Πολιτικη

Πολιτικη

/ / /

Πεμ, 17 Ιαν 2013

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξέδωσε χθες την πιο κάτω ανακοίνωση σε απάντηση δηλώσεων του ΓΓ του ΑΚΕΛ:

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ κ. Άντρος Κυπριανού προέβη σήμερα σε μια σειρά ανυπόστατων ισχυρισμών σχετικά με την πρόθεση του Νίκου Αναστασιάδη να υλοποιήσει την καθολική θέση όλων των πολιτικών δυνάμεων, πλην του ΑΚΕΛ, για ένταξη της Κύπρου στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη, εφόσον εκλεγεί στην προεδρία, προφανώς για να προκαλέσει φόβο στους οπαδούς του ΑΚΕΛ, στην προσπάθειά του να τους συσπειρώσει γύρω από την υποψηφιότητα του υποψηφίου του κόμματός του.

1.      Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ,  ισχυρίστηκε ότι ο Συνεταιρισμός για την Ειρήνη δεν είναι πυλώνας της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. 

Ο Συνεταιρισμός για την Ειρήνη, είναι πυλώνας της ΕΕ, έμμεσος όμως, διότι η ΕΕ δεν διαθέτει τα μέσα και τις διαδικασίες  για την εκπλήρωση των ειρηνευτικών και άλλων επιχειρήσεων που διεξάγει. Αυτά, με βάση συμφωνία που έκαμε με το ΝΑΤΟ (και εγκρίθηκε και από τη κυβέρνηση Χριστόφια) τα δανείζεται από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ όμως, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα απόρρητα αυτά στοιχεία δεν θα περιέλθουν στην κατοχή χωρών που δεν έχουν σχέση με το ΝΑΤΟ, αρνείται να παραχωρήσει στην ΕΕ τα μέσα αυτά, εφόσον υπάρχουν χώρες που δεν είναι ούτε μέλη του ΝΑΤΟ, ούτε μέλη του προγράμματος του Συνεταιρισμού για την Ειρήνη. Ως γνωστόν η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ που δεν είναι ούτε μέλος του ΝΑΤΟ ούτε του Συνεταιρισμού. Γι’ αυτό και το ΝΑΤΟ δεν παραχωρεί οτιδήποτε στην ΕΕ εφόσον συμμετέχει και η Κύπρος. 

Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις ΕΕ- ΝΑΤΟ, διότι η μη συμμετοχή της Κύπρου στο πρόγραμμα αυτό, αποδυναμώνει ουσιαστικά την άμυνα και ασφάλεια της ΕΕ. Κατά συνέπεια, ενόσω η ΕΕ θα εξαρτάται από το ΝΑΤΟ, ο ΣγΕ θα αποτελεί πυλώνα της ΕΕ. Θα παύσει να είναι τέτοιος όταν η ΕΕ αποκτήσει τα μέσα (δορυφόρους για GPS, δορυφορικές επικοινωνίες, αεροπορικά μέσα μεταφορών κλπ).

 Ο πρόεδρος Χριστόφιας συνυπέγραψε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη βελτίωση των σχέσεων ΝΑΤΟ–ΕΕ, αλλά δεν έκανε οτιδήποτε γι αυτό.

2.      Ο κ. Κυπριανού ισχυρίστηκε ότι τα μέλη του Συνεταιρισμού υποχρεούνται να κοινοποιούν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς στο ΝΑΤΟ και συνεπώς στην Τουρκία.

Ουδέν αναληθέστερον. Καμιά υποχρέωση δεν έχουν τα μέλη του ΣγΕ να κοινοποιούν οπουδήποτε τους αμυντικούς προϋπολογισμούς. Τους αμυντικούς προϋπολογισμούς υποχρεούνται όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να τους κοινοποιούν κάθε χρόνο στον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ τους αναρτά στο διαδίκτυο και από εκεί μπορεί ο οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση. Αυτό κάνει και η Κυπριακή Δημοκρατία.

3.      Ο κ. Κυπριανού λέει ότι τα μέλη του ΣγΕ υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε χρόνο κονδύλια στο ΝΑΤΟ.

Πρόκειται για ψεύδος. Όχι μόνο δεν καταβάλλουν οποιοδήποτε κονδύλι, αλλά αντίθετα ωφελούνται οικονομικά από το ΝΑΤΟ, το οποίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τα έξοδα κάθε προγράμματος που συμφωνεί η χώρα. Για παράδειγμα εάν η Κύπρος συμφωνούσε στην εκπαίδευση στελεχών της ΕΦ στις ξένες γλώσσες, τότε το ΝΑΤΟ θα αναλάμβανε τα έξοδα για τη φοίτηση των αξιωματικών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

4.      Ο κ. Κυπριανού έκανε λόγο και για συμμετοχή στρατιωτών μας σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.

Επίσης ψευδές. Ο ΣγΕ δεν είναι Οργανισμός, δεν έχει δομή, ούτε καταστατικό, ούτε οργάνωση, ούτε πρόεδρο, ούτε είναι στρατός. Είναι  απλώς ένα πρόγραμμα και δεν κάνει ούτε επιχειρήσεις ούτε ασκήσεις ούτε οποιανδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με το στρατό. 

Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξέδωσε χθες την πιο κάτω ανακοίνωση σε απάντηση δηλώσεων του ΓΓ του ΑΚΕΛ:

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ κ. Άντρος Κυπριανού προέβη σήμερα σε μια σειρά ανυπόστατων ισχυρισμών σχετικά με την πρόθεση του Νίκου Αναστασιάδη να υλοποιήσει την καθολική θέση όλων των πολιτικών δυνάμεων, πλην του ΑΚΕΛ, για ένταξη της Κύπρου στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη, εφόσον εκλεγεί στην προεδρία, προφανώς για να προκαλέσει φόβο στους οπαδούς του ΑΚΕΛ, στην προσπάθειά του να τους συσπειρώσει γύρω από την υποψηφιότητα του υποψηφίου του κόμματός του.

1.      Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ,  ισχυρίστηκε ότι ο Συνεταιρισμός για την Ειρήνη δεν είναι πυλώνας της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. 

Ο Συνεταιρισμός για την Ειρήνη, είναι πυλώνας της ΕΕ, έμμεσος όμως, διότι η ΕΕ δεν διαθέτει τα μέσα και τις διαδικασίες  για την εκπλήρωση των ειρηνευτικών και άλλων επιχειρήσεων που διεξάγει. Αυτά, με βάση συμφωνία που έκαμε με το ΝΑΤΟ (και εγκρίθηκε και από τη κυβέρνηση Χριστόφια) τα δανείζεται από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ όμως, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα απόρρητα αυτά στοιχεία δεν θα περιέλθουν στην κατοχή χωρών που δεν έχουν σχέση με το ΝΑΤΟ, αρνείται να παραχωρήσει στην ΕΕ τα μέσα αυτά, εφόσον υπάρχουν χώρες που δεν είναι ούτε μέλη του ΝΑΤΟ, ούτε μέλη του προγράμματος του Συνεταιρισμού για την Ειρήνη. Ως γνωστόν η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ που δεν είναι ούτε μέλος του ΝΑΤΟ ούτε του Συνεταιρισμού. Γι’ αυτό και το ΝΑΤΟ δεν παραχωρεί οτιδήποτε στην ΕΕ εφόσον συμμετέχει και η Κύπρος. 

Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις ΕΕ- ΝΑΤΟ, διότι η μη συμμετοχή της Κύπρου στο πρόγραμμα αυτό, αποδυναμώνει ουσιαστικά την άμυνα και ασφάλεια της ΕΕ. Κατά συνέπεια, ενόσω η ΕΕ θα εξαρτάται από το ΝΑΤΟ, ο ΣγΕ θα αποτελεί πυλώνα της ΕΕ. Θα παύσει να είναι τέτοιος όταν η ΕΕ αποκτήσει τα μέσα (δορυφόρους για GPS, δορυφορικές επικοινωνίες, αεροπορικά μέσα μεταφορών κλπ).

 Ο πρόεδρος Χριστόφιας συνυπέγραψε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη βελτίωση των σχέσεων ΝΑΤΟ–ΕΕ, αλλά δεν έκανε οτιδήποτε γι αυτό.

2.      Ο κ. Κυπριανού ισχυρίστηκε ότι τα μέλη του Συνεταιρισμού υποχρεούνται να κοινοποιούν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς στο ΝΑΤΟ και συνεπώς στην Τουρκία.

Ουδέν αναληθέστερον. Καμιά υποχρέωση δεν έχουν τα μέλη του ΣγΕ να κοινοποιούν οπουδήποτε τους αμυντικούς προϋπολογισμούς. Τους αμυντικούς προϋπολογισμούς υποχρεούνται όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να τους κοινοποιούν κάθε χρόνο στον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ τους αναρτά στο διαδίκτυο και από εκεί μπορεί ο οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση. Αυτό κάνει και η Κυπριακή Δημοκρατία.

3.      Ο κ. Κυπριανού λέει ότι τα μέλη του ΣγΕ υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε χρόνο κονδύλια στο ΝΑΤΟ.

Πρόκειται για ψεύδος. Όχι μόνο δεν καταβάλλουν οποιοδήποτε κονδύλι, αλλά αντίθετα ωφελούνται οικονομικά από το ΝΑΤΟ, το οποίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τα έξοδα κάθε προγράμματος που συμφωνεί η χώρα. Για παράδειγμα εάν η Κύπρος συμφωνούσε στην εκπαίδευση στελεχών της ΕΦ στις ξένες γλώσσες, τότε το ΝΑΤΟ θα αναλάμβανε τα έξοδα για τη φοίτηση των αξιωματικών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

4.      Ο κ. Κυπριανού έκανε λόγο και για συμμετοχή στρατιωτών μας σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.

