνομαι βάρος ασήκωτο απέναντι σε όσους χάθηκαν, τις μαύρες ημέρες του Ιούλη και του Αυγούστου του ’74.

Σκέφτομαι όλους όσοι έφυγαν αδικαίωτοι, παρά το γεγονός ότι αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή για να δουν τη μικρή μας πατρίδα ελεύθερη, συμφιλιωμένη και ειρηνική.

Διερωτώμαι συχνά αν μπορούμε να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά των Ελλήνων της Κύπρου αυτή την κατάσταση, «έτσι όπως είμαστε» και να πιστεύουμε ότι δεν θα μας ζώσουν Ερινύες .

Λέω λοιπόν ότι δεν οφείλουμε μόνο να τιμούμε τις ηρωικές μορφές των τραγικών γεγονότων του μαύρου Ιούλη του 1974. Έχουμε την υποχρέωση να αντλούμε διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος για να μην τα επαναλάβουμε.

Πρώτο και μέγιστο να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά τον φανατισμό και τον διχασμό του λαού μας.

Δεύτερο, να υπενθυμίζουμε πάντα την αξία της μετριοπάθειας και του πατριωτικού ρεαλισμού.

Τρίτον, να αντιληφθούμε εμείς οι πολιτικοί και διαμορφωτές αποφάσεων ότι τα μεγάλα εθνικά ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται με μεγάλα λόγια και διακηρύξεις. Προϋποθέτουν βαθιά κατανόηση των συσχετισμών ισχύος και την αξιοποίηση διεθνών ερεισμάτων, όπως αυτά που με κόπο κατακτήσαμε και μας επιτρέπουν σήμερα να υπάρχουμε και να ελπίζουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δική μας ευθύνη είναι σήμερα μεγάλη: Να προσηλωθούμε όλοι μας στις διαδικασίες εκείνες που προάγουν και στηρίζουν την νηφάλια πολιτική σκέψη και τον αδογμάτιστο, αλλά ζωντανό και γόνιμο, πολιτικό διάλογο. Να αναγνωρίσουμε έμπρακτα το δικαίωμα σε όλους για έκφραση διαφορετικής ή ακόμα και κριτικής άποψης.

Να μείνουμε μακριά από την όποια αχρείαστη προσπάθεια πόλωσης και αναμόχλευσης των διχαστικών παθών περασμένων δεκαετιών. Μακριά από εμπάθειες, αφορισμούς και ύβρεις που δυναμιτίζουν την προσπάθεια για εθνική συναντίληψη, συναίνεση και συνεννόηση.

Τον Αττίλα δεν τον έφερε η θάλασσα της Κερύνειας. Τον έφερε ο διχασμός και η αφροσύνη των ολίγων που αποδείχθηκε τραγικά αρκετή για να γίνει τόσο μεγάλο κακό στον τόπο μας και να πληρώνουμε μέχρι σήμερα.

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά, έχουμε ακόμη ανοικτές πληγές που υποτροπιάζουν αντί να επουλώνονται. Η πατρίδα μας παραμένει μοιρασμένη και καθηλωμένη στις μισές της δυνατότητες.
Δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο την προσδοκία της δικαίωσης και της επιστροφής, ως να είναι από συνήθεια.

Χρειάζεται να προσανατολιστούμε με αποφασιστικότητα στη στρατηγική διαπραγμάτευση που εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια και απέδωσε σημαντικά κεκτημένα για το περιεχόμενο της λύσης και τον τερματισμό της κατοχής.

Πολύ εύκολα η εικόνα της παρούσας στασιμότητας, μπορεί να αντικατασταθεί από ένα νέο μομέντουμ επίλυσης, αν λάβει κανείς υπόψη, πόση εργασία και ενέργεια έχουν δοθεί για να τεθούν στο τραπέζι όλα τα κρίσιμα εναπομείναντα ζητήματα – πρόσωπο με πρόσωπο με την Τουρκία.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συστρατευτούμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χωρίς αμφιταλαντεύσεις.

Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η Κύπρος του μέλλοντος πρέπει να είναι μια ευρωπαϊκή, επανενωμένη και ειρηνική Κύπρος. Γη ελεύθερη, γη της προόδου και της ευημερίας για όλους τους νόμιμους κατοίκους της.

Το δίλημμα σήμερα δεν είναι Ομοσπονδία ή κάτι καλύτερο.

Το πραγματικό δίλημμα είναι Ομοσπονδία ή διχοτόμηση.

Επειδή πολλά δυνατόν να απαιτηθούν τις αμέσως επόμενες εβδομάδες μέχρι το Φθινόπωρο, θέλω να υπογραμμίσω και τα εξής:

Η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να μείνει στατική. Η παράταση του στάτους κβο για απροσδιόριστο χρόνο θα συνιστά διολίσθηση στη δίνη της διχοτόμησης με πολλά και μεγαλύτερα ρίσκα από όσα βιώνουμε τόσα χρόνια.

Για εμάς, η διασφάλιση της επιβίωσης του κυπριακού Ελληνισμού στη γη των πατέρων του θα επιτευχθεί μόνο μέσα από τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την άρση των επεμβατικών δικαιωμάτων και την αποχώρηση του κατοχικού στρατού, που θα επιτρέψουν τη δημιουργία συνθηκών για την ειρηνική συμβίωση στο νησί, την συνεννόηση με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας.

Το Κυπριακό βρίσκεται σήμερα σε ένα πραγματικά κομβικό σημείο. Οι επόμενοι λίγοι μήνες μπορεί να καθορίσουν τη μοίρα της Κύπρου για πάντα. Εντός των επόμενων εβδομάδων, μετά και από το διορισμό της ειδικής συμβούλου του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, θα διαφανούν οι προθέσεις της Τουρκίας και θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό αναφορικά με την επανέναρξη των συνομιλιών.

Στον Δημοκρατικό Συναγερμό έχουμε επίγνωση των δυσκολιών της διαπραγμάτευσης όσο επιβαρύνεται με τον χρόνο η κάθε προσπάθεια επίλυσης. Έχουμε όμως εμπιστοσύνη στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, την εμπειρία και την ικανότητά του να χειριστεί τα ζητήματα με σωφροσύνη, διασφαλίζοντας ότι το πλαίσιο της επίλυσης θα συνάδει με τη σύγχρονη εποχή και την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα.


Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σήμερα, οι μαύρες επέτειοι του Ιούλη μας καλούν να ενεργήσουμε με βάση την αίσθηση του χρέους και της ιστορικής μας ευθύνης. Ευθύνης έναντι όλων εκείνων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την πατρίδα. Ευθύνης έναντι των μελλοντικών γενεών οι οποίες μας προστάζουν να τους παραδώσουμε μια Κύπρο ελεύθερη, ενωμένη και ευημερούσα.

Μια πατρίδα οριστικά απαλλαγμένη από τα δεσμά της Τουρκικής κατοχής. Μια Ενωμένη Κύπρο, στην Ενωμένη Ευρώπη. Μια πατρίδα που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ειρηνική συμβίωση, πρόοδο και ευημερία όλων των νομίμων κατοίκων της.

Αυτό είναι το δικό μας χρέος στους αγωνιστές της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Αυτό οφείλουμε στις επερχόμενες γενιές.

Τιμή και δόξα στους ήρωες νεκρούς και αγνοούμενους μας.

Τιμή και δόξα στους πρόσφυγές μας που πληγωμένοι και αδικαίωτοι παρέδωσαν την ψυχή τους στην προσφυγιά.

