Πολιτικη

Πολιτικη

/ / /

Παρ, 09 Ιούν 2017

Γραπτή Δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ κ. Πρόδρομου Προδρόμου.

Με τη συμπλήρωση μερικών ακόμα κενών σχετικά με την πατρότητα και την παρένθετη μητέρα, η Κυβέρνηση δημιουργεί ένα σύγχρονο σύστημα Κοινωνικής Πολιτικής για την Κύπρο.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός συγχαίρει την Κυβέρνηση και χαιρετίζει αυτά τα προοδευτικά μέτρα που δείχνουν το κοινωνικό πρόσωπο της διακυβέρνησης και αποδεικνύουν ότι η συνετή οικονομική διαχείριση της Κυβέρνησης Αναστασιάδη δημιουργεί τα απαραίτητα περιθώρια και επιτρέπει να έχουμε στην Κύπρο ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σύγχρονης Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι προτάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κυρίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, που εγκρίθηκαν χτες από το Υπουργικό Συμβούλιο προνοούν

- την καθιέρωση για πρώτη φορά δεκαπενθήμερης άδειας πατρότητας, στο πλαίσιο της πολιτικής για ισότητα των φύλων,

- την αναγνώριση δικαιώματος για άδεια μητρότητας σε περιπτώσεις γεννήσεων με παρένθετη μητέρα και

- την αναβάθμιση του επιδόματος τέκνου σε πολύτεκνες οικογένειες μέσω της διόρθωσης των υφιστάμενων εισοδηματικών κριτηρίων.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο εισήγαγε και το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε βελτιωτικές διορθώσεις σχετικά με την παραχώρηση επιδόματος μητρότητας/πατρότητας σε περιπτώσεις που γονείς απουσιάζουν στο εξωτερικό συνοδεύοντας για νοσηλεία νεογέννητο, καθώς και για την παραχώρηση Ελάχιστου Εγγυημένου Επιδόματος σε δικαιούχους που διαβιούν σε ειδικές στέγες.

Τέλος σημειώνουμε και την απόφαση για σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας που θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα ως προς την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Γραπτή Δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ κ. Πρόδρομου Προδρόμου.

Με τη συμπλήρωση μερικών ακόμα κενών σχετικά με την πατρότητα και την παρένθετη μητέρα, η Κυβέρνηση δημιουργεί ένα σύγχρονο σύστημα Κοινωνικής Πολιτικής για την Κύπρο.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός συγχαίρει την Κυβέρνηση και χαιρετίζει αυτά τα προοδευτικά μέτρα που δείχνουν το κοινωνικό πρόσωπο της διακυβέρνησης και αποδεικνύουν ότι η συνετή οικονομική διαχείριση της Κυβέρνησης Αναστασιάδη δημιουργεί τα απαραίτητα περιθώρια και επιτρέπει να έχουμε στην Κύπρο ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σύγχρονης Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι προτάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κυρίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, που εγκρίθηκαν χτες από το Υπουργικό Συμβούλιο προνοούν

- την καθιέρωση για πρώτη φορά δεκαπενθήμερης άδειας πατρότητας, στο πλαίσιο της πολιτικής για ισότητα των φύλων,

- την αναγνώριση δικαιώματος για άδεια μητρότητας σε περιπτώσεις γεννήσεων με παρένθετη μητέρα και

- την αναβάθμιση του επιδόματος τέκνου σε πολύτεκνες οικογένειες μέσω της διόρθωσης των υφιστάμενων εισοδηματικών κριτηρίων.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο εισήγαγε και το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε βελτιωτικές διορθώσεις σχετικά με την παραχώρηση επιδόματος μητρότητας/πατρότητας σε περιπτώσεις που γονείς απουσιάζουν στο εξωτερικό συνοδεύοντας για νοσηλεία νεογέννητο, καθώς και για την παραχώρηση Ελάχιστου Εγγυημένου Επιδόματος σε δικαιούχους που διαβιούν σε ειδικές στέγες.

Τέλος σημειώνουμε και την απόφαση για σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας που θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα ως προς την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

[διαβάστε περισσότερα...]
Πεμ, 08 Ιούν 2017

Γραπτή Δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ κ. Πρόδρομου Προδρόμου.

