Πολιτικη

Πολιτικη

/ / /

Δευ, 28 Ιαν 2013

Η κατάσταση δημοσιεύεται εδώ.

Ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, υλοποιώντας την δέσμευση του, έδωσε στη δημοσιότητα τη συνολική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του ιδίου και της συζύγου του.

Η δήλωση έχει ελεγχθεί από τον γνωστό ελεγκτικό οίκο KPMG.

Η κατάσταση δημοσιεύεται εδώ.

Ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, υλοποιώντας την δέσμευση του, έδωσε στη δημοσιότητα τη συνολική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του ιδίου και της συζύγου του.

Η δήλωση έχει ελεγχθεί από τον γνωστό ελεγκτικό οίκο KPMG.

[διαβάστε περισσότερα...]
Πεμ, 24 Ιαν 2013

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί τη βάση της πραγματικής οικονομίας και μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία επανεκκίνησης της οικονομίας και αναβίωσης της υπαίθρου μας. Αυτό υπογράμμισε, σε συγκέντρωση χθες στη Σωτήρα, ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος σημείωσε ότι ο αγροτικός τομέας διέρχεται μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης.

«Ως αποτέλεσμα, το αγροτικό  εισόδημα βρίσκεται συχνά κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτό που εμείς δεσμευόμαστε  είναι ότι θα στηρίξουμε τους αγρότες. Αυτούς που συντηρούν τη ζωή στην ύπαιθρο,  εργαζόμενοι κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, τόσο κλιματικές όσο και της αγοράς. Με σχεδιασμό, την ανάλογη στήριξη αλλά και τις αναγκαίες  τομές  που θα αποκαθιστούν την χαμένη περηφάνια και αξιοπρέπεια του αγρότη θα εξασφαλίσουμε την παραμονή των αγροτών στο επάγγελμα», ανέφερε ο υποψήφιος πρόεδρος.

Πρώτη προτεραιότητα, είπε ο κ. Αναστασιάδης, θα είναι μεταξύ άλλων η εκπόνηση ενός νέου εθνικού στρατηγικού σχεδίου με ορίζοντα το 2020. Ένα σχέδιο που θα έχει  αναπτυξιακό χαρακτήρα, θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τομέα και θα μετατρέπει τις αδυναμίες σε ευκαιρίες.

«Η συζήτηση για το μέλλον της γεωργίας στην Κύπρο είναι άμεσα συνδεδεμένη με το πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ε.Ε, μετά το 2013. Δική μας θέση μας είναι όπως ο προϋπολογισμός για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013 να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα όπως και την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Τόσο για τον πρώτο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) - τις άμεσες πληρωμές, οργάνωση αγορών - όσο και για τον δεύτερο πυλώνα, την αγροτική ανάπτυξη».

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ειδική αναφορά στην ανεργία, η οποία μαστίζει την νεολαία εξηγώντας ότι αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί και από τον πρωτογενή τομέα. Ο Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε τα ακόλουθα επιπρόσθετα μέτρα προώθησης  της απασχόλησης όπως:
• Η εντατικοποίηση της πολιτικής παραχώρησης κρατικής αγροτικής γης σε κατά κύριο επάγγελμα νέους  και νεοεισερχόμενους αγρότες.
• Η παραχώρηση φορολογικών  κινήτρων που θα προωθούν τη δραστηριοποίηση και την εγκατάσταση νέων γεωργών σε αγροτικές περιοχές.
• Η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων στήριξης όπως η παροχή ισχυρών κινήτρων σε νέους αγρότες ή κτηνοτρόφους που, είτε επιθυμούν να αναλάβουν εκμετάλλευση άλλου, όταν αυτή χηρεύει, είτε διαθέτουν δικές τους εκμεταλλεύσεις, τις οποίες τις έχουν αφήσει ανεκμετάλλευτες και επιθυμούν πλέον να τις εκμεταλλευτούν.
• Η βελτίωση και απλοποίηση του πλαισίου εισόδου εργοδότησης αλλοδαπών εργατών για αγροτικές εργασίες και η μείωση του διοικητικού κόστους των συμβάσεων και των συμβολαίων.


«Ειδικότερα για τους νέους αγρότες θεωρούμε σημαντική την κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση τους μέσα από τα διάφορα μέτρα του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,  προωθώντας ταυτόχρονα πρόσθετα μέτρα-κίνητρα για  ενθάρρυνση ικανών νέων γεωργών στο γεωργικό επάγγελμα και συμπληρωματική τους κατάρτιση μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων», ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης.