Επίσης ψευδές. Ο ΣγΕ δεν είναι Οργανισμός, δεν έχει δομή, ούτε καταστατικό, ούτε οργάνωση, ούτε πρόεδρο, ούτε είναι στρατός. Είναι  απλώς ένα πρόγραμμα και δεν κάνει ούτε επιχειρήσεις ούτε ασκήσεις ούτε οποιανδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με το στρατό. 

Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας.

[διαβάστε περισσότερα...]
Τετ, 16 Ιαν 2013

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και υποψήφιος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε χθες ότι οι μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν κατορθωτές στο παρελθόν θα γίνουν τώρα και υποσχέθηκε ριζοσπαστική μεταρρύθμιση με στόχο τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου κράτους και ενός σύγχρονου οικονομικού και αναπτυξιακού μοντέλου.

Ο κ. Αναστασιάδης μιλούσε στο Cyprus International Institute of Management (CIIM) με θέμα την Κύπρο που οραματίζεται και πώς θα κάνει το όραμά του πραγματικότητα. Τόνισε ότι τρεις μήνες μετά την εκλογή του, εάν τον τιμήσει ο λαός, θα καταρτιστεί σχέδιο δράσης για περιορισμό της γραφειοκρατίας, απλοποίηση διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία επιχειρήσεων και την προώθηση των επενδύσεων. «Το παρόν κρατικό σύστημα, είπε, έδωσε όσα είχε να δώσει» και πρόσθεσε ότι έχει καταρτίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αναμόρφωση του κράτους με πρώτο πυλώνα την δημοσιονομική εξυγίανση, και ένα κράτος σύμμαχο του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, με στόχο σύντομα ο προϋπολογισμός να έχει πρωτογενές πλεόνασμα.

«Είναι ένας πραγματοποιήσιμος στόχος, που δεν συνιστά απλώς υποχρέωση απέναντι στους δανειστές μας, αλλά προϋπόθεση για να βγούμε από την κρίση και την ύφεση». Ανέφερε ότι υιοθέτησε την πρόταση για ίδρυση Συμβουλίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, όπως έχει προταθεί από τον Νομπελίστα οικονομολόγο Χριστόφορο Πισσαρίδη, που θα συμβάλει και στην ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

Δεύτερος πυλώνας, ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης, είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου και επιτελικού κράτους, σημειώνοντας ότι ο υπερσυγκεντρωτισμός εξουσιών, η γραφειοκρατία και η δομή μιας υδροκέφαλης δημόσιας υπηρεσίας αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Προέτρεψε να ακολουθηθεί το παράδειγμα της Δανίας για τη μείωση της ανεργίας, το φιλανδικό θαύμα στην εκπαίδευση και το παράδειγμα της Σουηδίας για την αποκέντρωση και τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 Ο υποψήφιος Πρόεδρος αναφέρθηκε στην πρότασή του για δημιουργία υφυπουργείων, χωρίς επιβάρυνση για τον φορολογούμενο, επέκρινε τις καθυστερήσεις στην χορήγηση πολεοδομικής άδειας, έκδοσης τίτλου ακινήτων, εφαρμογή συμβολαίων, τίτλων ιδιοκτησίας, υποσχέθηκε τάχιστη προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προώθηση των συμπράξεων ιδιωτικού – δημόσιου τομέα, υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων και ουσιαστική αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας.

«Το παράδειγμα των αεροδρομίων θα πρέπει να επαναληφθεί με λιμάνια, μαρίνες, συνεδριακά και τεχνολογικά πάρκα, κυβερνητικά κτίρια και σωρεία άλλων αναπτυξιακών έργων και υποδομών», είπε.

Ο Νίκος Αναστασιάδης μίλησε για καταπολέμηση της διαφθοράς με τη θέσπιση αυστηρών κανόνων ελέγχου και διαφάνειας, κάνοντας λόγο για αλλαγή του τρόπου διορισμού της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και θεσμοθέτηση Επιτροπής Προσλήψεων και Προαγωγών για τους διορισμούς στα ΔΣ των Ημικρατικών, ώστε να μην επικρατεί κομματοκρατία αλλά να διορίζονται οι καλύτεροι.

Μίλησε ακόμη για θεσμοθέτηση αυστηρότερων ποινικών και αστικών ευθυνών εναντίον της δοαφθοράς στο δημόσιο, δημοσιοποίηση με αιτιολόγηση των αποφάσεων για κατακυρώσεις των προσφορών σε δημόσιο και ημικρατικό τομέα, περιορισμό των θητειών εκλελεγμένων πολιτειακών αξιωματούχων, λέγοντας πως η δημόσια υπηρεσία θα σταματήσει εκ των πραγμάτων να αποτελεί το όραμα για εργοδότηση των νέων. Κάθε 4 αφυπηρετήσεις θα γίνεται μία πρόσληψη είπε, «οπότε το Cyprus dream που ήταν ο διορισμός στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα, δεν θα είναι πια ούτε υπαρκτό, ούτε ορατό, και λόγω των οικονομικών συνθηκών, αλλά και λόγω του ότι θέλουμε να νοικοκυρέψουμε το κράτος».

Θα διατίθεται από τον επόμενο χρόνο, συνέχισε, το 1% του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε 75 εκ ευρώ για προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας, μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης, κάνοντας αναφορά στις 120 ειδικότητες που θα χρειαστούν για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου και ζήτησε να γίνει έγκαιρα σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός για τις χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν.

Μίλησε επίσης για εκσυγχρονισμό του συστήματος δικαιοσύνης με επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία δικαστηρίου διεθνών εμπορικών διαφορών. Έστειλε δε μήνυμα ότι η Κύπρος μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για όλους, λέγοντας πως για όλες τις θεσμικές αλλαγές που προτείνονται τα νομοσχέδια που απαιτούνται είναι έτοιμα, ώστε να κατατεθούν την επομένη των εκλογών στην βουλή και εντός ελαχίστου χρόνου να εγκριθούν με την πλειοψηφία που διαθέτει ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ στη βουλή.

Στη συνέχεια και απαντώντας σε ερωτήσεις για ιδιωτικοποιήσεις Ημικρατικών Οργανισμών, ο υποψήφιος Πρόεδρος είπε πως δεν μίλησε για ιδιωτικοποιήσεις των κερδοφόρων οργανισμών αλλά για μετοχοποιήσεις, με μέρος των μετοχών να δίδεται στους εργαζόμενους. Πρόσθεσε δε ότι στην προγραμματική θέση με το ΔΗΚΟ συμφώνησαν ότι προέχει ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει αυτούς τους οργανισμούς και ο τρόπος λειτουργίας τους. «Να εξετάσουμε υπαλλακτικούς τρόπους για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό που συμφώνησε η παρούσα κυβέρνηση».

Σε ερώτηση για το φυσικό αέριο είπε ότι είναι η ώρα που θα πρέπει να μας διακρίνει η σοβαρότητα και πως «τα εύκολα λόγια είναι καλά», ενώ για το Γραφείο Προγραμματισμού πρότεινε την μετατροπή του σε Γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την χρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τη δημιουργία ερευνητικών κέντρων.

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και υποψήφιος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε χθες ότι οι μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν κατορθωτές στο παρελθόν θα γίνουν τώρα και υποσχέθηκε ριζοσπαστική μεταρρύθμιση με στόχο τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου κράτους και ενός σύγχρονου οικονομικού και αναπτυξιακού μοντέλου.

Ο κ. Αναστασιάδης μιλούσε στο Cyprus International Institute of Management (CIIM) με θέμα την Κύπρο που οραματίζεται και πώς θα κάνει το όραμά του πραγματικότητα. Τόνισε ότι τρεις μήνες μετά την εκλογή του, εάν τον τιμήσει ο λαός, θα καταρτιστεί σχέδιο δράσης για περιορισμό της γραφειοκρατίας, απλοποίηση διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία επιχειρήσεων και την προώθηση των επενδύσεων. «Το παρόν κρατικό σύστημα, είπε, έδωσε όσα είχε να δώσει» και πρόσθεσε ότι έχει καταρτίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αναμόρφωση του κράτους με πρώτο πυλώνα την δημοσιονομική εξυγίανση, και ένα κράτος σύμμαχο του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, με στόχο σύντομα ο προϋπολογισμός να έχει πρωτογενές πλεόνασμα.

«Είναι ένας πραγματοποιήσιμος στόχος, που δεν συνιστά απλώς υποχρέωση απέναντι στους δανειστές μας, αλλά προϋπόθεση για να βγούμε από την κρίση και την ύφεση». Ανέφερε ότι υιοθέτησε την πρόταση για ίδρυση Συμβουλίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, όπως έχει προταθεί από τον Νομπελίστα οικονομολόγο Χριστόφορο Πισσαρίδη, που θα συμβάλει και στην ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

Δεύτερος πυλώνας, ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης, είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου και επιτελικού κράτους, σημειώνοντας ότι ο υπερσυγκεντρωτισμός εξουσιών, η γραφειοκρατία και η δομή μιας υδροκέφαλης δημόσιας υπηρεσίας αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Προέτρεψε να ακολουθηθεί το παράδειγμα της Δανίας για τη μείωση της ανεργίας, το φιλανδικό θαύμα στην εκπαίδευση και το παράδειγμα της Σουηδίας για την αποκέντρωση και τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 Ο υποψήφιος Πρόεδρος αναφέρθηκε στην πρότασή του για δημιουργία υφυπουργείων, χωρίς επιβάρυνση για τον φορολογούμενο, επέκρινε τις καθυστερήσεις στην χορήγηση πολεοδομικής άδειας, έκδοσης τίτλου ακινήτων, εφαρμογή συμβολαίων, τίτλων ιδιοκτησίας, υποσχέθηκε τάχιστη προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προώθηση των συμπράξεων ιδιωτικού – δημόσιου τομέα, υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων και ουσιαστική αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας.