Οι πολύ θετικές διαπιστώσεις του ΔΝΤ για την κυπριακή οικονομία και η ανάγκη να συνεχίσουμε με τις σωστές πολιτικές

Σε μια ακόμα περίσταση, με την ευκαιρία της αξιολόγησης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΝΤ, υπογραμμίζονται τα αξιοσημείωτα οικονομικά επιτεύγματα της χώρας μας.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου μεταμνημονιακού ελέγχου, το ανώτατο όργανο του διεθνούς οικονομικού οργανισμού χαιρετίζει τις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας μετά την έξοδο από το Πρόγραμμα στις αρχές του 2016.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται από το Συμβούλιο στην ανάπτυξη και την απασχόληση, στο μεγάλο πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα, καθώς και στη συνεχιζόμενη βελτίωση του τραπεζικού τομέα.

Πρόκειται για μια ακόμα επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, με την οποία αξιοποιήθηκαν οι προσπάθειες του κυπριακού λαού σε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά τη χρεοκοπία του 2012.

Ωστόσο, τέτοιες αδιάψευστες μαρτυρίες δεν προσφέρονται για πανηγυρισμούς ούτε και επανάπαυση. Σημειώνουμε ότι και το ΔΝΤ επισημαίνει το υψηλό επίπεδο του ιδιωτικού χρέους και το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως επίσης και την ανάγκη να συνεχιστούν οι μακροοικονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και θα ενθαρρύνουν την επενδυτική δραστηριότητα.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός συμπεραίνει ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και τα θετικά αποτελέσματα πρέπει να ενταθούν ιδιαίτερα, τώρα που οι πολίτες θα πρέπει να βρουν κάποια ανταπόδοση από την πολιτεία για τις μεγάλες προσπάθειες και θυσίες που έκαναν. Το κλειδί για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της προσπάθειας είναι, βέβαια, να συνεχιστούν οι σωστές πολιτικές και να ολοκληρωθεί ένα νέο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης για την Κύπρο.

Γραπτή Δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ κ. Πρόδρομου Προδρόμου.

Οι πολύ θετικές διαπιστώσεις του ΔΝΤ για την κυπριακή οικονομία και η ανάγκη να συνεχίσουμε με τις σωστές πολιτικές

Σε μια ακόμα περίσταση, με την ευκαιρία της αξιολόγησης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΝΤ, υπογραμμίζονται τα αξιοσημείωτα οικονομικά επιτεύγματα της χώρας μας.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου μεταμνημονιακού ελέγχου, το ανώτατο όργανο του διεθνούς οικονομικού οργανισμού χαιρετίζει τις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας μετά την έξοδο από το Πρόγραμμα στις αρχές του 2016.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται από το Συμβούλιο στην ανάπτυξη και την απασχόληση, στο μεγάλο πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα, καθώς και στη συνεχιζόμενη βελτίωση του τραπεζικού τομέα.

Πρόκειται για μια ακόμα επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, με την οποία αξιοποιήθηκαν οι προσπάθειες του κυπριακού λαού σε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά τη χρεοκοπία του 2012.

Ωστόσο, τέτοιες αδιάψευστες μαρτυρίες δεν προσφέρονται για πανηγυρισμούς ούτε και επανάπαυση. Σημειώνουμε ότι και το ΔΝΤ επισημαίνει το υψηλό επίπεδο του ιδιωτικού χρέους και το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως επίσης και την ανάγκη να συνεχιστούν οι μακροοικονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και θα ενθαρρύνουν την επενδυτική δραστηριότητα.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός συμπεραίνει ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και τα θετικά αποτελέσματα πρέπει να ενταθούν ιδιαίτερα, τώρα που οι πολίτες θα πρέπει να βρουν κάποια ανταπόδοση από την πολιτεία για τις μεγάλες προσπάθειες και θυσίες που έκαναν. Το κλειδί για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της προσπάθειας είναι, βέβαια, να συνεχιστούν οι σωστές πολιτικές και να ολοκληρωθεί ένα νέο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης για την Κύπρο.

[διαβάστε περισσότερα...]
Πεμ, 08 Ιούν 2017

Χαιρετισμός Προέδρου ΔΗΣΥ στο 33ο Ετήσιο Συνέδριο ΠΣΕΚΑ - Επαφές Προέδρου ΔΗΣΥ στις ΗΠΑ

(ακολουθεί ο χαιρετισμός)

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τις οργανώσεις των Ομογενών, και κυρίως προς την «Διεθνή Συντονιστική Επιτροπή για Δικαιοσύνη στην Κύπρο» (ΠΣΕΚΑ), για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για προώθηση μιας δίκαιης λύσης στο κυπριακό, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κατά τον χαιρετισμό του στο 33ο Ετήσιο Συνέδριο των Οργανώσεων Ομογενών Ελλήνων και Κυπρίων στις ΗΠΑ.

