Σάβια Ορφανίδου
Αντιπρόεδρος, Βουλεύτρια ΔΗΣΥ

Το θέμα με την επιβολή μειωμένου ΦΠΑ στην απόκτηση πρώτης κατοικίας, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αφορά, ουσιαστικά, τη μεσαία τάξη, την οικοδομική βιομηχανία και τις επενδύσεις.

Είναι γι’ αυτό που δεν συμφωνούσαμε και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το κυβερνητικό νομοσχέδιο. Χθες καταθέσαμε τη δική μας πρόταση για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι επιλύει πολλές από τις στρεβλώσεις, αδυναμίες και προβλήματα που θα δημιουργηθούν εάν υιοθετηθεί η κυβερνητική πρόταση.

Επαναλαμβάνουμε ότι όπως προνοεί η πρότασή μας, θα μπορούσαν οι πρώτες €350.000 να φορολογούνται με 5% ΦΠΑ και από τις €350.000 μέχρι τις €500.000, με 19%. Κατοικίες με μεγαλύτερη αξία θα φορολογούνται με 19% από το πρώτο ευρώ. 

Έτσι το μέτρο θα είναι απλό, εφαρμόσιμο και κοινωνικά πιο δίκαιο.

9.5.2023

 SITE LEFT