«Το παράδειγμα των αεροδρομίων θα πρέπει να επαναληφθεί με λιμάνια, μαρίνες, συνεδριακά και τεχνολογικά πάρκα, κυβερνητικά κτίρια και σωρεία άλλων αναπτυξιακών έργων και υποδομών», είπε.

Ο Νίκος Αναστασιάδης μίλησε για καταπολέμηση της διαφθοράς με τη θέσπιση αυστηρών κανόνων ελέγχου και διαφάνειας, κάνοντας λόγο για αλλαγή του τρόπου διορισμού της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και θεσμοθέτηση Επιτροπής Προσλήψεων και Προαγωγών για τους διορισμούς στα ΔΣ των Ημικρατικών, ώστε να μην επικρατεί κομματοκρατία αλλά να διορίζονται οι καλύτεροι.

Μίλησε ακόμη για θεσμοθέτηση αυστηρότερων ποινικών και αστικών ευθυνών εναντίον της δοαφθοράς στο δημόσιο, δημοσιοποίηση με αιτιολόγηση των αποφάσεων για κατακυρώσεις των προσφορών σε δημόσιο και ημικρατικό τομέα, περιορισμό των θητειών εκλελεγμένων πολιτειακών αξιωματούχων, λέγοντας πως η δημόσια υπηρεσία θα σταματήσει εκ των πραγμάτων να αποτελεί το όραμα για εργοδότηση των νέων. Κάθε 4 αφυπηρετήσεις θα γίνεται μία πρόσληψη είπε, «οπότε το Cyprus dream που ήταν ο διορισμός στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα, δεν θα είναι πια ούτε υπαρκτό, ούτε ορατό, και λόγω των οικονομικών συνθηκών, αλλά και λόγω του ότι θέλουμε να νοικοκυρέψουμε το κράτος».

Θα διατίθεται από τον επόμενο χρόνο, συνέχισε, το 1% του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε 75 εκ ευρώ για προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας, μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης, κάνοντας αναφορά στις 120 ειδικότητες που θα χρειαστούν για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου και ζήτησε να γίνει έγκαιρα σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός για τις χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν.

Μίλησε επίσης για εκσυγχρονισμό του συστήματος δικαιοσύνης με επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία δικαστηρίου διεθνών εμπορικών διαφορών. Έστειλε δε μήνυμα ότι η Κύπρος μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για όλους, λέγοντας πως για όλες τις θεσμικές αλλαγές που προτείνονται τα νομοσχέδια που απαιτούνται είναι έτοιμα, ώστε να κατατεθούν την επομένη των εκλογών στην βουλή και εντός ελαχίστου χρόνου να εγκριθούν με την πλειοψηφία που διαθέτει ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ στη βουλή.

Στη συνέχεια και απαντώντας σε ερωτήσεις για ιδιωτικοποιήσεις Ημικρατικών Οργανισμών, ο υποψήφιος Πρόεδρος είπε πως δεν μίλησε για ιδιωτικοποιήσεις των κερδοφόρων οργανισμών αλλά για μετοχοποιήσεις, με μέρος των μετοχών να δίδεται στους εργαζόμενους. Πρόσθεσε δε ότι στην προγραμματική θέση με το ΔΗΚΟ συμφώνησαν ότι προέχει ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει αυτούς τους οργανισμούς και ο τρόπος λειτουργίας τους. «Να εξετάσουμε υπαλλακτικούς τρόπους για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό που συμφώνησε η παρούσα κυβέρνηση».

Σε ερώτηση για το φυσικό αέριο είπε ότι είναι η ώρα που θα πρέπει να μας διακρίνει η σοβαρότητα και πως «τα εύκολα λόγια είναι καλά», ενώ για το Γραφείο Προγραμματισμού πρότεινε την μετατροπή του σε Γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την χρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τη δημιουργία ερευνητικών κέντρων.

[διαβάστε περισσότερα...]
Τρι, 15 Ιαν 2013

Cτου Δημοκρατικού Συναγερμού Χάρη Γεωργιάδη 

Η ψεσινή συζήτηση μεταξύ των υποψηφίων προέδρων κατέδειξε με καθαρότητα τις διακριτές επιλογές που τίθενται ενώπιον των συμπολιτών μας.

Ο Νίκος Αναστασιάδης μετέδωσε την εικόνα ενός σοβαρού και αξιόπιστου ηγέτη. Που είναι έτοιμος να αναλάβει ευθύνες, να συνεργαστεί, να ενώσει δυνάμεις. Που μπορεί να κινηθεί με άνεση και να φέρει αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Που προτείνει ένα φιλόδοξο αλλά εφαρμόσιμο σχέδιο για έξοδο από την κρίση.

Ο Νίκος Αναστασιάδης, σε αντίθεση με άλλους, έμεινε μακριά από τον ανεύθυνο λαϊκισμό και τη δημαγωγία.

Μίλησε για το πώς μπορεί να πάει ο τόπος μπροστά τη στιγμή που οι συνυποψήφιοι του περιοριστήκαν σε έναν ρόλο σχολιαστή και κριτή των προτάσεων Αναστασιάδη.

Αυτοί που κρίνουν είναι βεβαίως οι συμπολίτες μας και για άλλη μια φορά μας ικανοποιεί το γεγονός της δικής τους στήριξης, όπως έχει καταγραφεί σε διάφορες μετρήσεις. Με σοβαρότητα θα συνεχίσουμε την προσπάθεια.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω πως ως Επιτελείο Αναστασιάδη επεξεργαζόμαστε κάποιες εισηγήσεις για το πώς θα μπορούσαν να καταστούν οι επόμενες συζητήσεις πιο ζωντανές και πιο ουσιαστικές.

Cτου Δημοκρατικού Συναγερμού Χάρη Γεωργιάδη 

Η ψεσινή συζήτηση μεταξύ των υποψηφίων προέδρων κατέδειξε με καθαρότητα τις διακριτές επιλογές που τίθενται ενώπιον των συμπολιτών μας.

Ο Νίκος Αναστασιάδης μετέδωσε την εικόνα ενός σοβαρού και αξιόπιστου ηγέτη. Που είναι έτοιμος να αναλάβει ευθύνες, να συνεργαστεί, να ενώσει δυνάμεις. Που μπορεί να κινηθεί με άνεση και να φέρει αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Που προτείνει ένα φιλόδοξο αλλά εφαρμόσιμο σχέδιο για έξοδο από την κρίση.

Ο Νίκος Αναστασιάδης, σε αντίθεση με άλλους, έμεινε μακριά από τον ανεύθυνο λαϊκισμό και τη δημαγωγία.

Μίλησε για το πώς μπορεί να πάει ο τόπος μπροστά τη στιγμή που οι συνυποψήφιοι του περιοριστήκαν σε έναν ρόλο σχολιαστή και κριτή των προτάσεων Αναστασιάδη.

Αυτοί που κρίνουν είναι βεβαίως οι συμπολίτες μας και για άλλη μια φορά μας ικανοποιεί το γεγονός της δικής τους στήριξης, όπως έχει καταγραφεί σε διάφορες μετρήσεις. Με σοβαρότητα θα συνεχίσουμε την προσπάθεια.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω πως ως Επιτελείο Αναστασιάδη επεξεργαζόμαστε κάποιες εισηγήσεις για το πώς θα μπορούσαν να καταστούν οι επόμενες συζητήσεις πιο ζωντανές και πιο ουσιαστικές.

[διαβάστε περισσότερα...]
Τρι, 08 Ιαν 2013

Σε σημερινή διάσκεψη τύπου ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκος Αναστασιάδης προέβη στην πιο κάτω δήλωση σχετικά με την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Λεμεσό στις 11 Ιανουαρίου:

Ύστερα από πρόσκληση μου, συνέρχεται στις 11 του μηνός στην Κύπρο, η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης πολιτικής δύναμης στην Ευρώπη.  

Είναι η πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 15 ηγέτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 13 μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος γίνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και καθοριστική περίοδο τόσο για την ΕΕ όσο και για την Κύπρο. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Σύνοδο αφορούν:

α) Την στρατηγική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τις Ευρωεκλογές του 2014 και το προφίλ του υποψήφιου  Προέδρου της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και

β) το Πολυετές Δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα καθορίσει τον προϋπολογισμό και τις δημοσιονομικές προτεραιότητες της Ε.Ε για το διάστημα 2014-2020.

γ) Τόσο κατά τη διάρκεια της Συνόδου, όσο και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις θα έχω την ευκαιρία να αναπτύξω τα σημαντικά θέματα που αφορούν την πατρίδα μας, με έμφαση στην αλληλεγγύη που αναμένουμε από τους εταίρους μας τόσο στο Κυπριακό όσο και στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Θεωρώ εκ περισσού να τονίσω το πόσο εξαιρετικής σημασίας είναι η Σύνοδος Κορυφής που πραγματοποιείται στην Κύπρο με τόσο σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω πως τέτοιες Σύνοδοι σπάνια πραγματοποιούνται εκτός Βρυξελλών.