«Αυτή η αφοσίωσή σας, λειτουργεί ως πηγή συνεχούς ενθάρρυνσης στις συνεχιζόμενες προσπάθειες μας για επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης στο κυπριακό, η οποία θα επανενώνει το νησί μας και τον λαό μας», είπε ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο κυπριακό σημείωσε πως «η συμφωνία μεταξύ των δυο ηγετών και του ΓΓ του ΟΗΕ για την ανάγκη να συνεχιστεί η Διάσκεψη για την Κύπρο εντός Ιουνίου, βάσει και του Ανακοινωθέντος της 12ης Ιανουαρίου, μπορεί να είναι η ευκαιρία που αναζητούμε ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, λόγω της αδιάλλακτης Τουρκικής πλευράς να συζητήσει το κρίσιμο Κεφάλαιο της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων».

«Πρόκειται για το δεύτερο μακροβιότερο άλυτο πρόβλημα της διεθνούς κοινότητας που βρίσκεται στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε ο κ. Νεοφύτου, στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ,  για να συμπληρώσει ότι «η ειρηνική επίλυση του ήταν πάντοτε η πρώτη μας προτεραιότητα. Η μόλις πρόσφατη προσωπική παρέμβαση του ΓΓ του ΟΗΕ καταδεικνύει το πόσο σημαντικό θεωρεί η διεθνής κοινότητα την επίλυση του κυπριακού. Η δική μας πλευρά είναι αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί αυτό το μομέντουμ με την ελπίδα ότι θα οδηγήσει σύντομα σε μια βιώσιμη λύση, βασισμένη στις Συμφωνίες Κορυφής του 1977 και 1979, σύμφωνα με τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Η λύση θα πρέπει να διασφαλίζει μια και μόνη κυριαρχία, μια και μόνη ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα. Ακόμη η λύση θα πρέπει να απελευθερώνει το νησί από ξένα στρατεύματα καθώς και από αναχρονιστικές Εγγυήσεις και να διασφαλίζει την εφαρμογή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για όλους τους Κύπριους πολίτες».

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, αναφερόμενος στην Ενεργειακή Πολιτική της Κύπρου, ξεκαθάρισε ότι τα όποια οφέλη από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων εντός της κυπριακής ΑΟΖ στα πλαίσια μιας συνολικής λύσης του κυπριακού θα είναι προς όφελος όλων των Κυπρίων. 

 

ADDRESS BY THECHAIRMAN OF THE HOUSE STANDING COMMITTEE ON FINANCIAL AND BUDGETARY AFFAIRS OF THE CYPRUS HOUSE OF REPRESENTATIVES, Mr. AVEROF NEOFYTOU, AT THE 33rd ANNUAL CYPRUS AND HELLENIC LEADERSHIP CONFERENCE

Washington DC, 7 June 2017

It is a great honor and pleasure for me to address this 33rd Annual Cyprus and Hellenic Leadership Conference here in Washington DC and, in this manner, to contribute, through our fruitful dialogue and constructive exchanges, to enhancing relations between Cyprus, Greece and the Diaspora.

I extend my appreciation to the organizers and especially to the International Coordinating Committee — Justice for Cyprus (PSEKA), for their efforts in promoting the struggle of Cyprus and its people. This devotion to the cause of justice for Cyprus acts as a source of constant encouragement in our ongoing efforts to reach a lasting and viable solution to the Cyprus problem that will reunify our island and its people.

This year’s conference finds us at a particularly critical juncture, as in the past year we have witnessed increased international interest and a strong mobilization vis-à-vis the Cyprus issue. The agreement between the leaders of Cyprus’ two communities and the UN Secretary-General to reconvene the Conference on Cyprus in June, in line with the 12 January statement of the conference can be the opportunity that we seek to overcome the deadlock and the interruption of negotiations, due to the refusal of the Turkish side to discuss the critical issues of security and guarantees

The Special Adviser of the Secretary-General, Espen Barth Eide, will engage with all participants in the preparation of a common document to guide the discussions on security and guarantees, based on the outcome of the meetings of the conference on Cyprus in Geneva and Mont Pelerin. President Anastasiades and Turkish Cypriot leader Mustafa Akinci have also agreed to continue in parallel the bi-communal negotiations in Geneva on all other outstanding issues, starting with territory, property and governance and power-sharing.

