Ρίτα Σούπερμαν
Βουλεύτρια ΔΗΣΥ

Σήμερα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συζητήσαμε δύο θέματα. Το πρώτο αφορούσε στην ενημέρωση για την πορεία πειθαρχικής δίωξης εναντίον Ανώτερου Αξιωματικού της Αστυνομίας για καταπιεστική συμπεριφορά εναντίον 12 μελών της δύναμης. Στη συγκεκριμένη υπόθεση υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση από την ημερομηνία υποβολής του πρώτου παραπόνου που ήταν τον Μάρτιο του 2021, μέχρι και τον διορισμό της πειθαρχικής Επιτροπής που έγινε τον περασμένο μήνα, δηλαδή δύο χρόνια μετά.

Χωρίς οποιαδήποτε σκοπιμότητα παρέμβασης στη δικαστική διαδικασία, ζητούμε όπως αυτή διεξαχθεί ανεπηρέαστα σε σύντομο χρονικό διάστημα με πρώτιστο μέλημα τη διασφάλιση όχι μόνο των δικαιωμάτων του κατηγορούμενου, αλλά και των θυμάτων.  Επίσης, είναι πολύ σημαντικό όπως επιβεβαιωθεί από τη Νομική Υπηρεσία ότι δεν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, δηλαδή για την ανάγκη εξισορρόπησης των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων μερών στις περιπτώσεις ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τέθηκε πρωτίστως το ζήτημα δικαιώματος του παιδιού να πληροφορείται για την ταυτότητα του βιολογικού του γονιού.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας ν’ αναλάβει τις υποχρεώσεις του, άμεσα, για τη δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Δοτών, ως προνοεί η σχετική νομοθεσία, η οποία φαίνεται ότι δεν εφαρμόζεται εδώ και οκτώ χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι η έλλειψη ελέγχου όσον αφορά τις δωρεές σπέρματος αλλά και ωαρίων παγκύπρια.

Επίσης, καλούμε το Υπουργείο να προβαίνει αυτεπαγγέλτως σε ελέγχους στα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, μεταξύ αυτών και σ’ αυτά που λειτουργούν παράνομα, για τη διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας.

Πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, αφού άπτεται του δικαιώματος στην πληροφόρηση των παιδιών που ο γονείς τους είναι δότες αλλά και των ιδίων των δοτών.

8.5.2023

 SITE LEFT