Σε σημερινή διάσκεψη τύπου ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκος Αναστασιάδης προέβη στην πιο κάτω δήλωση σχετικά με την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Λεμεσό στις 11 Ιανουαρίου:

Ύστερα από πρόσκληση μου, συνέρχεται στις 11 του μηνός στην Κύπρο, η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης πολιτικής δύναμης στην Ευρώπη.  

Είναι η πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 15 ηγέτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 13 μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος γίνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και καθοριστική περίοδο τόσο για την ΕΕ όσο και για την Κύπρο. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Σύνοδο αφορούν:

α) Την στρατηγική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τις Ευρωεκλογές του 2014 και το προφίλ του υποψήφιου  Προέδρου της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και

β) το Πολυετές Δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα καθορίσει τον προϋπολογισμό και τις δημοσιονομικές προτεραιότητες της Ε.Ε για το διάστημα 2014-2020.

γ) Τόσο κατά τη διάρκεια της Συνόδου, όσο και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις θα έχω την ευκαιρία να αναπτύξω τα σημαντικά θέματα που αφορούν την πατρίδα μας, με έμφαση στην αλληλεγγύη που αναμένουμε από τους εταίρους μας τόσο στο Κυπριακό όσο και στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Θεωρώ εκ περισσού να τονίσω το πόσο εξαιρετικής σημασίας είναι η Σύνοδος Κορυφής που πραγματοποιείται στην Κύπρο με τόσο σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω πως τέτοιες Σύνοδοι σπάνια πραγματοποιούνται εκτός Βρυξελλών.

[διαβάστε περισσότερα...]

Flickr Feed

Δευ, 23 Νοέ 2015

Δήλωση Αντιπροέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Σωτήρη Σαμψών


Ο περί προστασίας του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας (παρακολούθηση συνδιαλέξεων και πρόσβαση σε καταγεγραμμένο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας) τροποποιητικός νόμος 2015.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός τονίζει ότι, όχι μόνο στηρίζει τον περί προστασίας του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας (παρακολούθηση συνδιαλέξεων και πρόσβαση σε καταγεγραμμένο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας) τροποποιητικό νόμος 2015, αλλά θα στηρίξουμε και όποιο άλλο νομοσχέδιο χρειαστεί για να θωρακιστούν οι αρμόδιες αρχές και να δούμε επιτέλους να οδηγούνται στα δικαστήρια οι μεγάλοι ένοχοι του οικονομικού εγκλήματος.

Παρά ταύτα, είναι θεμιτή κοινοβουλευτική πρακτική να δίνονται διευκολύνσεις, όταν κοινοβουλευτικά κόμματα για σκοπούς μελέτης ή κατάθεσης τροπολογιών ζητούν χρόνο. Σημειώνουμε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο την προσεχή Πέμπτη οδηγείται στην ολομέλεια της βουλής για ψήφιση.


Συλλήψεις στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Οι πρόσφατες συλλήψεις υπόπτων στο αεροδρόμιο Λάρνακας, που ενδεχομένως να συνδέονται με ισλαμικά τρομοκρατικά δίκτυα, δείχνει την άριστη συνεργασία που διατηρούν οι αρχές με παρόμοιες υπηρεσίες του εξωτερικού.

Η ασφάλεια των πολιτών πρέπει και οφείλεται να είναι πάνω από όλα. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και να μην σπείρουμε τον πανικό ανάμεσα στους πολίτες και να μην δημιουργούμε αλυσιδωτά προβλήματα, τόσο στην οικονομία, όσο και στο τουριστικό μας προϊόν.

Δευ, 23 Νοέ 2015

Συνέντευξη του προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου στην εφημερίδα Αλήθεια

-Βρισκόμαστε σε μια περίοδο εντατικών συνομιλιών για το Κυπριακό με επίκεντρο το Περιουσιακό. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρισκόμαστε από την επίτευξη συμφωνίας επί του συγκεκριμένου Κεφαλαίου, κάτι που όπως λέγεται, θ’ ανοίξει το δρόμο και για τη συνολική επίλυση του Κυπριακού;
-Το περιουσιακό ήταν και παραμένει το πιο ακανθώδες ζήτημα στο Κυπριακό. Γιατί πέραν της σημασίας που έχει στην εθνική μας υπόθεση, είναι και θέμα που αφορά, όχι μόνο το σύνολο των προσφύγων, αλλά και αρκετούς μη πρόσφυγες που έχουν περιουσίες στα κατεχόμενα. Αναμφίβολα ήταν εξαιρετικά σημαντική η αναγνώριση του δικαιώματος του ιδιοκτήτη. Την ίδια ώρα όμως, με πραγματισμό, πρέπει να σημειώσουμε πως, και με την απόφαση Δημόπουλου, αλλά και λόγω των πραγματικοτήτων επί του εδάφους, λεπτά και σοβαρά ζητήματα με το θέμα του σημερινού χρήστη είναι υπαρκτά. Υπάρχουν διαφορές σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Γίνεται καταγραφή των κατηγοριών, καθώς και των κριτηρίων, και είναι εκεί που πρέπει να δοθεί η μεγάλη μάχη. Το πως μπορεί μέσα από τα κριτήρια και την κατηγοριοποίηση να μην αλλοιωθεί η πολιτική προσέγγιση της δικής μας πλευράς. Το ζήτημα είναι ευαίσθητο και σημαντικό. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια και πρέπει, με αρκετό πραγματισμό, να κατανοήσουμε ότι θα είναι αδύνατο το σύνολο των περιουσιών να επιστραφεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες αγνοώντας καθ’ ολοκληρία το τι έχει συμβεί από το 1974 μέχρι σήμερα. Το σίγουρο όμως είναι ότι το σύνολο των τριών θεραπειών, που είναι η μερική ανταλλαγή, η μερική αποκατάσταση και η μερική αποζημίωση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της περιουσίας, όπως και το ότι η αποκατάσταση να είναι σύντομη και να μην γίνεται σε βάθος χρόνου.

-Γινόταν πάντως λόγος για χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά τον καταρτισμό των κριτηρίων και την κατηγοριοποίηση. Έχουν υπάρξει συγκλίσεις και έχει επιτευχθεί πρόοδος μέσα από τη διαδικασία των εντατικών συνομιλιών και των τελευταίων συναντήσεων των δύο ηγετών; 
-Δεν έχω οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση και οποιαδήποτε τελευταία πληροφόρηση, πέραν αυτής που γίνεται στο Συμβούλιο των Αρχηγών και στο Εθνικό Συμβούλιο. Αλλά θεωρώ πως η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίζει τις προσεχείς βδομάδες να κρατά αυτή τη στάση. Και ενδεχομένως, να είναι και θέμα στρατηγικής και τακτικής, οι μεγάλες διαφορές να μείνουν μέχρι το τέλος για τα trade offs και το πάντρεμα μεταξύ κεφαλαίων. Και γίνομαι πιο σαφής και συγκεκριμένος. Όσες περισσότερες περιοχές δοθούν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση στις εδαφικές αναπροσαρμογές, τόσο λιγότερο θα είναι το πρόβλημα στο περιουσιακό. Είναι αυτό που πολύ σωστά όλοι μας λέγαμε εδώ και δεκαετίες, ότι στο Κυπριακό πρέπει να υπάρχει χιαστή διαπραγμάτευση και πάντρεμα κεφαλαίων. Γι’ αυτό θεωρώ ότι το περιουσιακό μπορεί να παντρευτεί με το εδαφικό, ώστε να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις για μια σωστή διευθέτησή του.

-Δεδομένου του πλαισίου που έχετε περιγράψει πιο πάνω, πιστεύετε ότι είναι εφικτή η επίτευξη συμφωνίας κατά τους αμέσως επόμενους μήνες; 
- Ακούστε κάτι. Παγιδευόμαστε στα ορόσημα και στα χρονοδιαγράμματα. Θεωρώ ότι αυτή η φάση και πρωτοβουλία είναι πολύ ουσιαστική. Εκτιμώ ότι τους προσεχείς μήνες θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό ως προς το κατά πόσο οδεύουμε προς λύση ή αν θα πάμε σε ένα ακόμα κύκλο παρατεταμένων διαπραγματεύσεων. Για μένα, η μη λύση του Κυπριακού δεν ήταν θέμα χρόνου. Αυτοπαγιδευόμαστε, με το κάθε φορά που μιλά ο Ερντογάν, ο Νταβούτογλου, ο Ακιντζί ή οποιοσδήποτε άλλος λέγοντας «θέλω λύση μέχρι την τάδε ημερομηνία», εμείς αμέσως να αντιδρούμε. Όχι χρονοδιαγράμματα, γιατί μέχρι τον Μάρτιο, γιατί μέχρι τον Απρίλη, γιατί μέχρι τον Ιούνιο... Η θέση η δική μου είναι διαφορετική. Όταν ο Ερντογάν λέει μέχρι τον Μάρτιο να λύσουμε το Κυπριακό, εμείς να λέμε, γιατί να περιμένουμε μέχρι τον Μάρτιο; Να το λύσουμε τον Δεκέμβρη, να γιορτάσουμε την επανένωση με το νέο χρόνο. Όμως, η μη λύση του Κυπριακού είναι θέμα χρόνου; Εάν ο Ερντογάν θέλει πραγματικά να επιδείξει ουσιαστική πολιτική βούληση, και αντιληφθεί ότι το Κυπριακό είναι αναχρονιστικό ζήτημα, δεν χρειάζονται οι εγγυήσεις σε μια ευρωπαϊκή χώρα, δεν χρειάζονται μονομερή δικαιώματα, δεν χρειάζονται ξένοι στρατοί, θα υπάρχει μια σωστή διευθέτηση του εδαφικού, του περιουσιακού, όπως και του θέματος των εποίκων, εάν η Τουρκία είναι αποφασισμένη και θέλει να βρούμε λύση του Κυπριακού, δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι τον Μάρτιο ή μέχρι τον Απρίλιο. Για μένα, αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση εκ μέρους της Τουρκίας, μπορούμε και πριν από τον Μάρτιο.