Dear friends,

We remain focused on our ultimate goal: the reunification of our island and remain cautiously optimistic.

We cannot forget of course that it is Turkey that holds the key to the solution of the Cyprus issue and we remain deeply apprehensive of its role and actual political will to genuinely cooperate. The Cyprus problem remains the second longest-standing unresolved international issue on the UN agenda and its peaceful settlement has always been our first priority. The very recent, direct involvement of the UN Secretary General, highlights the significance attached by the international community to the solution of the problem.

The Greek Cypriot side is fully determined to build on this momentum with the hope that it will soon lead to a just, functional and viable settlement, based on the 1977 and 1979 High Level Agreements, pertinent UN Resolutions and the acquis communautaire. The settlement of the issue should ensure a single sovereignty, a single citizenship and a single international personality. It should also free the island from foreign troops and anachronistic guarantees and ensure respect of human rights for all Cypriots, Greek Cypriots and Turkish Cypriots alike.

As we strive to achieve this, I feel the need to commend once again the crucial role of the Diaspora, which promotes our country’s legitimate interests and ensures that the Cyprus issue remains high on the political agenda of its host countries. In this respect, the work carried out through the various organised diaspora organisations and fora is praiseworthy. I take this opportunity in my turn, to thank you wholeheartedly and to assure you that your role both within the Hellenic diaspora and as a link to the US Government and American political life in general, is both highly valued and appreciated.

Especially as, once again, we must all unite efforts in requesting the support of the international community, which must be expressed tangibly by exerting pressure on Turkey, so that it abandons its intransigent stance and overall provocative behavior.

Cyprus' position, concerning the revenues from natural gas, is clearly stated: in the context of a comprehensive settlement of the Cyprus problem, all Cypriot citizens will enjoy the benefits from the exploitation of hydrocarbons. Furthermore, a solution to the Cyprus problem will not only bring about much desired and long awaited peace and security on our island, but will also have a positive chain effect on the wider region. Resolving the Cyprus issue would allow Cyprus to move decisively to promote its energy policy plans, contributing substantially to the development of beneficial partnerships of a wider geographical and geostrategic caliber. In this respect, President Anastasiades has already initiated a series of constructive tripartite partnerships with neighbouring states. Partnerships, that we are confident shall flourish in coming years, serving as an additional assurance of stability in this volatile corner of the world.

Cyprus has always had the privilege of acting as a bridge between continents and civilizations. This is a role that a peaceful, prosperous and therefore strong reunified Cyprus will be able to take up with even greater enthusiasm. I am certain that the Diaspora will be more than ready to contribute, as always, in this new, ambitious and most promising endeavor.

Thank you.

Χαιρετισμός Προέδρου ΔΗΣΥ στο 33ο Ετήσιο Συνέδριο ΠΣΕΚΑ - Επαφές Προέδρου ΔΗΣΥ στις ΗΠΑ

(ακολουθεί ο χαιρετισμός)

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τις οργανώσεις των Ομογενών, και κυρίως προς την «Διεθνή Συντονιστική Επιτροπή για Δικαιοσύνη στην Κύπρο» (ΠΣΕΚΑ), για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για προώθηση μιας δίκαιης λύσης στο κυπριακό, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κατά τον χαιρετισμό του στο 33ο Ετήσιο Συνέδριο των Οργανώσεων Ομογενών Ελλήνων και Κυπρίων στις ΗΠΑ.

«Αυτή η αφοσίωσή σας, λειτουργεί ως πηγή συνεχούς ενθάρρυνσης στις συνεχιζόμενες προσπάθειες μας για επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης στο κυπριακό, η οποία θα επανενώνει το νησί μας και τον λαό μας», είπε ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο κυπριακό σημείωσε πως «η συμφωνία μεταξύ των δυο ηγετών και του ΓΓ του ΟΗΕ για την ανάγκη να συνεχιστεί η Διάσκεψη για την Κύπρο εντός Ιουνίου, βάσει και του Ανακοινωθέντος της 12ης Ιανουαρίου, μπορεί να είναι η ευκαιρία που αναζητούμε ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, λόγω της αδιάλλακτης Τουρκικής πλευράς να συζητήσει το κρίσιμο Κεφάλαιο της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων».