Ο υποψήφιος πρόεδρος σημείωσε ότι η χώρα μας χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας.
«Μια πολιτική που δεν θα αγνοεί τους ψαράδες και την αλιεία αλλά θα εκμεταλλεύεται την προοπτική της υδατοκαλλιέργειας. Που θα κατοχυρώνει τους επαγγελματίες ψαράδες και θα διασφαλίζει τις αλιευτικές περιοχές καθώς  και το δικαίωμα απόλαυσης του ψαρέματος από τους ερασιτέχνες ψαράδες. Μια πολιτική που θα θεωρεί το κυνήγι ως αναπόσπαστο μέρος της υπαίθρου, θα βελτιώνει τους κυνηγότοπους, θα αποκαθιστά τους βιότοπους και θα σέβεται τη βιοποικιλότητα. Που θα αντιμετωπίζει με ευαισθησία τους πρόσφυγες αγρότες, θα μεταχειρίζεται ίσα τους εγκλωβισμένους αγρότες μας και θα εκσυγχρονίζει το πλαίσιο παραχώρησης Τουρκοκυπριακών κλήρων.

Μια πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή που  συχνά μαστίζεται από ανομβρία και  θα διασφαλίζει ότι ο τόπος δεν θα ξεμείνει από νερό. Με τη δίκαιη και ισόρροπη διαχείριση των υδάτινων πόρων που στόχο θα έχει την συγκράτηση της τιμής του νερού, τη διεύρυνση του δικτύου ύδρευσης και την καλύτερη αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού».

Αποτελεί δέσμευσή μας προς τον αγρότη και τον κάτοικο της υπαίθρου, κατέληξε ο κ. Αναστασιάδης, ότι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα ούτως ώστε να μπορέσει να αποτελέσει παράγοντα επανασύστασης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της υπαίθρου. «Ούτως ώστε να αναβιώσει η ζωή στην ύπαιθρο, κάτι που η χώρα μας το έχει ανάγκη».

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί τη βάση της πραγματικής οικονομίας και μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία επανεκκίνησης της οικονομίας και αναβίωσης της υπαίθρου μας. Αυτό υπογράμμισε, σε συγκέντρωση χθες στη Σωτήρα, ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος σημείωσε ότι ο αγροτικός τομέας διέρχεται μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης.

«Ως αποτέλεσμα, το αγροτικό  εισόδημα βρίσκεται συχνά κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτό που εμείς δεσμευόμαστε  είναι ότι θα στηρίξουμε τους αγρότες. Αυτούς που συντηρούν τη ζωή στην ύπαιθρο,  εργαζόμενοι κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, τόσο κλιματικές όσο και της αγοράς. Με σχεδιασμό, την ανάλογη στήριξη αλλά και τις αναγκαίες  τομές  που θα αποκαθιστούν την χαμένη περηφάνια και αξιοπρέπεια του αγρότη θα εξασφαλίσουμε την παραμονή των αγροτών στο επάγγελμα», ανέφερε ο υποψήφιος πρόεδρος.

Πρώτη προτεραιότητα, είπε ο κ. Αναστασιάδης, θα είναι μεταξύ άλλων η εκπόνηση ενός νέου εθνικού στρατηγικού σχεδίου με ορίζοντα το 2020. Ένα σχέδιο που θα έχει  αναπτυξιακό χαρακτήρα, θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τομέα και θα μετατρέπει τις αδυναμίες σε ευκαιρίες.

«Η συζήτηση για το μέλλον της γεωργίας στην Κύπρο είναι άμεσα συνδεδεμένη με το πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ε.Ε, μετά το 2013. Δική μας θέση μας είναι όπως ο προϋπολογισμός για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013 να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα όπως και την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Τόσο για τον πρώτο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) - τις άμεσες πληρωμές, οργάνωση αγορών - όσο και για τον δεύτερο πυλώνα, την αγροτική ανάπτυξη».

