Ανακοινώσεις

Ζαχαρίου: Κώδικας Δεοντολογίας θα υπάρχει στη Βουλή πλάι από τον κανονισμό της Βουλής με τη δική του αξία που δίνεται μέσω της ψήφισης από την Ολομέλεια και της δημοσίευσης μέσα από την επίσημη εφημερίδα του κράτους. Ουσιαστικά έχει ισχύ δευτερογενούς νομοθεσίας. Καθορίζει τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί ένας βουλευτής, ώστε να είναι παράδειγμα στην κοινωνία

Χατζηγιάννης: Θεωρούμε ότι οι δυνατότητες διατήρησης ή δημιουργίας πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της έρευνας θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερες. Θα πρέπει να είναι πολύ περισσότεροι πόροι που έρχονται από τα ερευνητικά προγράμματα αφού έχουμε δεξαμενές χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την έρευνα και την καινοτομία

Δημητρίου: Σκοπός της κυβέρνησης και του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι να βρίσκει λύσεις στα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Σκοπός που επιτυγχάνεται και με αποφάσεις όπως αυτές για τις υποθέσεις που συνδέονται με πρόθεση εκποίησης αλλά και για δανειολήπτες που υπέβαλαν αίτηση στο σχέδιο «Εστία» αλλά δεν καλύπτονται από το κριτήριο της βιωσιμότητας.

Αννίτα Δημητρίου: Η μάχη απέναντι στην πανδημία είναι σε εξέλιξη και πρέπει όλοι να σταθούμε σε αυτά τα θετικά μηνύματα και να επιδεικνύουμε την απαραίτητη υπομονή. Οι καλύτερες μέρες δεν είναι μακριά.

Ζαχαρίου: Θα γίνει μια νέα προσπάθεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ενσωματωθούν όσες εκ των απόψεων έχουν κριθεί ότι είναι θετικές. Να γίνει πιο ξεκάθαρος ο στόχος και το πεδίο δράσης του νομοσχεδίου για τη λειτουργία των λόμπι, με κυρίαρχο ζητούμενο τη διαφάνεια.

Χατζηγιάννης: Δεν θα σηκώνει καμία αμφισβήτηση το οποιοδήποτε κυπριακό δίπλωμα δίνεται ή λαμβάνει κάποιος φοιτητής μας. Γι’ αυτό λέμε ότι, σπούδασε στην Κύπρο γιατί αξίζει να σπουδάσεις στην Κύπρο γιατί λαμβάνεις κυπριακό απολυτήριο με ποιοτικές, στιβαρές σπουδές τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά μας πανεπιστήμια.

 SITE LEFT