«Πρόκειται για το δεύτερο μακροβιότερο άλυτο πρόβλημα της διεθνούς κοινότητας που βρίσκεται στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε ο κ. Νεοφύτου, στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ,  για να συμπληρώσει ότι «η ειρηνική επίλυση του ήταν πάντοτε η πρώτη μας προτεραιότητα. Η μόλις πρόσφατη προσωπική παρέμβαση του ΓΓ του ΟΗΕ καταδεικνύει το πόσο σημαντικό θεωρεί η διεθνής κοινότητα την επίλυση του κυπριακού. Η δική μας πλευρά είναι αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί αυτό το μομέντουμ με την ελπίδα ότι θα οδηγήσει σύντομα σε μια βιώσιμη λύση, βασισμένη στις Συμφωνίες Κορυφής του 1977 και 1979, σύμφωνα με τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Η λύση θα πρέπει να διασφαλίζει μια και μόνη κυριαρχία, μια και μόνη ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα. Ακόμη η λύση θα πρέπει να απελευθερώνει το νησί από ξένα στρατεύματα καθώς και από αναχρονιστικές Εγγυήσεις και να διασφαλίζει την εφαρμογή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για όλους τους Κύπριους πολίτες».

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, αναφερόμενος στην Ενεργειακή Πολιτική της Κύπρου, ξεκαθάρισε ότι τα όποια οφέλη από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων εντός της κυπριακής ΑΟΖ στα πλαίσια μιας συνολικής λύσης του κυπριακού θα είναι προς όφελος όλων των Κυπρίων. 

 

ADDRESS BY THECHAIRMAN OF THE HOUSE STANDING COMMITTEE ON FINANCIAL AND BUDGETARY AFFAIRS OF THE CYPRUS HOUSE OF REPRESENTATIVES, Mr. AVEROF NEOFYTOU, AT THE 33rd ANNUAL CYPRUS AND HELLENIC LEADERSHIP CONFERENCE

Washington DC, 7 June 2017

It is a great honor and pleasure for me to address this 33rd Annual Cyprus and Hellenic Leadership Conference here in Washington DC and, in this manner, to contribute, through our fruitful dialogue and constructive exchanges, to enhancing relations between Cyprus, Greece and the Diaspora.

I extend my appreciation to the organizers and especially to the International Coordinating Committee — Justice for Cyprus (PSEKA), for their efforts in promoting the struggle of Cyprus and its people. This devotion to the cause of justice for Cyprus acts as a source of constant encouragement in our ongoing efforts to reach a lasting and viable solution to the Cyprus problem that will reunify our island and its people.

This year’s conference finds us at a particularly critical juncture, as in the past year we have witnessed increased international interest and a strong mobilization vis-à-vis the Cyprus issue. The agreement between the leaders of Cyprus’ two communities and the UN Secretary-General to reconvene the Conference on Cyprus in June, in line with the 12 January statement of the conference can be the opportunity that we seek to overcome the deadlock and the interruption of negotiations, due to the refusal of the Turkish side to discuss the critical issues of security and guarantees

The Special Adviser of the Secretary-General, Espen Barth Eide, will engage with all participants in the preparation of a common document to guide the discussions on security and guarantees, based on the outcome of the meetings of the conference on Cyprus in Geneva and Mont Pelerin. President Anastasiades and Turkish Cypriot leader Mustafa Akinci have also agreed to continue in parallel the bi-communal negotiations in Geneva on all other outstanding issues, starting with territory, property and governance and power-sharing.

Dear friends,

We remain focused on our ultimate goal: the reunification of our island and remain cautiously optimistic.

We cannot forget of course that it is Turkey that holds the key to the solution of the Cyprus issue and we remain deeply apprehensive of its role and actual political will to genuinely cooperate. The Cyprus problem remains the second longest-standing unresolved international issue on the UN agenda and its peaceful settlement has always been our first priority. The very recent, direct involvement of the UN Secretary General, highlights the significance attached by the international community to the solution of the problem.

The Greek Cypriot side is fully determined to build on this momentum with the hope that it will soon lead to a just, functional and viable settlement, based on the 1977 and 1979 High Level Agreements, pertinent UN Resolutions and the acquis communautaire. The settlement of the issue should ensure a single sovereignty, a single citizenship and a single international personality. It should also free the island from foreign troops and anachronistic guarantees and ensure respect of human rights for all Cypriots, Greek Cypriots and Turkish Cypriots alike.