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ειδική αναφορά στην ανεργία, η οποία μαστίζει την νεολαία εξηγώντας ότι αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί και από τον πρωτογενή τομέα. Ο Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε τα ακόλουθα επιπρόσθετα μέτρα προώθησης  της απασχόλησης όπως:
• Η εντατικοποίηση της πολιτικής παραχώρησης κρατικής αγροτικής γης σε κατά κύριο επάγγελμα νέους  και νεοεισερχόμενους αγρότες.
• Η παραχώρηση φορολογικών  κινήτρων που θα προωθούν τη δραστηριοποίηση και την εγκατάσταση νέων γεωργών σε αγροτικές περιοχές.
• Η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων στήριξης όπως η παροχή ισχυρών κινήτρων σε νέους αγρότες ή κτηνοτρόφους που, είτε επιθυμούν να αναλάβουν εκμετάλλευση άλλου, όταν αυτή χηρεύει, είτε διαθέτουν δικές τους εκμεταλλεύσεις, τις οποίες τις έχουν αφήσει ανεκμετάλλευτες και επιθυμούν πλέον να τις εκμεταλλευτούν.
• Η βελτίωση και απλοποίηση του πλαισίου εισόδου εργοδότησης αλλοδαπών εργατών για αγροτικές εργασίες και η μείωση του διοικητικού κόστους των συμβάσεων και των συμβολαίων.


«Ειδικότερα για τους νέους αγρότες θεωρούμε σημαντική την κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση τους μέσα από τα διάφορα μέτρα του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,  προωθώντας ταυτόχρονα πρόσθετα μέτρα-κίνητρα για  ενθάρρυνση ικανών νέων γεωργών στο γεωργικό επάγγελμα και συμπληρωματική τους κατάρτιση μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων», ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης.

Ο υποψήφιος πρόεδρος σημείωσε ότι η χώρα μας χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας.
«Μια πολιτική που δεν θα αγνοεί τους ψαράδες και την αλιεία αλλά θα εκμεταλλεύεται την προοπτική της υδατοκαλλιέργειας. Που θα κατοχυρώνει τους επαγγελματίες ψαράδες και θα διασφαλίζει τις αλιευτικές περιοχές καθώς  και το δικαίωμα απόλαυσης του ψαρέματος από τους ερασιτέχνες ψαράδες. Μια πολιτική που θα θεωρεί το κυνήγι ως αναπόσπαστο μέρος της υπαίθρου, θα βελτιώνει τους κυνηγότοπους, θα αποκαθιστά τους βιότοπους και θα σέβεται τη βιοποικιλότητα. Που θα αντιμετωπίζει με ευαισθησία τους πρόσφυγες αγρότες, θα μεταχειρίζεται ίσα τους εγκλωβισμένους αγρότες μας και θα εκσυγχρονίζει το πλαίσιο παραχώρησης Τουρκοκυπριακών κλήρων.

Μια πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή που  συχνά μαστίζεται από ανομβρία και  θα διασφαλίζει ότι ο τόπος δεν θα ξεμείνει από νερό. Με τη δίκαιη και ισόρροπη διαχείριση των υδάτινων πόρων που στόχο θα έχει την συγκράτηση της τιμής του νερού, τη διεύρυνση του δικτύου ύδρευσης και την καλύτερη αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού».

Αποτελεί δέσμευσή μας προς τον αγρότη και τον κάτοικο της υπαίθρου, κατέληξε ο κ. Αναστασιάδης, ότι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα ούτως ώστε να μπορέσει να αποτελέσει παράγοντα επανασύστασης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της υπαίθρου. «Ούτως ώστε να αναβιώσει η ζωή στην ύπαιθρο, κάτι που η χώρα μας το έχει ανάγκη».

[διαβάστε περισσότερα...]
Τρι, 22 Ιαν 2013

Δήλωση σήμερα του εκπροσώπου τύπου  του Δημοκρατικού Συναγερμού Χάρη Γεωργιάδη:

Τα όσα καταγράφονται σε Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε σχέση με την περίπτωση της Κύπρου πρέπει να κινητοποιήσουν όλους μας.

Η ολιγωρία και οι αμφιταλαντεύσεις δίνουν την ευκαιρία σε τρίτους να εγείρουν συνεχώς νέα ζητήματα. Είτε για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είτε ερωτηματικά για το κατά πόσο αποτελεί η Κύπρος συστημικό  κομμάτι της Ευρωζώνης που αξίζει να στηριχθεί.

