Εκτύπωση
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

Δήλωση Βουλευτή κ. Γιώργου Κάρουλλα για κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα

Οι κανονισμοί για τη λειτουργία του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος με τις κατ΄ εξαίρεση Πολιτογραφήσεις, αποτελούν ένα εξειδικευμένο πλαίσιο που συμπληρώνει ολιστικά το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Σήμερα στην Επιτροπή Εσωτερικών έγινε ξεκάθαρο πως με αυστηρότητα θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του νόμου, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο τη διαφάνεια στις διαδικασίες και θωρακίζοντας την ακεραιότητα του Προγράμματος.

Τα μέτρα αυξημένης επιμέλειας θα διασφαλίζουν την αξιοπιστία και την ποιότητα τόσο των επενδυτών όσο και της χώρας μας. Μέσα σε αυτό το αυστηρό πλαίσιο, δεν θα έχουν καμία θέση κακόβουλες προσπάθειες δυσφήμησης της πατρίδας μας.  Έτσι διαμορφώνονται οι συνθήκες για να αποτελέσει το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα το εργαλείο για την είσοδο της Κύπρου στον χώρο των βιώσιμων επενδύσεων. Ταυτόχρονα, θα διατηρηθούν αλλά και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Τώρα όλοι μας, με συνέπεια και σεβασμό στην κρατική μας αξιοπρέπεια, οφείλουμε, μέσα από τη θωράκιση που παρέχουν οι κανονισμοί για τη λειτουργία του Προγράμματος, να οικοδομήσουμε τις συνθήκες επανεκκίνησης της οικονομίας μας.

 

 

29/6/2020