As we strive to achieve this, I feel the need to commend once again the crucial role of the Diaspora, which promotes our country’s legitimate interests and ensures that the Cyprus issue remains high on the political agenda of its host countries. In this respect, the work carried out through the various organised diaspora organisations and fora is praiseworthy. I take this opportunity in my turn, to thank you wholeheartedly and to assure you that your role both within the Hellenic diaspora and as a link to the US Government and American political life in general, is both highly valued and appreciated.

Especially as, once again, we must all unite efforts in requesting the support of the international community, which must be expressed tangibly by exerting pressure on Turkey, so that it abandons its intransigent stance and overall provocative behavior.

Cyprus' position, concerning the revenues from natural gas, is clearly stated: in the context of a comprehensive settlement of the Cyprus problem, all Cypriot citizens will enjoy the benefits from the exploitation of hydrocarbons. Furthermore, a solution to the Cyprus problem will not only bring about much desired and long awaited peace and security on our island, but will also have a positive chain effect on the wider region. Resolving the Cyprus issue would allow Cyprus to move decisively to promote its energy policy plans, contributing substantially to the development of beneficial partnerships of a wider geographical and geostrategic caliber. In this respect, President Anastasiades has already initiated a series of constructive tripartite partnerships with neighbouring states. Partnerships, that we are confident shall flourish in coming years, serving as an additional assurance of stability in this volatile corner of the world.

Cyprus has always had the privilege of acting as a bridge between continents and civilizations. This is a role that a peaceful, prosperous and therefore strong reunified Cyprus will be able to take up with even greater enthusiasm. I am certain that the Diaspora will be more than ready to contribute, as always, in this new, ambitious and most promising endeavor.

Thank you.

[διαβάστε περισσότερα...]
Πεμ, 08 Ιούν 2017

Δελτίο Τύπου Δημοκρατικού Συναγερμού

Επαφές Προέδρου ΔΗΣΥ στις ΗΠΑ

Σημαντική και παραγωγική συζήτηση για την πορεία την Κυπριακής οικονομίας έγινε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, με αξιωματούχους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε η θετική άποψη και προσέγγιση που έχει το ΔΝΤ για την Κυπριακή Οικονομία βάσει των αποτελεσμάτων, τα οποία, χαρακτήρισαν, ως πέραν των προσδοκιών και εκτιμήσεων.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν και έγινε ανταλλαγή απόψεων για θέματα που απασχολούν ευρύτερα τον Τραπεζικό Τομέα, όπως τα ΜΕΔ, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν και οι προοπτικές της Κύπρου προς περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας μέσα από τομείς όπως η Παιδεία και η Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση.

Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έγινε και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ να επισημαίνει ότι η Τουρκοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να αποδεχτεί την διεξαγωγή των «Τεστ Αντοχής» (Stress Tests) στις Τράπεζες καθώς και ότι θα πρέπει να γίνει προετοιμασία από πλευράς της για μεταρρύθμιση με στόχο την  δημοσιονομική ισορροπία.

 

 

Δελτίο Τύπου Δημοκρατικού Συναγερμού

Επαφές Προέδρου ΔΗΣΥ στις ΗΠΑ

Σημαντική και παραγωγική συζήτηση για την πορεία την Κυπριακής οικονομίας έγινε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, με αξιωματούχους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε η θετική άποψη και προσέγγιση που έχει το ΔΝΤ για την Κυπριακή Οικονομία βάσει των αποτελεσμάτων, τα οποία, χαρακτήρισαν, ως πέραν των προσδοκιών και εκτιμήσεων.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν και έγινε ανταλλαγή απόψεων για θέματα που απασχολούν ευρύτερα τον Τραπεζικό Τομέα, όπως τα ΜΕΔ, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν και οι προοπτικές της Κύπρου προς περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας μέσα από τομείς όπως η Παιδεία και η Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση.

Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έγινε και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ να επισημαίνει ότι η Τουρκοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να αποδεχτεί την διεξαγωγή των «Τεστ Αντοχής» (Stress Tests) στις Τράπεζες καθώς και ότι θα πρέπει να γίνει προετοιμασία από πλευράς της για μεταρρύθμιση με στόχο την  δημοσιονομική ισορροπία.

 

 

[διαβάστε περισσότερα...]