Ειδικά η περίπτωση της Γερμανίας πρέπει να τύχει σοβαρού και προσεκτικού χειρισμού. Ξέρουμε πως οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι παρουσιάζονται ανέτοιμοι να στηρίξουν την Κυπριακή δανειακή σύμβαση, ενώ η Γερμανική αριστερά έχει επίσημα ανακοινώσει την αντίθεση της. Οι δε Χριστιανοδημοκράτες της κ. Μέρκελ, κάτω από την πίεση της αντιπολίτευσης, επιμένουν σε αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.

Με χθεσινή μας επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής έχουμε εισηγηθεί την αποστολή διακομματικής κοινοβουλευτικής αποστολής στη Γερμανία με σκοπό την σωστή πληροφόρηση όλων των Γερμανικών πολιτικών δυνάμεων.

Πρέπει να πείσουμε πως η Κύπρος είναι ένα σοβαρό και υπεύθυνο κράτος, πανέτοιμο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να διορθώσει όλα όσα οδήγησαν στον εκτροχιασμό της οικονομίας μας.

Μόνο έτσι θα κερδίσουμε τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη των εταίρων μας και θα εξασφαλίσουμε τη στήριξη τους.

Αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια όλων μας.

Δήλωση σήμερα του εκπροσώπου τύπου  του Δημοκρατικού Συναγερμού Χάρη Γεωργιάδη:

Τα όσα καταγράφονται σε Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε σχέση με την περίπτωση της Κύπρου πρέπει να κινητοποιήσουν όλους μας.

Η ολιγωρία και οι αμφιταλαντεύσεις δίνουν την ευκαιρία σε τρίτους να εγείρουν συνεχώς νέα ζητήματα. Είτε για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είτε ερωτηματικά για το κατά πόσο αποτελεί η Κύπρος συστημικό  κομμάτι της Ευρωζώνης που αξίζει να στηριχθεί.

Ειδικά η περίπτωση της Γερμανίας πρέπει να τύχει σοβαρού και προσεκτικού χειρισμού. Ξέρουμε πως οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι παρουσιάζονται ανέτοιμοι να στηρίξουν την Κυπριακή δανειακή σύμβαση, ενώ η Γερμανική αριστερά έχει επίσημα ανακοινώσει την αντίθεση της. Οι δε Χριστιανοδημοκράτες της κ. Μέρκελ, κάτω από την πίεση της αντιπολίτευσης, επιμένουν σε αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.

Με χθεσινή μας επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής έχουμε εισηγηθεί την αποστολή διακομματικής κοινοβουλευτικής αποστολής στη Γερμανία με σκοπό την σωστή πληροφόρηση όλων των Γερμανικών πολιτικών δυνάμεων.

Πρέπει να πείσουμε πως η Κύπρος είναι ένα σοβαρό και υπεύθυνο κράτος, πανέτοιμο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να διορθώσει όλα όσα οδήγησαν στον εκτροχιασμό της οικονομίας μας.

Μόνο έτσι θα κερδίσουμε τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη των εταίρων μας και θα εξασφαλίσουμε τη στήριξη τους.

Αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια όλων μας.

[διαβάστε περισσότερα...]
Δευ, 21 Ιαν 2013

Στην εξαγγελία Πρότυπου Μοντέλου Ανάπτυξης του Τροόδους προχώρησε χθες ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στο Πολιτιστικό Κέντρο Πλατρών.

Όπως ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης η χώρα έχει ανάγκη από σοβαρές και μεγάλες επενδύσεις και στις ορεινές περιοχές. Οι αδικημένες αυτές μέχρι σήμερα περιοχές, όπως είπε, έχουν ξεχωριστό ρόλο και σημασία. Διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν από μόνα τους να δημιουργήσουν μια νέα δυναμική αυτοδύναμης ανάπτυξης.

«Αυτά τα πλεονεκτήματα οφείλει να αναδείξει και να αξιοποιήσει η πολιτεία. Γι’ αυτό και εμείς επιλέξαμε την ευρύτερη περιοχή του Τροόδους για να εφαρμόσουμε ένα πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης. Το οποίο θα καταστεί ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής, και θα βοηθήσει τις ορεινές περιοχές να περάσουν σε μια νέα εποχή», σημείωσε ο κ. Αναστασιάδης.

