Ανακοινώσεις

Είμαι στο βήμα όχι για τη διάρκεια του χρόνου της παρέμβασης μου αλλά για τη βαρύτητα και τη σημασία του θέματος

Η ανάγκη λειτουργίας ογκολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου είναι επιτακτική ανάγκη.

Δήλωση Βουλεύτριας κ. Σάβιας Ορφανίδου μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας

Κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών έχουν συζητηθεί με τη μορφή του κατεπείγοντος τα νομοσχέδια που έχει καταθέσει στην παρουσία του ο Υπουργός Εσωτερικών όσο αφορά τη διεξαγωγή εκλογών ή την παράταση της θητείας των υφισταμένων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής πραγματοποιεί αυτή την περίοδο σειρά επισκέψεων σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου σε δειγματικό επίπεδο με σκοπό να διαγνώσει ζητήματα τα οποία χρήζουν προώθησης, επίλυσης σε επίπεδο επιτελικό έτσι ώστε να συμβάλουμε όλοι δημιουργικά στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 SITE LEFT