-Εσείς πιστεύετε πως υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση από την Τουρκία; 
-Τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην περιοχή μας, θέτουν το Κυπριακό ως ένα διεθνές θέμα, που έχει να συμβάλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο πολλών και εξαιρετικά δυσεπίλυτων ανοιχτών ζητημάτων, όπως τις κακές σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, το Παλαιστινιακό, το θέμα της Συρίας, της Λιβύης, του Ιράκ, τα προβλήματα της Ευρώπης με τη Ρωσία, την Ουκρανία, την ενεργειακή ασφάλεια που κάθε μέρα που περνά γίνεται ακόμη πιο επιτακτική για την Ευρώπη, το προσφυγικό και η τρομοκρατία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η λύση του Κυπριακού μπορεί να προσφέρει ένα πυλώνα σταθερότητας, σε μια ευρωπαϊκή περιοχή που απέχει κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα από τα προβλήματα. Γιατί η Κύπρος είναι Ευρώπη. Απ’ εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ωρίμασε και ο χρόνος στην Κύπρο. Όλοι κατανοούμε ότι το Κυπριακό δεν μπορεί να παραμείνει επ’ άπειρον. Πρέπει να ξαναδώσουμε την ευκαιρία να ξαναριζώσουμε στη γη μας. Και μόνο μέσα από την επίλυση του Κυπριακού μπορούμε να ξαναριζώσουμε στη γη μας.

- Είπατε μόλις τώρα, πως όλοι κατανοούμε ότι το Κυπριακό δεν μπορεί να παραμείνει επ’ άπειρον. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που δεν δείχνουν να ενστερνίζονται αυτή την προσέγγιση. Αναφέρομαι, τόσο σε κόμματα όσο και σε μερίδα της κοινωνίας… 
-Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις των πολιτικών κομμάτων, πιστεύω ακράδαντα πως η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας κατανοεί ότι ο χρόνος εργάζεται εις βάρος μας. Και κατανοεί ότι ο μόνος τρόπος να έχουμε την ευκαιρία να ξαναριζώσουμε στην πατρώα γη, είναι μέσα από τη λύση του Κυπριακού. Το 2013 έγινε έρευνα, στην οποία καταδεικνύεται πως το 76% των σημερινών προσφύγων ήταν αγέννητοι ή ηλικίας κάτω των 18 χρόνων. Κινδυνεύουμε σε μερικές δεκαετίες να ζούμε σε μια μοιρασμένη χώρα, με το σύνολο των προσφύγων να μην έχει οποιοδήποτε βίωμα και να έχουν γεννηθεί στο σύνολό τους στις ελεύθερες περιοχές. Ποιο αγώνα θα συνεχίσουμε;

-Συνεπώς εκτιμάτε ότι είναι έτοιμη η κυπριακή κοινωνία για λύση; 
-Πιστεύω ακράδαντα ναι, αν βρεθεί μια σωστή και βιώσιμη λύση, δεν λέω δίκαιη, γιατί από μόνο του το γεγονός ότι δεχθήκαμε τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία ήταν ένας οδυνηρός, ιστορικός συμβιβασμός. Θα έχουμε μια λύση με κόστος, αλλά ταυτόχρονα μια λύση που θα απελευθερώνει τις πολλές δυνατότητες του τόπου μας και θα προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στον λαό μας.

-Λέτε δηλαδή πως πρέπει ν’ αποδεχθούμε μια λύση που θα γνωρίζουμε πως δεν είναι δίκαιη. Σωστά το αντιλαμβανόμαστε; 
-Μα θα πάμε να λέμε στους πρόσφυγες ότι όλοι θα πάρουν, όλη την περιουσία τους πίσω; Θεωρώ ότι αυτό είναι το δίκαιο. Αλλά θεωρώ επίσης πως αυτό το δίκαιο δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Και τι προτιμούμε; Να μείνουμε στην μόνιμη επιδίωξη ότι θα πάρουμε το σύνολο των περιουσιών μας πίσω, απορρίπτοντας να πάρουμε σημαντικό μέρος της περιουσίας πίσω; Να πάρουμε ως αντάλλαγμα τουρκοκυπριακές περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές και να πάρουμε και μια λογική αποζημίωση για το υπόλοιπο; Σίγουρα δεν είναι το τέλειο αυτό που λέω. Αλλά το ότι με τα οικονομικά αδιέξοδα και με το ότι ο κόσμος έβλεπε και εθνικά αδιέξοδα, προσέφευγαν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων και έπαιρναν 8% με 10% της πραγματικής αξίας των περιουσιών τους, δεν μας απασχολεί; Και αυτούς τους ανθρώπους, μην τολμήσει κανένας να τους αποκαλέσει προδότες. Είναι πατριώτες και αυτοί. Τι έπρεπε να κάνουν, όταν έβλεπαν να κινδυνεύουν τα παιδιά τους να φύγουν από τα πανεπιστήμια, όταν δεν είχαν εισοδήματα; Εξαναγκάστηκαν. Υπάρχει κανείς που θέλει να πωλεί την περιουσία του στο 8% και 10%; Δεν είναι μόνο να θέτουμε τα ιδεατά. Επιπρόσθετα, μπορούμε πιστεύω να πετύχουμε την ελεύθερη εγκατάσταση, την ελεύθερη διακίνηση, το ελεύθερο δικαίωμα της οικονομικής δραστηριότητας, να μπορεί το σύνολο των προσφυγών αν το επιθυμεί, να επιστρέψει ακόμα και στην τουρκοκυπριακή συνιστώσα οντότητα έστω και αν σε κάποιες περιπτώσεις τα εκλογικά τους δικαιώματα, θα μπορούν στο ακέραιο μεν να ασκούνται, αλλά στην υπό Ελληνοκυπριακή διοίκηση περιοχή. .

-Πώς θα πείσετε την κοινωνία, είτε εσείς ως ο ΔΗΣΥ είτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ν’ αποδεχθεί μια λύση του Κυπριακού, δεδομένου ότι εξαιτίας και της τοποθέτησής επί του Σχεδίου Ανάν το 2004, υπάρχουν αρκετοί που δεν εμπιστεύονται την κρίση σας; 
-Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο ΔΗΣΥ, όταν λέμε θέλουμε λύση, να μην εκληφθεί ότι θα δεχθούμε την οποιαδήποτε λύση. Όταν λέμε ότι πρέπει να πετύχουμε όσο το δυνατό συντομότερα λύση, να ξέρετε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε την ουσία και την ποιότητα της λύσης για χάρη του χρόνου. Και ούτε πρόκειται ο Νίκος Αναστασιάδης και ο ΔΗΣΥ να δεχθούμε λύση που θα θέτει σε κίνδυνο τον κυπριακό Ελληνισμό. Όμως την ίδια ώρα, είμαστε πραγματιστές και κατανοούμε ότι πρέπει να βρούμε έναν ιστορικό συμβιβασμό, που δεν θα είναι τέλειος και ούτε απόλυτα δίκαιος, για να μπορέσουμε να επανενώσουμε τον τόπο μας. Διαφορετικά, στη διεκδίκηση του ιδεατού θα τσιμεντώσουμε σε πρώτο στάδιο τη διχοτόμηση και μεταγενέστερα την τουρκοποίηση της Κύπρου. Ξέρετε, συζητάμε μονίμως τους κινδύνους από μία λύση του Κυπριακού και δεν συζητάμε ποτέ σχεδόν τους κινδύνους της μη λύσης.

-Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο επανάληψης φαινομένων του 2004; Εννοώ ενός διχασμού και διαχωρισμό των πολιτών σε μειοδότες, απορριπτικούς κτλ; 
-Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει μέρος της πολιτικής ηγεσίας ή του κόσμου, που επειδή έχουν κάποιες πιο έντονες απόψεις για το Κυπριακό, είναι απορριπτικοί ή ότι και τη Σμύρνη να μας δώσουν πίσω θα πουν όχι. Όμως, ούτε και δέχομαι από την άλλη ότι υπάρχει μια μερίδα, οι οποίοι είναι μειοδότες και πως οποιαδήποτε λύση, ακόμα και χειρότερη από προηγούμενα Σχέδια, θα είναι έτοιμοι να τη δεχθούν, έστω και αν τίθεται σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια και το μέλλον του κυπριακού Ελληνισμού. Αυτός ο διαχωρισμός του λαού είναι επιζήμιος στην εθνική μας προσπάθεια. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν θα καταλήξει σε συμφωνία, αν δεν πιστεύει ότι αυτή είναι μια σωστή και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Και μόνο μια συμφωνημένη λύση θα τεθεί στην κρίση του λαού. Αυτό είναι μια τεράστια διαφορά σε σχέση με το 2004. Το να προσπαθούμε να προκαταλάβουμε και να παίρνουμε θέση υπέρ ή εναντίον, προτού δούμε τη συμφωνία, είναι κακή υπηρεσία προς τον τόπο. Το βέλτιστο – ούτως ή άλλως – είναι εάν έχουμε συμφωνία να μην είναι οριακό το αποτέλεσμα. Διότι οι δυσκολίες δεν θα σταματούν σε ένα δημοψήφισμα. Ο λαός θα πρέπει να είναι ενωμένος και στην εφαρμογή της συμφωνίας.