Το πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο εξαγγέλθηκε στηρίζεται στους εξής πυλώνες:

  1. Στη συμμετοχή του κράτους
  2. Τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων
  3. Την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και
  4. Την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, ξένων και ντόπιων

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στη δέσμευση του για την δημιουργία υφυπουργείου Ανάπτυξης υπογραμμίζοντας ότι ο υφυπουργός Ανάπτυξης, απελευθερωμένος από τις πολλαπλές αρμοδιότητες των υπουργών, θα έχει την αποκλειστική ευθύνη του τομέα του. Θα συνεργάζεται και θα συντονίζει τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες με μοναδικό γνώμονα τον προγραμματισμό, την προώθηση και την υλοποίηση των σοβαρών αυτών επενδύσεων που έχει ανάγκη η χώρα.

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, η ευρύτερη περιοχή του Τροόδους προσφέρεται για τέτοιες μεγάλες επενδύσεις αφού:

·         Έχει τις δυνατότητες να μετατραπεί σε πόλο έλξης τοπικού αλλά και ξένου τουρισμού

·         Προσφέρεται για εναλλακτική και αειφόρο ανάπτυξη

·         Μπορεί να μετεξελιχθεί σε οικονομικό πνεύμονα της ευρύτερης περιοχής

·         Διαθέτει μεγάλης αξίας ανεκμετάλλευτη κρατική περιουσία

·         Υπάρχουν ήδη σημαντικές, πλην μεμονωμένες, υποδομές

·         Υπάρχει ανάγκη ανάπλασης και αξιοποίησης της περιβαλλοντικά καταπονημένης περιοχής του μεταλλείου Αμιάντου 

Η πρόταση για ανάπτυξη του Τροόδους συνδυάζει όλες τις βασικές αρχές ενός βιώσιμου προτύπου ανάπτυξης, που μπορεί να καταστεί το μοντέλο και για άλλα έργα στις ορεινές περιοχές αλλά και στην υπόλοιπη Κύπρο.

Ο βασικός ιστός του πυρήνα ανάπτυξης στο Τρόοδος είναι η δημιουργία ενός τελεφερίκ που θα μεταφέρει τους επισκέπτες από τους πρόποδες του Τροόδους στην κορυφή του Ολύμπου. Το έργο θα ανατεθεί σε ιδιώτη επενδυτή.

Θεματικά πάρκα, παιδότοποι, εκθεσιακοί χώροι, θρησκευτικά μνημεία, διαδρομές φύσης για πεζούς ή ποδηλάτες, ποδηλατικά πάρκα, χώροι αναψυχής και εστίασης είναι κάποια από τα έργα που θα προωθηθούν. Και αυτά θα αποτελέσουν μέρος των κριτηρίων τα οποία θα ζητηθούν από τους επενδυτές. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα κληθούν φυσικά να υποβάλουν και τις δικές τους προτάσεις, είπε.

Καταλήγοντας ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι η κοινωνία – και ειδικά οι ορεινές περιοχές της υπαίθρου - έχουν πικρή εμπειρία από εξαγγελίες έργων που μένουν στις μακέτες.

«Το δικό μας όραμα όμως, είναι να κάνουμε έργο, όχι μακέτες. Δεν υποσχόμαστε ότι θα τα κάνουμε όλα σε μια μέρα, αλλά δεσμευόμαστε να αρχίσουμε από την πρώτη μέρα. Δεν θα βουλιάξουμε στις διαδικασίες και δεν θα βραχυκυκλωθούμε στη γραφειοκρατία.

Έχουμε κάνει από τώρα προγραμματισμό και δεσμευόμαστε ότι όλα τα στάδια του θα ολοκληρωθούν σε περίοδο 6 μηνών από την ανάληψη της νέας διακυβέρνησης ή το αργότερο μέχρι το τέλος του 2013. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την διαδικασία θα είναι ο υφυπουργός Ανάπτυξης».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο κοινοτάρχης Πλατρών Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού Κώστας Ιακώβου και ο επιχειρηματίας Γιαννάκης Παπαδούρης.

Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση μεταδιδόταν απευθείας μέσω της ιστοσελίδας του υποψηφίου προέδρου www.anastasiades.com.cy.

Στην εξαγγελία Πρότυπου Μοντέλου Ανάπτυξης του Τροόδους προχώρησε χθες ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στο Πολιτιστικό Κέντρο Πλατρών.