Flickr Feed

Πεμ, 15 Ιούν 2017

Δείπνο με Βιολογικά προϊόντα

Προσκαλείστε στην εκδήλωση με δείπνο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 20 Ιουνίου στις 8.00 το βράδυ, στο εστιατόριο GreenFoods  Fresh & bio.

Παρακαλώ απαντήστε μέχρι 17/06/2017 στο τηλέφωνο 96799724 ή στο e-mail: nv.institute@gmail.com

Τετ, 14 Ιούν 2017

Δηλώσεις Εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ κ. Πρόδρομου Προδρόμου.


Προωθούμε με θετικό και ενεργητικό τρόπο τις θέσεις και τους στρατηγικούς μας στόχους, στα κέντρα λήψεως αποφάσεων

Στη διάρκεια της 12μερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού είχε ένα πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων, επαφών και ομιλιών, προωθώντας την εθνική υπόθεση και τα συμφέροντα της Κύπρου.

Υπό τη διπλή ιδιότητά του, ως αρχηγός πολιτικού κόμματος και ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών είχε επαφές στα κέντρα λήψεως αποφάσεων με την Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών και τους εκπροσώπους των Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, την αμερικανική Κυβέρνηση και το Κογκρέσο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το σύνολο της ηγεσίας του εβραϊκού λόμπι και φυσικά τους φορείς των αποδήμων μας και της ελληνικής διασποράς καθώς και με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο.

Είναι με αυτό τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε στην παράταξή μας την προώθηση των στρατηγικών στόχων για την Κύπρο. Με θετικό και συγκεκριμένο τρόπο στο εξωτερικό και σε κέντρα λήψεως αποφάσεων.

Συγκεκριμένα ο κ.Αβέρωφ Νεοφύτου συναντήθηκε με τον βοηθό Γενικό Γραμματέα των Η.Ε. κ. Jeffrey Feltman και την επικεφαλής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. κυρία Ribeiro Viotti. Επεσήμανε και επεξήγησε την ετοιμότητα της ελληνικής κυπριακής πλευράς για μια τελική διαπραγμάτευση που θα απελευθερώσει την πατρίδα μας και θα φέρει την κατάργηση των εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων και την παρουσία κατοχικού στρατού.

Ανάλογες συναντήσεις είχε και με τους πέντε εκπροσώπους των Μονίμων Μελών του Σ. Ασφαλείας, δηλαδή των Η.Π.Α., της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Κίνας και της Βρετανίας.

Είχε συναντήσεις εργασίας με την αναπληρώτρια Υφυπουργό Οικονομικών κυρία Clay Berry, τον εκτελούντα χρέη Υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για Ευρωπαϊκές Σχέσεις, κ. John Heffern και τον αναπληρωτή Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Jonathan Cohen, καθώς και με την επικεφαλής του Γραφείου του Στέϊτ Ντιπάρτμεντ για την Κύπρο. Σε αυτές τις συναντήσεις συζήτησε και προώθησε θέματα για την Ασφάλεια και τις Εγγυήσεις, με έμφαση στην κατάργηση των εγγυήσεων και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, για την ενεργειακή στρατηγική και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και για την αναπτυξιακή πορεία και τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.

Με την κοινοβουλευτική ιδιότητά του είχε επαφές με στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με την αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας, αλλά και την απαραίτητη προετοιμασία της τουρκοκυπριακής πλευράς για την μετά τη λύση του Κυπριακού εποχή. Συναντήθηκε επίσης με αρκετούς βουλευτές, εκπροσώπους των επιτροπών Ενέργειας, Οικονομικών και Εμπορίου του Κογκρέσου προωθώντας τις διμερείς και διεθνείς οικονομικές και άλλες σχέσεις της Κύπρου.

Είχε συναντήσεις με τις σημαντικές οργανώσεις του εβραϊκού λόμπι, την Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή (AJC) και την AIPAC, όπως επίσης και με το Διεθνές Ρεπουμπλικανικό Ινστιτούτο ενώ και σε εκδήλωση του Atlantic Council όπου κύριος ομιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κ. Mike Pence. Επαφές είχε και με το Ινστιτούτο Peterson for International Economics ενώ ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν ομιλητής στο 3ο Ετήσιο Φόρουμ Ουάσιγκτον για Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο.

Αναλυτικότερη αναφορά στις επαφές και τα αποτελέσματα των συναντήσεων αυτών θα γίνουν σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα δώσει ο ίδιος μετά την επιστροφή του.