-Το ΑΚΕΛ κατηγορεί τον ΔΗΣΥ πως ακροβατεί μεταξύ ρεαλισμού και Γρίβα. Έτσι έχουν τα πράγματα; 
-Ας βάλουμε κάτω λοιπόν τον ρεαλισμό σε όλα τα ζητήματα, γιατί είναι μεν ενδιαφέρουσα η αδιάκοπη παραπομπή στο παρελθόν από το ΑΚΕΛ, αλλά δεν αντιμετωπίζει τα ουσιαστικά προβλήματα του σήμερα. Στην οικονομία, η Τρόικα και το Μνημόνιο είναι ευλογία; Όχι φυσικά. Είναι κατάρα; Επίσης όχι. Ήταν μια σκληρή αναγκαιότητα, που χωρίς αυτή, δεν θα μπορούσαμε ν’ αποφύγουμε την χρεοκοπία της χώρας. Δεν συμπεριφερθήκαμε με το συναίσθημα, αλλά με τη λογική, τον πραγματισμό και τον ορθολογισμό. Με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρεται και το ΔΗΚΟ, το οποίο εμείς πιστώνουμε για την υπεύθυνή του στάση, παρά αρκετές τοποθετήσεις του στο εθνικό ζήτημα που ξεφεύγουν των ορίων κατά την άποψή μου. Άρα στην οικονομία, έχουμε τον ΔΗΣΥ με έναν ορθολογισμό και έναν πραγματισμό. Το ίδιο και το ΔΗΚΟ. Και έχουμε και το ΑΚΕΛ, που δεν βλέπει ότι είναι μια σκληρή αναγκαιότητα το μνημόνιο, την οποία όμως όταν ήταν Κυβέρνηση κατανόησε και γι’ αυτό και προσκάλεσε την Τρόικα. Λέει λοιπόν το ΑΚΕΛ πως η Τρόικα είναι κακή, τα μέτρα είναι σκληρά, αλλά δεν μας λέει πώς θα επιλύαμε τα προβλήματα. Ήταν και μια περίοδος που μας είπαν να φέρουμε πίσω και τη λίρα, να μην τα ξεχνάμε αυτά. 
Ας έρθουμε και στο Κυπριακό. Λέει το ΑΚΕΛ, θεωρώ σωστά, με ένα ορθολογισμό ότι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία δεν είναι τέλεια λύση, είναι όμως μια αναγκαιότητα. Γιατί δεν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ ενιαίου κράτους και διζωνικής, αλλά μεταξύ διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και διχοτόμησης. Τον ορθολογισμό, τον πατριωτισμό και τον πραγματισμό ωστόσο με τον οποίο το ΑΚΕΛ, στηρίζει τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, δεν τον επιδεικνύει στην οικονομία. Αν συνεχίζονταν οι πολιτικές τους, τότε θα ήμασταν χρεοκοπημένοι, με επιστροφή στη λίρα και μάλλον εκτός Ευρώπης. 
Γι’ αυτό καλύτερα θα ήταν το ΑΚΕΛ να μην κρίνει τον δικό μας ρεαλισμό και να λύσει πρώτα τα του οίκου του. Ο ΔΗΣΥ, από το 1976 ήταν σταθερός στα μεγάλα ζητήματα χωρίς σκαμπανεβάσματα. Και μετά από σχεδόν 40 χρόνια από την ίδρυσή του, παραμένει στην ίδια πολιτική προσέγγιση, σταθερός, και για τα θέματα Ευρώπης και για τα θέματα οικονομίας και για τα θέματα του Κυπριακού. Ο ΔΗΣΥ δεν έχει στην Ιστορία του Μεγάλες Παρασκευές και πολιτικές του «όχι» για τσιμεντώματα του «ναι».

Πάντως, υπάρχουν στελέχη, ή πρώην στελέχη της παράταξής σας, τα οποία σας επικρίνουν ως ηγεσία του ΔΗΣΥ για αλλοίωση των θέσεων του κόμματος στο Κυπριακό. Κλασικό παράδειγμα η Ελένη Θεοχάρους, η οποία μάλιστα μόλις προχθές ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον Συναγερμό…
-Από την 4η Ιουλίου του 1976 που ο Γλαύκος Κληρίδης ίδρυσε τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ουδέποτε άλλαξε η προσέγγιση και η φιλοσοφία του κόμματος στο Κυπριακό. Η ίδια είναι από τότε, η ίδια ήταν το 2001 που η κα Θεοχάρους εντάχθηκε στον ΔΗΣΥ, η ίδια είναι σήμερα, η ίδια ήταν δεκαετίες πριν. Η ίδια σταθερή προσέγγιση είναι και στα άλλα θέματα όπως η Ευρώπη, η οικονομία, η ανάπτυξη, η κοινωνική πολιτική. Αν κάποιοι έχουν διαφορετικές απόψεις, όποιοι και αν είναι αυτοί, είναι και ήταν απέναντι από τις διαχρονικές πολιτικές του ΔΗΣΥ. Ο ΔΗΣΥ παραμένει συνεπέστατος και αταλάντευτα προσηλωμένος στην Κληριδική σχολή σκέψης. Αυτήν ούτε μπορεί, ούτε και θέλει κανένας μας να την αλλοιώσει. Αν κάποιος έχει πρόβλημα με την προσέγγιση μας στο Κυπριακό, αυτό το πρόβλημα προφανώς και δεν είναι σημερινό.

-Πώς σχολιάζετε την απόφαση της κ. Θεοχάρους να αποχωρήσει από τον ΔΗΣΥ. Ήταν γνωστό πως διαφωνούσε σε πολλά με το κόμμα, κυρίως στο Κυπριακό…
- Στα μεγάλα ζητήματα η κα Θεοχάρους είχε τις διαφορετικές της απόψεις. Ίσως να ήταν είδηση να συμφωνούσε σε κάποια από τα μεγάλα ζητήματα. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ο ΔΗΣΥ είναι κόμμα που, εκ φύσεως, όχι μόνο ανέχεται αλλά και επιδιώκει την άλλη άποψη. Την ώρα όμως που η διαφορετική άποψη είναι καλοδεχούμενη, θα πρέπει να είναι και σεβαστή η άποψη της πλειοψηφίας. Αυτό σημαίνει πολυφωνία. Δεν μπορείς να διεκδικείς τον σεβασμό για την δική σου γνώμη και εσύ ο ίδιος να μην σέβεσαι την γνώμη των άλλων. 
Έτσι λειτουργούμε και έτσι λειτουργούσαμε πάντα. Δεν με χαροποιεί η απόφαση της Ελένης, αλλά δεν είναι σωστό να κρατάμε κάποιον στο κόμμα με το ζόρι. Αποφάσισε η ίδια να ακολουθήσει ένα άλλο δρόμο, εξήγησε ότι τελεί σε διάσταση με τις διαχρονικές θέσεις του κόμματος, και αυτή της η απόφαση είναι σεβαστή. Ίσως η ίδια θα πρέπει να εξηγήσει πως λειτούργησε για δεκαπέντε χρόνια στον ΔΗΣΥ από την ώρα που οι θέσεις μας και οι προσεγγίσεις μας δεν μεταβλήθηκαν ποσώς όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και αυτό είναι θέμα που αφορά την ίδια 
Εμείς παραμένουμε απόλυτα δεσμευμένοι στην τεράστια προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε μια καλύτερη Κύπρο, να αλλάξουμε τα κακώς έχοντα σε αυτό τον τόπο και να πετύχουμε – αν καταστεί δυνατόν – ένα σωστό συμβιβασμό στο Κυπριακό. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας, για αυτούς τους στόχους αγωνιζόμαστε καθημερινά και η κυβέρνηση και το κόμμα. Εάν κάποιος αποφάσισε – για τους δικούς του λόγους – να εγκαταλείψει αυτή την προσπάθεια, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και θα πρέπει ο ίδιος να το εξηγήσει.

-Αναφορικά με την οικονομία και την πορεία εξόδου από το μνημόνια, ποιες θεωρείτε ως τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη; 
-Έχουμε τη μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον στρατηγικό επενδυτή της Cyta, την επιλογή του μοντέλου διαχωρισμού της ΑΗΚ, ενώ είναι και το θέμα της περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης του Συνεργατισμού. Στην πραγματική οικονομία έχουμε δύο σοβαρά προβλήματα. Την ανεργία και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση της ανεργίας, αλλά δεν δικαιολογεί κανέναν πανηγυρισμό. Έχουμε 14,5% ανεργία, με 40% των νέων ανθρώπων να είναι άνεργοι. Eίναι δραματικό. Πρέπει να καλυτερεύσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, να σταματήσουμε να στοχοποιούμε τον ιδιωτικό τομέα, να δώσουμε κίνητρα, να αλλάξουμε νοοτροπία και να μην θεωρούμε την επιχείρηση ανάθεμα και το κέδρος κατάρα. Η επιχείρηση και η επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις είναι που θα μας οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Όσο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σοβαρότατες ευθύνες έχουν και οι τράπεζες. Ναι υπάρχουν και σημαντικά προβλήματα στους δανειολήπτες, αλλά πιστεύω ότι αρκετά μεγάλο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με τις σωστές αναδιαρθρώσεις θα ήταν βιώσιμα. Η Κεντρική Τράπεζα είχε και έχει μηχανισμούς να πιέσει τις τράπεζες να πράξουν αυτά που πρέπει για τις αναδιαρθρώσεις δανείων.