Όπως ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης η χώρα έχει ανάγκη από σοβαρές και μεγάλες επενδύσεις και στις ορεινές περιοχές. Οι αδικημένες αυτές μέχρι σήμερα περιοχές, όπως είπε, έχουν ξεχωριστό ρόλο και σημασία. Διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν από μόνα τους να δημιουργήσουν μια νέα δυναμική αυτοδύναμης ανάπτυξης.

«Αυτά τα πλεονεκτήματα οφείλει να αναδείξει και να αξιοποιήσει η πολιτεία. Γι’ αυτό και εμείς επιλέξαμε την ευρύτερη περιοχή του Τροόδους για να εφαρμόσουμε ένα πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης. Το οποίο θα καταστεί ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής, και θα βοηθήσει τις ορεινές περιοχές να περάσουν σε μια νέα εποχή», σημείωσε ο κ. Αναστασιάδης.

Το πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο εξαγγέλθηκε στηρίζεται στους εξής πυλώνες:

  1. Στη συμμετοχή του κράτους
  2. Τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων
  3. Την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και
  4. Την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, ξένων και ντόπιων

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στη δέσμευση του για την δημιουργία υφυπουργείου Ανάπτυξης υπογραμμίζοντας ότι ο υφυπουργός Ανάπτυξης, απελευθερωμένος από τις πολλαπλές αρμοδιότητες των υπουργών, θα έχει την αποκλειστική ευθύνη του τομέα του. Θα συνεργάζεται και θα συντονίζει τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες με μοναδικό γνώμονα τον προγραμματισμό, την προώθηση και την υλοποίηση των σοβαρών αυτών επενδύσεων που έχει ανάγκη η χώρα.

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, η ευρύτερη περιοχή του Τροόδους προσφέρεται για τέτοιες μεγάλες επενδύσεις αφού:

·         Έχει τις δυνατότητες να μετατραπεί σε πόλο έλξης τοπικού αλλά και ξένου τουρισμού

·         Προσφέρεται για εναλλακτική και αειφόρο ανάπτυξη

·         Μπορεί να μετεξελιχθεί σε οικονομικό πνεύμονα της ευρύτερης περιοχής

·         Διαθέτει μεγάλης αξίας ανεκμετάλλευτη κρατική περιουσία

·         Υπάρχουν ήδη σημαντικές, πλην μεμονωμένες, υποδομές

·         Υπάρχει ανάγκη ανάπλασης και αξιοποίησης της περιβαλλοντικά καταπονημένης περιοχής του μεταλλείου Αμιάντου 

Η πρόταση για ανάπτυξη του Τροόδους συνδυάζει όλες τις βασικές αρχές ενός βιώσιμου προτύπου ανάπτυξης, που μπορεί να καταστεί το μοντέλο και για άλλα έργα στις ορεινές περιοχές αλλά και στην υπόλοιπη Κύπρο.

Ο βασικός ιστός του πυρήνα ανάπτυξης στο Τρόοδος είναι η δημιουργία ενός τελεφερίκ που θα μεταφέρει τους επισκέπτες από τους πρόποδες του Τροόδους στην κορυφή του Ολύμπου. Το έργο θα ανατεθεί σε ιδιώτη επενδυτή.

Θεματικά πάρκα, παιδότοποι, εκθεσιακοί χώροι, θρησκευτικά μνημεία, διαδρομές φύσης για πεζούς ή ποδηλάτες, ποδηλατικά πάρκα, χώροι αναψυχής και εστίασης είναι κάποια από τα έργα που θα προωθηθούν. Και αυτά θα αποτελέσουν μέρος των κριτηρίων τα οποία θα ζητηθούν από τους επενδυτές. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα κληθούν φυσικά να υποβάλουν και τις δικές τους προτάσεις, είπε.

Καταλήγοντας ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι η κοινωνία – και ειδικά οι ορεινές περιοχές της υπαίθρου - έχουν πικρή εμπειρία από εξαγγελίες έργων που μένουν στις μακέτες.

«Το δικό μας όραμα όμως, είναι να κάνουμε έργο, όχι μακέτες. Δεν υποσχόμαστε ότι θα τα κάνουμε όλα σε μια μέρα, αλλά δεσμευόμαστε να αρχίσουμε από την πρώτη μέρα. Δεν θα βουλιάξουμε στις διαδικασίες και δεν θα βραχυκυκλωθούμε στη γραφειοκρατία.

