Εκτύπωση
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Email

Σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων της Βουλής συζητήσαμε για τους κανονισμούς που διέπουν το ταμείο προνοίας των τακτικών εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου, έτσι ώστε να συνάδουν με τη συλλογική σύμβαση την οποία έχουν υπογράψει που προβλέπει ότι θα διέπονται από τους κανονισμούς του ωρομίσθιου προσωπικού της κυβέρνησης.

Έχουμε ικανοποιηθεί πλήρως με τις σχετικές ρυθμίσεις εφόσον με αυτό τον τρόπο, με τους κανονισμούς που έχουμε ενώπιον μας, φαίνεται να εποπτεύεται το ταμείο με δικλείδες ασφαλείας που θα διασφαλίζουν και θα εξασφαλίζουν την ορθή και εύρυθμή διαχείριση του.

7/10/2021