Εμείς θέλουμε να επαναλάβουμε ότι είναι με αυτό τον θετικό ενεργητικό τρόπο και με τέτοια διεθνή δραστηριότητα που η παράταξή μας αντιλαμβάνεται την προώθηση των θέσεων και των επιδιώξεων του κυπριακού ελληνισμού και της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να επιτύχουμε τους στρατηγικούς μας στόχους. Αυτή είναι και μια απάντηση στη μεμψιμοιρία και τη μεγαλόστομη εσωστρέφεια που επικρατεί συνήθως.

Δεν αρκούμαστε να απαγγέλλουμε στρατηγικές για εσωτερική κατανάλωση εδώ στη Λευκωσία, αλλά χτίζουμε την κατανόηση και δημιουργούμε διεθνή ερείσματα, διεκδικώντας πάντα τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, μέσα από μια λύση που θα απαλλάξει την Κύπρο από εγγυήσεις, εξωτερικές παρεμβάσεις και τον τουρκικό στρατό κατοχής, ενώ ταυτόχρονα κατοχυρώνουμε τις μεγάλες ενεργειακές προοπτικές και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.

Τρι, 13 Ιούν 2017

Δελτίο Τύπου Δημοκρατικού Συναγερμού - Επαφές Προέδρου ΔΗΣΥ στις ΗΠΑ

Οι πρόσφατες εξελίξεις του κυπριακού ήταν στο επίκεντρο των συναντήσεων του Προέδρου του ΔΗΣΥ στην Νέα Υόρκη. 

Αξιοσημείωτη και ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η συνάντηση του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου με την επικεφαλής του Γραφείου του ΓΓ του ΟΗΕ, κα Maria Luiza Ribeiro Viotti, όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων για το κυπριακό, ενώ κύριο σημείο συζήτησης ήταν το Κεφάλαιο «Ασφάλεια και Εγγυήσεις».

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε την ανάγκη όπως επιδειχτεί η αναγκαία βούληση από πλευράς της Τουρκίας ώστε να επιτευχθεί συμφωνία στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο, με στόχο την επανένωση της Κύπρου, χωρίς την παραμονή Τουρκικών στρατευμάτων, χωρίς επικυριαρχίες και μονομερή επεμβατικά δικαιώματα και χωρίς το αναχρονιστικό σύστημα εγγυήσεων του 1960 και εξήγησε τις θέσεις της Ελληνοκυπριακής πλευράς.

Παράλληλα ο κ. Νεοφύτου ευχαρίστησε την επικεφαλής του Γραφείου του ΓΓ του ΟΗΕ για την προσωπική εμπλοκή του κ. Γκουτέρες ενώ η κα Viotti επανέλαβε εκ μέρους του ΓΓ του ΟΗΕ την δέσμευση του για συνέχιση των προσπαθειών επίλυσης του κυπριακού προβλήματος.  

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού συναντήθηκε παράλληλα και με τους Εκπροσώπους Ρωσίας και Κίνας, κ. Petr V. Iliichev και κ. Liu Jieyi αντίστοιχα, με επίσης κύριο θέμα συζήτησης το κυπριακό και το ευαίσθητο κεφάλαιο της «Ασφάλειας και Εγγυήσεων».

 

Ο κ. Νεοφύτου ευχαρίστησε τον κ. Iliichev για την συνεχή στήριξη της Ρωσίας ενώ από πλευράς του, ο Ρώσος εκπρόσωπος, σημείωσε την θέση της Μόσχας για ανάγκη εξεύρεσης λύσης στο κυπριακό προς όφελος όλων των Κυπρίων.

Η πολιτική «Μία Κίνα, μία Κύπρος» είναι αυτή που ενώνει τις δυο χώρες, είπε από πλευράς του ο κ. Jieyi, ενώ ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ του εξέφρασε την εκτίμηση του για την στήριξη της Κίνας στις προσπάθειες που καταβάλλονται για επίλυση του κυπριακού προβλήματος.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ θα συναντηθεί σήμερα με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο ενώ συνάντηση θα έχει και με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Τραπεζιτών Αμερικής.

Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, με τις δυο αυτές συναντήσεις, ολοκληρώνει το 12ήμερο ταξίδι του στις ΗΠΑ και αναμένεται να αφιχθεί Κύπρο, το μεσημέρι της Τετάρτης (14/6).