Έχουμε κάνει από τώρα προγραμματισμό και δεσμευόμαστε ότι όλα τα στάδια του θα ολοκληρωθούν σε περίοδο 6 μηνών από την ανάληψη της νέας διακυβέρνησης ή το αργότερο μέχρι το τέλος του 2013. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την διαδικασία θα είναι ο υφυπουργός Ανάπτυξης».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο κοινοτάρχης Πλατρών Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού Κώστας Ιακώβου και ο επιχειρηματίας Γιαννάκης Παπαδούρης.

Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση μεταδιδόταν απευθείας μέσω της ιστοσελίδας του υποψηφίου προέδρου www.anastasiades.com.cy.

[διαβάστε περισσότερα...]

Flickr Feed

Τρι, 29 Δεκ 2015

Εισαγωγή - Δημοσιογραφική Διάσκεψη Προέδρου Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σήμερα θα έχουμε μια διαφορετική δημοσιογραφική διάσκεψη.

Επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη εισαγωγή, την οποία θα ακολουθήσει η προβολή ενός ντοκιμαντέρ και ακολούθως θα είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας.

Αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων,

Η καλύτερη Κύπρος, η δημιουργική Κύπρος, είναι η κρυμμένη Κύπρος. Η Κύπρος που ακούμε καθημερινά είναι η Κύπρος της μιζέριας, της μουρμούρας και της μαυρίλας. Υπάρχει όμως και η Κύπρος της παραγωγής και της δημιουργίας. Αυτή είναι η καλύτερη Κύπρος. Με κυπριακά προϊόντα, χρησιμοποιώντας κυπριακή ύλη, με κύπριους.

Πιστεύω στην καλύτερη Κύπρο και θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να αφήσουμε στο παρελθόν την Κύπρο της μεμψιμοιρίας και της μιζέριας. Έχουμε τις δυνατότητες να γίνουμε η Κύπρος της προοπτικής, του επιχειρηματικού κέντρου, η Κύπρος που θα προσθέτει αξία και θα δημιουργεί καλύτερες μέρες για τα παιδιά μας.

Επιδιώξαμε να δώσουμε φωνή και βήμα σε αυτή την Κύπρο. Στην καλύτερη Κύπρο που μας κάνει όλους περήφανους. Στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας και στη κυπριακή παραγωγή, που αντέχει και παρ’ όλες τις αντιξοότητες, διαπρέπει και στο εξωτερικό με εξαγωγές και βραβεία.

Στη διάρκεια αυτής της προσπάθειας άκουσα από τους ανθρώπους της παραγωγής, να ζητούν ένα απλό πράγμα. Δεν ζητούν από το κράτος χατίρια. Θέλουν να σταματήσουμε ως κράτος να τους βάζουμε εμπόδια. Θέλουν το αυτονόητο: να τους διευκολύνουμε ως κράτος για να μπορούν να πράττουν αυτό που γνωρίζουν καλύτερα, να παράγουν.

Το κράτος να γίνει φιλικό προς τους επιχειρηματίες, τους βιομηχάνους, τους παραγωγούς. Να στηρίξουμε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα και να σταματήσουμε και εμείς οι πολιτικοί να θεωρούμε τους ανθρώπους που δημιουργούν, τους ανθρώπους που παράγουν για τον τόπο, ότι είναι οι κακοί επιχειρηματίες του κέρδους. Απεναντίας, αυτοί είναι που προσφέρουν και στην οικονομία και στην κοινωνία.

Από τις βιοτεχνίες, τις βιομηχανίες, τα χωράφια και τους αγρούς της Κύπρου ζουν, όχι μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες οικογένειες. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που παράγουν, αλλά ολόκληρη η αλυσίδα, που διανέμουν και διαθέτουν τα προϊόντα.

Εμείς έχουμε μια υποχρέωση. Να μην ξηλώνουμε αυτό που ο ιδιωτικός τομέας δημιουργεί. Να σταθούμε δίπλα του και μπορούμε και έχουμε τις δυνατότητες να δημιουργήσουμε την καλύτερη Κύπρο.

Να έχουμε ένα κράτος σύγχρονο που να εξυπηρετεί τους πολίτες και όχι ένα κράτος που να τους ταλαιπωρεί. Το πιο σημαντικό, στον εκσυγχρονισμό του κράτους, είναι να το κάνουμε φιλικό προς τους πολίτες και προς τις επιχειρήσεις.

