Εκτύπωση
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

Δήλωση Εκπροσώπου Τύπου κ. Δημήτρη Δημητρίου για προσφυγικό-μεταναστευτικό

Για να επιλύσουμε το οποιοδήποτε ζήτημα χρειαζόμαστε χειροπιαστές πολιτικές, χρειαζόμαστε πράξεις. Σήμερα η πολιτική βούληση της κυβέρνησης και του Δημοκρατικού Συναγερμού για να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό και προσφυγικό, ένα εκ των βασικότερων θεμάτων και για τη χώρα μας και για ολόκληρη της Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δεδομένη και κατατεθειμένη.

Tα 3 νομοσχέδια για αντιμετώπιση του φαινομένου των εικονικών γάμων, τα 4 νομοσχέδια για πιο γοργή και αποτελεσματική εξέταση των αιτήσεων για πολιτικό άσυλο, η αύξηση των δικαστών του Διοικητικού Δικαστηρίου διεθνούς προστασίας από 3 σε δέκα, ή πρόσληψη επιπλέον 30 λειτουργών για ενίσχυση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων, η δημιουργία ενός νέου κέντρου υποδοχής, τα μέτρα για αντιμετώπιση των εικονικών φοιτητών είναι μόνο μερικές από τις πολιτικές πράξεις που θα δώσουν λύσεις στο ζήτημα αυτό.

Κατανοούμε καθημερινά πως τόσο ως κράτος όσο και ως Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να δράσουμε άμεσα. Τα όσα βήματα κάνουμε σήμερα θα πρέπει να έρθουν να ενισχυθούν με τις πολιτικές που η ίδια η Ένωση θα πάρει. Στη βάση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών αλλά και στη βοήθεια προς τα κράτη.

Πάντοτε με πλήρη σεβασμό και προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, και προς το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε διαρκώς το ζήτημα και τις προεκτάσεις του, τόσο για τους οικονομικούς μετανάστες όσο και για τους πρόσφυγες, με πραγματισμό και ορθολογισμό και όχι στη βάση λεκτικών προσδιορισμών

22/6/2020