-Σε σχέση με τα νομοθετικά ζητήματα, θα χρειαστεί και πάλι συναίνεση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Μπορεί να επιτευχθεί; 
-Αυτός είναι και ο ρόλος του ΔΗΣΥ. Ένας ρόλος εξαιρετικά δύσκολος, τον οποίο ασκούμε με μεγάλη υπευθυνότητα, κρατώντας τις πολιτικές γέφυρες και την εθνική συνεννόηση. Καταφέραμε η χώρα να μην είχε οποιοδήποτε ατύχημα μέχρι σήμερα σε πολύ κρίσιμα ζητήματα. Γι’ αυτό για μια ακόμη φορά θέλω να τονίσω τον υπεύθυνο ρόλο κόμματος της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα του ΔΗΚΟ, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και της ΕΔΕΚ. Δεν μπορούμε βέβαια να παραγνωρίζουμε και ένα υπαρκτό ζήτημα. Ότι υπάρχει κόμμα που συμμετέχει στην Κυβέρνηση, αλλά στα κρίσιμα νομοσχέδια της αφερεγγυότητας και της πώλησης δανείων καταψήφισε παρά το ότι κρινόταν η τύχη της χώρας σε μια κλωστή. Υπάρχει θέμα εκεί.

-Μιλάτε προφανώς για το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Είναι για τον λόγο που μόλις μας είπατε, που αποφασίσατε να αυξηθεί το εκλογικό μέτρο; Για να το εκδικηθείτε, αφήνοντάς το εκτός Βουλής; 
-Καμία σχέση. Αυτό το κόμμα στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές πήρε 3,8%. Γιατί να μην το πάρει και τώρα; Ένα κόμμα που καθημερινά μιλά για την αυτοδικαίωσή του, για το πόσο αδιάφθοροι, πόσο πολιτικά ορθοί είναι στην οικονομία, στο Κυπριακό, στα θέματα ηθικής, γιατί να μην διατηρήσει τη δύναμή του; Κανονικά θα έπρεπε να επιδιώκει να την αυξήσει. Το ίδιο ισχύει και για τους Οικολόγους. Έχουν την πιο καθαρή-πατριωτική κατά την άποψή τους θέση στο Κυπριακό, στην οικονομία δεν δέχονται μύγα στο σπαθί τους, είναι ένα κόμμα που λέει ότι είναι αδιάφθορο, είναι και Οικολογικό, γιατί να μην πάρουν 3,6%, όταν άλλα Οικολογικά Κινήματα στη σύγχρονη Ευρώπη, χωρίς να είναι τόσο πατριώτες στα εθνικά ζητήματα και περιοριζόμενοι μόνο στα της Οικολογίας, έχουν 8% και 10%;

-Θεωρείτε πως εξαιτίας της στάσης που τήρησε μέχρι σήμερα, θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Κόμμα ν’ αποχωρούσε από την Κυβέρνηση; 
-Εγώ δεν έχω απόψεις τις οποίες αλλάζω κατά το δοκούν. Με ρωτήσατε προηγουμένως για το θέμα στελεχών του κόμματος που έχουν διαφορετική άποψη. Λέω πως το πρόβλημα δεν είναι στο κόμμα, αλλά στους ίδιους. Γιατί όταν διαφωνείς σε σημαντικά ζητήματα, πρέπει να εξηγείς και γιατί μένεις. Και όταν είσαι σε μια Κυβέρνηση και καταψηφίζεις μνημονιακά νομοσχέδια που η καταψήφισή τους μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε περιπέτειες, πρέπει να εξηγήσεις στο λαό γιατί παραμένεις στην Κυβέρνηση. Εγώ δεν έχω θέμα. Αλλά υπάρχει θέμα γι’ αυτούς. Για εμένα γιατί να υπάρχει;

 

Δευ, 23 Νοέ 2015

Ομιλία Προέδρου Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Στους εορτασμούς των 30 χρόνων του Κυριάκου Μάτση Λακατάμειας

Φίλες και Φίλοι,

Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση βρισκόμενος εδώ μπροστά σας. Σε ένα από τα πιο κυρίαρχα σημεία που σηματοδότησαν την σύγχρονη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, αλλά και την ανοδική πορεία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σε ένα σωματείο που έχει να επιδείξει την συλλογικότητα και τον αλτρουισμό με τον οποίο άνθρωποι πιστοί στην ελευθερία και τη δημοκρατία, κατάφεραν να βγάλουν τις αξίες μας από το περιθώριο και να τις κάνουν κυρίαρχες στην κυπριακή κοινωνία.

Γιορτάζουμε σήμερα τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Κυριάκου Μάτση Λακατάμειας.

Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ μπροστά σας σήμερα, σε αυτή την ιστορική στιγμή. Στέκομαι με σεβασμό σε όσους από εσάς έζησαν τη δημιουργία του συλλόγου αυτού, σε μια εποχή που όποιος υπερασπιζόταν τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη βρισκόταν υπό δίωξη και στιγματισμό. Υποκλίνομαι σε όσους έθεσαν σε κίνδυνο την επαγγελματική και κοινωνική τους υπόσταση για να υπερασπιστούν τις αρχές και τις αξίες τους.

Εκφράζω την μεγάλη μου εκτίμηση στα μέλη της τοπικής μας επιτροπής που το 1983 πήραν την απόφαση για ίδρυση αυτού του μεγάλου σωματείου. Τον Ειρήναρχο Θεοδώρου, τον Δημήτρη Σαλλίδη, τον Εφραίμα Μαχαιρίτη, τον Κώστα Σταυρή, τους Σταύρο και Νίκη Γεωργίου και τον Κώστα Αγροκηπιώτη.

Θέλω να απευθυνθώ κυρίως στους νεότερους. Διότι, πολλά πράγματα σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα. Το να διαβάζουμε όποια εφημερίδα θέλουμε, να εκφράζουμε τις όποιες απόψεις έχουμε, να υποστηρίζουμε τις πολιτικές που ενστερνιζόμαστε, να αγωνιζόμαστε προκειμένου η πορεία που εμείς θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη για τον τόπο να επικρατήσει, αποτελούν ελευθερίες που σήμερα είναι αυτονόητες. Στο πρόσφατο παρελθόν όμως, κάθε άλλο παρά αυτονόητες ήταν.

Ο Κυριάκος Μάτσης Λακατάμειας για να προάγει τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Αρχές και αξίες όπως την αλληλεγγύη και τον σεβασμό προς τον άνθρωπο που μας διδάσκει ο Χριστιανισμός, αλλά και στην δημοκρατία και την ελευθερία που κληρονόμησε σε όλη την οικουμένη η Ελλάδα.

Αυτές τις αρχές, αυτές τις αξίες, οι άνθρωποι του Κυριάκου Μάτση τις υπηρέτησαν αξιοθαύμαστα. Από την εποχή του λυόμενου οικήματος στην γη εδώ απέναντι που τόσο ευγενώς παραχώρησε ο κ. Διογένης Νικολάου, εκεί όπου ο κόσμος σιγά σιγά υπέτασσε τον φόβο του και τολμούσε να το επισκεφθεί, το σωματείο αυτό έχει να επιδείξει πολύ πλούσια εθνική και πολιτιστική δράση.

Από το 1985 μέχρι και σήμερα, το Σωματείο και η τοπική μας επιτροπή έχουν πάντα κοινό συμβούλιο και έχουν πετύχει τόσα πολλά. Έχουν πετύχει να καταστήσουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό την πρώτη πολιτική δύναμη στη Λακατάμεια. Έχουν πετύχει να αριθμεί αυτό το Σωματείο 1950 μέλη.

Έχουν, μέσα από δικές τους πρωτοβουλίες, πετύχει να αποκτήσει ο Κυριάκος Μάτσης το δικό του ιδιόκτητο κτίριο. Από το 1993 με την τότε ίδρυση της μετοχικής εταιρείας Ακίνητα ΔΗΣΥ Λακατάμειας από τους Ανδρέα Αλεξάνδρου, Γιαννάκη Ιωάννου, Κώστα Σταυρή, Μίκη Χριστοφορίδη, Αλέκο Πουλχέριο, Πέτρο Βρυωνίδη και Σάββα Κόκκινο.

Την προσπάθεια αγκάλιασαν τότε πολλοί επιφανείς αλλά και ανώνυμοι Συναγερμικοί, και άλλοι φορείς. Πέραν τους Συμβούλους της εταιρείας, σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος έπαιξαν με την γενναιόδωρη συνεισφορά τους ο Γιαννάκης Μάτσης, οι αείμνηστοι Λέανδρος Ζαχαριάδης και Νέαρχος Ρώσσος, ο Κώστας Ηλία, ο Μαρίνος Γαβριήλ, ο Λουκής Χαραλαμπίδης, ο Νίκος Αβραάμ, ο Χριστάκης Πελετιές αλλά και η Ιερά Μητρόπολη Κύκκου. Σημαντικός αρωγός σε αυτά την προσπάθεια ήταν βέβαια και ο ίδιος ο Δημοκρατικός Συναγερμός. 