Ήρθε η ώρα, τώρα που ξεπεράσαμε τα δύσκολα, να φτάσουμε και σε αυτό το στάδιο.

Τα πρότυπα παραδείγματα για την αντιμετώπιση της κρίσης, βρίσκονται εντός των συνόρων μας.

Είναι προικισμένη η Κύπρος και η μεγαλύτερή της προίκα είναι τα δυνατά μυαλά της, είναι η γεωγραφία της, είναι το κλίμα της, είναι οι σχέσεις που κτίζουν οι άνθρωποι της.

Οι προοπτικές μας είναι, και το πιστεύω ακράδαντα, απεριόριστες. Όχι απλά για να πλησιάσουμε τους ανταγωνιστές μας, αλλά να είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές. Έχουμε τις δυνατότητες η Κύπρος να πρωτοπορεί και οι άλλοι να την ακολουθούν.

Τα χειρότερα τα αφήσαμε πίσω μας, οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας. Χρειάζεται σύνεση, σοβαρότητα, επαγγελματισμός και έρχονται οι καλύτερες μέρες για την Κύπρο μας.

Είναι δεδομένο ότι η Κύπρος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί άλλες χώρες στη βάση της τιμής των προϊόντων μας. Οφείλουμε να επικεντρωθούμε στην ποιότητα της παραγωγής μας. Και με βάση την ποιότητα να ξεχωρίσουμε και να διαπρέψουμε.

Αυτά είναι τα πρότυπα μας, αυτή είναι η Κύπρος που θέλουμε.

 «Κύπρος της Δημιουργίας, η καλύτερη Κύπρος» (βίντεο)

Σαβ, 26 Δεκ 2015

Δελτίο Τύπου Δημοκρατικού Συναγερμού

Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες και άλλων πολιτικών δυνάμεων για το ψηλό επίπεδο της ανεργίας, παρά τη μείωση που σημειώθηκε τον τελευταίο καιρό.

Το ότι για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, μειώνεται η ανεργία είναι ένα καλό σημάδι. Δεν είναι όμως ακόμα παρά ένα σημάδι.

Η διαδικασία ανάπτυξης που έχει ήδη ξεκινήσει φέτος δείχνει όμως ότι με σύνεση και επιμονή σε σωστές πολιτικές, αλλά και με μέτρα που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη, μπορούμε να δημιουργήσουμε ξανά το επίπεδο απασχόλησης που χρειάζεται η χώρα μας και ιδιαίτερα η νέα γενιά.

Αναμένουμε, λοιπόν, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που εκφράζουν καθημερινά απαρέσκεια και ανησυχία για την ανεργία, να συμβάλουν από τη μεριά τους για να αποφύγουμε τον πειρασμό να επιστρέψουμε σε κακές συνήθειες του παρελθόντος.

Να ξεχωρίσουμε επιτέλους ποιές είναι αληθινά αναπτυξαικές πολιτικές και τι είναι η πεπατημένη που άλλοτε μας οδήγησε στην πτώση.

Η νέα χρονιά ξεκινά με καλούς οιωνούς για την οικονομία της Κύπρου. 

Σαβ, 26 Δεκ 2015

Δελτίο Τύπου Δημοκρατικού Συναγερμού

Οι τελευταίες μακάβριες ειδήσεις, ότι το Ισλαμικό Κράτος, γνωστό και ως Daesh, επιδίδεται συστηματικά στην εμπορία ανθρωπίνων οργάνων, συμπληρώνει το προφίλ της βαρβαρότητας και της φρίκης.

Με αποτροπιασμό και αγανάκτηση απέναντι στις απάνθρωπες αυτές πρακτικές υπογραμμίζουμε την ανάγκη να μη συνηθίσουμε την παρουσία και δράση των δυνάμεων αυτών που προκαλούν την ασφάλεια του κόσμου.

Απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, υπάρχει ανάγκη να υπερασπισθούμε τον πολιτισμό και τις αξίες του κόσμου. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει, σύμφωνα με τις πολιτικές της Κυβέρνησης, να βρίσκεται στο πλευρό και να συνδράμει όσο μπορεί τη διεθνή μάχη που δίνεται για να εξαλειφθεί η τρομοκρατία και να καταπολεμηθεί αυτή η ασύμμετρη απειλή που αντιμετωπίζει ο πολιτισμένος κόσμος.