Βουλή των Αντιπροσώπων

15 Ιουλίου 2018

Κυρ, 15 Ιούλ 2018

 Για 44 χρόνια τώρα ο μαρτυρικός τόπος μας και ο κυπριακός λαός, εξακολουθούν να βιώνουν τις τραγικές συνέπειες του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, με την πατρίδα μας να παραμένει μοιρασμένη. Καταδικάζουμε απερίφραστα το πραξικόπημα που προσέφερε στην Τουρκία την ευκαιρία που από χρόνια έψαχνε για να επιβάλλει τα διχοτομικά της σχέδια. Καταδικάζουμε, δεν ξεχνάμε, και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, τα εγκλήματα πολέμου και την κατοχή που συνεχίζεται.

Χρέος όλων είναι να μαθαίνουμε από την ιστορία μας. Έχουμε καθήκον και υποχρέωση να τιμούμε αυτούς που αγωνίστηκαν για την προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε επίσης υποχρέωση να αντλούμε διδάγματα από λάθη του παρελθόντος για να μην τα επαναλάβουμε και να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά τον εθνικό διχασμό. 44 ολόκληρα χρόνια αργότερα, βιώνουμε ακόμη τις συνέπειες των τραγικών εξελίξεων που ακολούθησαν το ολέθριο πραξικόπημα. 44 χρόνια μετά, έχουμε ακόμη ανοικτές πληγές. Και ο στόχος της επανένωσης της πατρίδας μας, παραμένει ανεκπλήρωτος.

Η 15η Ιουλίου είναι  ημέρα εθνικού πένθους και επιβάλλει περισυλλογή. Αντλούμε από τα πικρά διδάγματα του παρελθόντος προκειμένου να θωρακίζουμε τη δημοκρατία μας και να χαράζουμε εθνική πολιτική με μέτρο και ευθύνη.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πολιτεύεται προάγοντας πολιτικό πολιτισμό δημοκρατικού διαλόγου, αλληλοκατανόησης και σεβασμού της διαφορετικής άποψης. Ταυτόχρονα όμως προτάσσουμε αποφασιστική άρνηση σε ολοκληρωτισμούς και σε κηρύγματα πολιτικής βίας. Το μίσος, ο φανατισμός, η διχόνοια και η επιβολή απόψεων δια της βίας οδηγούν αναπόφευκτα στην καταστροφή. Κρατάμε, επίσης, το δίδαγμα ότι φαινόμενα βίας και πολιτικής ανωμαλίας όπως εκείνα που κυριάρχησαν διάσπαρτα σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της επόμενης, πρέπει να αποκλειστούν διαπαντός από τον πολιτικό μας βίο. 

Η δημοκρατία έχει από χρόνια εμπεδωθεί στη χώρα μας, η οποία μάλιστα μετέχει ενεργά του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πορεία για την εμπέδωση μιας σύγχρονης δημοκρατίας ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε αποφασιστική συμβολή. Όπως επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε και στην εθνική στρατηγική που έφερε την Κυπριακή Δημοκρατία μέλος της Ε.Ε.

Ταυτόχρονα, έχουμε συνείδηση ότι μπροστά στην τουρκική κατοχή, η οποία όχι μόνο χρησιμοποίησε ως πρόσχημα το Πραξικόπημα, αλλά βρήκε και εύφορο έδαφος στον εθνικό διχασμό μας, επιβάλλεται να αντιδράσουμε διασφαλίζοντας συνθήκες εθνικής ενότητας και σύμπνοιας στον ασίγαστο αγώνα για να την ανατρέψουμε με ειρηνικά μέσα.

Με αίσθημα ευθύνης, η παράταξή μας ανανεώνει την υπόσχεση και επαναβεβαιώνει την προσήλωσή της στις αρχές της δημοκρατίας. Για μια ακόμη φορά στέλνουμε μήνυμα ομοψυχίας και ενότητας προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις και ολόκληρο τον κυπριακό λαό. Η ενότητα επιβάλλεται όσο ποτέ στον αγώνα που πρέπει να συνεχίσουμε για μια σωστή συμφωνία για λύση του Κυπριακού και αποτίναξη της τουρκικής κατοχής η οποία ακολούθησε το εγκληματικό πραξικόπημα του 1974.

Λευκωσία, 15 Ιουλίου 2018