Το 1995 μετά τις άοκνες προσπάθειες αρκετών μελών υπό τον επίτιμο πρόεδρο του σωματείου, τον αγαπητό μας Γιαννάκη Ιωάννου, αλλά και τον ακούραστο Πέτρο Βρυωνίδη, τους αδελφούς Στεφάνου και τον Σταύρο Γεωργίου, ο τότε πρόεδρος του ΔΗΣΥ Γιαννάκης Μάτσης έχει την μεγάλη τιμή να εγκαινιάσει αυτό το οίκημα.Όπως και ο Νίκος Αναστασιάδης, μαζί με τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής ευτύχησαν το 2009 να τελέσουν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα Κυριάκου Μάτση στο προαύλιο του σωματείου.

Φίλες και Φίλοι,

Το πρώτο οίκημα του Κυριάκου Μάτση εγκαινιάστηκε από τον Γλαύκο Κληρίδη. Τον άνθρωπο και τον πολιτικό που – πέραν των άλλων - προσέφερε όσο κανείς για να επικρατήσει στην Κύπρο η δημοκρατία, η ελευθερία της γνώμης, η εθνική συμφιλίωση και ο πολιτικός ορθολογισμός.

Αυτή την δημοκρατία και την αξιοπιστία της, για την οποία δίπλα στον Γλαύκο Κληρίδη οι πρωτεργάτες αυτού του Εθνικού Σωματείου τόσο πολύ και ανιδιοτελώς αγωνίστηκαν, οφείλουμε να αναβαθμίσουμε και να διαφυλάξουμε.

Φίλες και Φίλοι,

Να είστε υπερήφανοι για την δράση του Κυριάκου Μάτση. Για τις μάχες που δώσατε στο παρελθόν. Σε Παγκύπριο αλλά και τοπικό επίπεδο. Στην εκλογή του Γλαύκου Κληρίδη και του Νίκου Αναστασιάδη στην προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά και στην εκλογή των Μάριου Μαρκίδη και Λουκά Ιατρού στην Δημαρχία της Λακατάμειας.

Αλλά και να είστε δυνατοί για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Τις μάχες για να φτιάξουμε μια νέα, καλύτερη Κύπρο. Την μάχη για να επανενώσουμε την πατρίδα μας και να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. 
Διότι μία είναι η αλήθεια. Η πατρίδα μας πέρασε πολύ δύσκολα τον τελευταίο καιρό. Η οικονομική κρίση που μας είχε πλήξει άφησε παντού γερά τα σημάδια της.

Άφησε τα σημάδια της σε πολλές οικογένειες του τόπου μας που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Κυρίως όμως, δημιούργησε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα υποαπασχόλησης και ανεργίας.

Σήμερα όμως, δεν βρίσκομαι μπροστά σας για να περιγράψουμε ξανά την αρνητική πραγματικότητα που όλοι βιώσαμε. Δεν προσφέρει πλέον αυτή η συζήτηση.

Και δεν προσφέρει, γιατί η Κύπρος πλέον ανακάμπτει. Η οικονομία μας αναβαθμίζεται. Τα δημόσια οικονομικά νοικοκυρεύονται. Οι μεταρρυθμίσεις λαμβάνουν σάρκα και οστά. Το κοινωνικό κράτος γίνεται πιο αποτελεσματικό και δίκαιο. Το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας μας έχει αποκατασταθεί. Όλα τα κρίσιμα συστατικά για την επόμενη μέρα του τόπου μας, μπαίνουν σιγά σιγά στη θέση τους.

Φίλοι μου,

Από κήρυκες της μιζέριας έχει μπουχτίσει τελευταία αυτός ο τόπος. Δεν είναι δουλειά μας εμάς να τους ακολουθήσουμε.

Εμείς είμαστε οι κήρυκες και υπερασπιστές της ριζικής μεταρρύθμισης. Αταλάντευτοι σκαπανείς του καλύτερου αύριο που αξίζει ο τόπος μας.

Ενός αύριο που θα μας οδηγήσει σε μια καλύτερη Κύπρο. Μια πατρίδα που οι νέοι της θα είναι υπερήφανοι που αποτελούν δικό της κομμάτι. Δίπλα στον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, αγωνιζόμαστε καθημερινά, Κυβέρνηση και ΔΗΣΥ, να αλλάξουμε τα πράγματα. Να φτιάξουμε την επόμενη μέρα. Να δημιουργήσουμε μια νέα, καλύτερη πραγματικότητα για την Κύπρο και τον λαό της.

Δημιουργούμε το νέο Κυπριακό κράτος. Ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη και την επιχειρηματικότητα. Πιο ευέλικτο και έτοιμο να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες. Ένα κράτος που θα προσελκύει επενδύσεις και θα αναπτύσσει νέους τομείς της οικονομίας, όπου η Κύπρος μπορεί και πρέπει να είναι ανταγωνιστική.

Έχουμε σήμερα την πιο αξιόπιστη Κύπρο.

Δεν αξίζει σε κανένα Κύπριο η επιτήρηση και ο έλεγχος που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα δικών μας λαθών. Η Κύπρος μας σηκώνει ξανά το κεφάλι ψηλά και τον ερχόμενο Μάρτιο εξερχόμαστε οριστικά από το μνημόνιο.

Φίλες και φίλοι,

Θέλω να σταθώ σε κάτι ακόμη. Το πιο σημαντικό.

Στην προοπτική αλλά και τις δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί στο Εθνικό μας θέμα. Στην αποφασιστικότητά μας να μην συμβιβαστούμε και να μην βολευτούμε με την κατοχή και την διαίρεση.

Στην προσήλωσή μας να έχουμε μεγάλα οράματα για τον τόπο μας. Και μεγάλα οράματα δεν χωρούν σε μοιρασμένες πατρίδες.

Έχουν τον τελευταίο καιρό δημιουργηθεί οι συνθήκες ενός σωστού και βιώσιμου συμβιβασμού στο Κυπριακό. Ενός συμβιβασμού που θα απαλλάσσει την Κύπρο από τα στρατεύματα και την κατοχή.

Εμείς, αντιστεκόμαστε στον – εύλογο πολλές φορές - φόβο και βάζουμε δίπλα του και την ελπίδα. Την ελπίδα που, παρά τις δυσκολίες, δημιουργεί αδιαμφισβήτητα η νέα προσπάθεια επίλυσης του εθνικού μας θέματος.

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές την προοπτική να καταστεί η χώρα μας πυλώνας ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας σε όλη τη γύρω περιοχή. Η Κύπρος μπορεί να αξιοποιεί συμφέροντα και συνέργειες που συνεχώς προκύπτουν στην περιοχή μας. Το εθνικό μας πρόβλημα έχει πλέον μπει σε ένα πολύ μεγαλύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, που έχει να κάνει και με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, την ειρήνη και την συνεργασία των χωρών στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, την αντιμετώπιση του Ισλαμικού φονταμενταλισμού, την μετανάστευση και ένα σωρό άλλα.

Χαρακτηριστικά που ανοίγουν τεράστιες γεωπολιτικές και οικονομικές προοπτικές, τις οποίες έχουμε υποχρέωση να λαμβάνουμε υπόψη.

Αυτή είναι η ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας όλοι. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Αυτή είναι η ευκαιρία που ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κάνει ότι μπορεί να την αξιοποιήσει. Θα ήμασταν ασυγχώρητοι εάν δεν κάναμε το παν προκειμένου αυτή η προσπάθεια να πετύχει.

Φίλες και Φίλοι,

Η επανένωση της Κύπρου μας είναι χρέος ζωής για όλους μας! Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να γίνει πράξη!

Θέλουμε να κτίσουμε ένα πολύ καλύτερο μέλλον γι’ αυτό τον τόπο. Ένα ευρωπαϊκό και σύγχρονο μέλλον. Για όλο τον τόπο και όλους τους πολίτες της Κύπρου μας!

Θέλω να συγχαρώ όλους σας για ότι προσφέρατε στο τόπο, στη Λακατάμεια και στην μεγάλη εθνικόφρονη παράταξη όλα αυτά τα χρόνια. Όλους ανεξαίρετα. Θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και τον Πρόεδρο του για την αξιέπαινη πρωτοβουλία να εορταστούν σήμερα τα τριαντάχρονα του Κυριάκου Μάτση. Και όλα τα μέλη και τους άοκνους σκαπανείς των ιδεών μας όλα αυτά τα τριάντα χρόνια.

Μας γυρίζετε σήμερα πίσω στις ρίζες μας. Σε όλα εκείνα για τα οποία αγωνιστήκαμε τόσο σκληρά. Αλλά και τα πολλά τα οποία πετύχαμε και έχουμε να πετύχουμε ακόμα.

Να είστε περήφανοι για την ιστορία μας. Και να είστε βέβαιοι ότι η λαμπρή μας ιστορία συνοδεύεται από πιο λαμπρό μέλλον.

Το μέλλον που αξίζει στην Κύπρο μας. Την καλύτερη Κύπρο που αξίζει στα παιδιά μας!

Διότι την εθνική μας αποστολή την καθόρισε πριν από πολλά χρόνια ο Γλαύκος Κληρίδης και που πιστεύω ακράδαντα ότι θα την κάνει πράξει ο Πρόεδρος μας Νίκος Αναστασιάδης. Την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσωμεν στις επόμενες γενιές.

Σας ευχαριστώ.