Θεμιστοκλέους Ανδρέας

 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • >>
 • Last
 • Flickr Feed

  Δευ, 17 Σεπ 2018

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

  Συνεχίζονται σήμερα στη Βιέννη, οι εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες πραγματοποιούνται το πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας εξάμηνης Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπούν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Νίκος Τορναρίτης και η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά.

  Ο κ. Τορναρίτης, σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση του θέματος των επενδύσεων, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης ως κινητήριων μοχλών για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη, τόνισε την καίρια σημασία τους στην οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Ορίζοντας Ευρώπη, το επταετές Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής, όπως ανάφερε ο βουλευτής, στοχεύουν στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων παγκόσμιων προκλήσεων, καθώς και στην εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ. Η πρόταση της Επιτροπής να αυξηθεί η χρηματοδότηση της Ένωσης σε 100 δισ. ευρώ κατά τα έτη 2021-2027, αποτελεί, πρόσθεσε, θετικό βήμα προς τα εμπρός, αλλά χρειάζονται περισσότεροι πόροι για να γεφυρωθεί το σημερινό χάσμα στη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην Ευρώπη.

  Ο κ. Τορναρίτης χαιρέτισε την πρόταση της Επιτροπής για καλύτερη χρήση των συνεργειών μεταξύ του ένατου προγράμματος πλαισίου της ΕΕ και των άλλων σχετικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, με στόχο τη μείωση των αλληλοεπικαλύψεων, την απλούστευση της πρόσβασης και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Είναι, τόνισε, πρωταρχικής σημασίας να επανεξεταστούν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να καταστούν περισσότερο φιλικοί προς την καινοτομία και να ενισχυθούν οι συνέργειες αυτές.

  Η Κύπρος, ανέφερε, ως χώρα που αναγνωρίζει τη σημασία του επόμενου προγράμματος πλαισίου της ΕΕ, ζητά τον ενεργό ρόλο των κρατών μελών της Ένωσης τόσο στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού, όσο και στην εφαρμογή του μελλοντικού προγράμματος. Ο κ. Τορναρίτης τόνισε την ανάγκη όπως οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της αριστείας, της εστίασης στη διακρατικότητα και της σαφούς προστιθέμενης αξίας της ΕΕ, παραμείνουν και στο επόμενο πρόγραμμα. Τέλος, πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό το επόμενο πρόγραμμα να είναι πιο απλοποιημένο και καλύτερα δομημένο από το τρέχον.


  --------------------

   

  Δευ, 17 Σεπ 2018

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

  Άρχισαν σήμερα οι διήμερες εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οι οποίες πραγματοποιούνται στη Βιέννη, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας εξάμηνης Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ . Τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπούν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Νίκος Τορναρίτης και η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά.

  Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση του θέματος της εφαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αναφέρθηκε στη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κρίση την οποία αντιμετώπισε η Κύπρος, το 2013, πληρώνοντας, όπως υπογράμμισε, βαρύ τίμημα, λόγω και της έλλειψης της κατάλληλης αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. Τόνισε παράλληλα ότι λήφθηκαν σκληρά μέτρα, υπογραμμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, αποτέλεσε το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ, στο οποίο επιβλήθηκε το bail-in επί των καταθέσεων.

  Ο κ. Νεοφύτου, σημείωσε ότι, η Κύπρος πέντε χρόνια αργότερα, έχει εξέλθει από την οικονομική κρίση, έχοντας επιτύχει να επαναφέρει τα δημόσια οικονομικά σε τάξη, μειώνοντας τις κρατικές δαπάνες χωρίς ταυτόχρονα την επιβολή πρόσθετων φορολογιών. Ανέφερε περαιτέρω ότι η κυπριακή οικονομία καταγράφει σήμερα ανάπτυξη της τάξης του 4%, ποσοστό διπλάσιο από το μέσο όρο της ΕΕ, μείωση της ανεργίας από το 18% στο 7%, ποσοστό που είναι επίσης μικρότερο από το μέσο όρο της ΕΕ, καθώς και πλεονασματικό κρατικό προϋπολογισμό. Πρόσθεσε δε, ότι από τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα που παρουσιάζονταν προ της οικονομικής κρίσης, σήμερα ο κρατικός προϋπολογισμός καταγράφει δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης του 3% επί του ΑΕΠ.

  Σημειώνοντας τη σημασία της άμεσης και αποτελεσματικής δράσης ενός κράτους ως προς την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών και άλλων προβλημάτων που προκύπτουν σε περίπτωση οικονομικής κρίσης, ο κ. Νεοφύτου, υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ενιαίας δημοσιονομικής πολιτικής στην ΕΕ. Δεν μπορούμε ανέφερε ως Ευρωζώνη να συνεχίσουμε μόνο με ενιαία νομισματική πολιτική, εάν παράλληλα δεν ενισχυθούν περαιτέρω οι ενιαίοι κανόνες δημοσιονομικής πολιτικής.

  Τέλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ανάφερε ότι αποτελεί πρόκληση και ανάγκη για την ΕΕ και την Ευρωζώνη, η ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου ώστε, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος της ΕΕ περιέρχεται σε οικονομική δυσχέρεια, να της παρέχεται η δυνατότητα αυτόνομης επίλυσης του προβλήματος, χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό, σημείωσε, μπορεί να επιτευχθεί με τη μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο.

  Στο τέλος της συζήτησης και κατά τα συμπεράσματα αυτής, οι εισηγητές του θέματος, έκαναν αναφορά στην παρέμβαση του κ. Νεοφύτου, επαινώντας και την Κυπριακή Δημοκρατία για την επιτυχία της.

  --------------------

   

  Δευ, 17 Σεπ 2018

  ΔΗΛΩΣΗ
  ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΣΥ
  ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Η αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα είναι ένα σημαντικότατο γεγονός. Θωρακίζει την κυπριακή οικονομία και η χρηματοδότηση του κράτους μας μπορεί να γίνεται χωρίς προβλήματα και με καλύτερος όρους με πιο χαμηλά επιτόκια.

  Την ίδια ώρα, η αναβάθμιση αυτή θα βελτιώσει το κλίμα εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία για να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις.

  Οι πλεονασματικοί προϋπολογισμοί είναι απαραίτητο να συνεχίσουν να υπάρχουν. Για να καταφέρουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Για να υπάρχει η δυνατότητα του κράτους, μέσω της κυβερνητικής πολιτικής να συνεχίσει να ασκεί και να ενδυναμώνει την κοινωνική πολιτική.

  Ο πλεονασματικός και αναπτυξιακός προϋπολογισμός του 2019 έχει έντονη μεταρρυθμιστική χροιά. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ξεκάθαρης πολιτικής στόχευσης της διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη.

  Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής που θα μειώσει την γραφειοκρατία, η λειτουργία της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης που θα ενισχύσει το έργο των δικαστηρίων και θα μειώσει τον χρόνο διεκπεραίωσης των δικαστικών διαδικασιών, θέματα οριζόντιας μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας και μια σειρά από άλλες μεταρρυθμίσεις που σήμερα έχει ανάγκη ο τόπος είναι απαραίτητες να γίνουν.

  Για να γίνουν δεν αρκεί η πολιτική βούληση και η θέληση της κυβέρνησης και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Χρειάζεται πολιτική στήριξη από τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και η συμμαχία με όλη την κοινωνία.

  Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2018