Εκτύπωση
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής πραγματοποιεί αυτή την περίοδο σειρά επισκέψεων σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου σε δειγματικό επίπεδο με σκοπό να διαγνώσει ζητήματα τα οποία χρήζουν προώθησης, επίλυσης σε επίπεδο επιτελικό έτσι ώστε να συμβάλουμε όλοι δημιουργικά στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Όταν μιλάμε για ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης δεν εννοούμε μόνο τις υποδομές που ακούμε συχνά, πυκνά για τα όποια ζητήματα, αλλά πρωτίστως και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ακούμε σπουδαίες εισηγήσεις από τους εκπαιδευτικούς, από τις διευθύνσεις των σχολείων και όλα αυτά πρέπει να τύχουν επεξεργασίας από τους αρμοδίους σε συνεργασία και με τη Βουλή για να μπορέσουμε να επιφέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για το μέλλον των παιδιών μας, για τους αυριανούς πολίτες σε μια περίοδο που πραγματικά ζούμε μεγάλες προκλήσεις.

Ευχόμενος καλή σχολική χρονιά σ’ όλους τους εκπαιδευτικούς, παιδιά και φοιτητές, μαθήτριες όλων των βαθμίδων. Χρειάζεται η υπευθυνότητα όλων αυτή την περίοδο έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιφέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ένεκα και της πανδημίας την οποία βιώνουμε και τα προληπτικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται και τα οποία πρέπει να τηρούμε με ευλάβεια έτσι ώστε να πετύχουμε τη φυσική παρουσία στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με πλήρη σχεδόν στελέχωση σε όλες τις σχολικές μονάδες της ελεύθερης Κύπρου και αυτό πρέπει να πιστωθεί τόσο στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας όσο και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Τα όποια ζητήματα υπάρχουν, τα όποια προβλήματα τυγχάνουν επεξεργασίας έτσι ώστε τα σχολεία να μπορούν με φυσική παρουσία να επιτελέσουν την αποστολή τους και να πετύχουν τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα.

15/9/2021