Εκτύπωση
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

Κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών έχουν συζητηθεί με τη μορφή του κατεπείγοντος τα νομοσχέδια που έχει καταθέσει στην παρουσία του ο Υπουργός Εσωτερικών όσο αφορά τη διεξαγωγή εκλογών ή την παράταση της θητείας των υφισταμένων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός, με σταθερότητα στη διαχρονική μας θέση, για την εθνική και κοινωνική αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και στα πλαίσια μιας ευρύτερης συναίνεσης που σήμερα διαφάνηκε ότι υπάρχει, είχαμε πει ότι είτε γίνουν εκλογές είτε δοθεί παράταση, εμείς θα είμαστε εδώ.

Ως εκ τούτου, προτεραιοποιώντας πρώτο όπως ανέφερα και προηγουμένως, την εθνική και κοινωνική αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεύτερον τη σύμπτυξη των ευρωεκλογών με τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως επίσης και τη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης που γνωρίζοντας ότι τον Μάιο του 2024 θα μπορέσουμε να ωφεληθούμε πρακτικά και ουσιαστικά ένα ποσό της τάξης των 170εκατ., ως Δημοκρατικός Συναγερμός θα συμφωνήσουμε και θα στηρίξουμε την παράταση των υφιστάμενων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων βάσει των όσων έχουμε προαναφέρει.

16/9/2021