Νίκος Τορναρίτης
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΣΥ

 

Σήμερα η Επιτροπή Νομικών όπως κάθε εβδομάδα είχε ένα βαρύ πρόγραμμα εξέτασης σοβαρότατων νομοσχεδίων. Η πρώτη ώρα αφιερώθηκε στην εξέταση του ενοποιημένου νομοσχεδίου που αφορά το εμπορικό δικαστήριο και το ναυτοδικείο. Πρέπει να σας πω ότι στο δημόσιο διάλογο επικρατεί ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στην εισήγηση να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και της αγγλικής γλώσσας στις διαδικασίες εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν είτε το εμπορικό δικαστήριο και το ναυτοδικείο.

Πρώτα και πάνω από όλα θέλω να σας πω ότι οφείλουμε στην πράξη να καταστήσουμε την Κύπρο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κέντρο. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι εμπορικά δικαστήρια λειτουργούν στις πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και χρησιμοποιούν παράλληλα με την εθνική με την μητρική τους γλώσσα και την αγγλική γλώσσα. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι η αγγλική γλώσσα εισάγεται με ασφαλίστηκες δικλίδες. Πρώτα και πάνω από όλα πρέπει να αιτηθεί ένας εκ των δυο διαδίκων και δεύτερον πρέπει να λειτουργεί ως προς το συμφέρον της δικαιοσύνης και αυτό ακριβώς θα το αποφασίζει ο δικαστής είτε της πρωτοβάθμιας διαδικασίας είτε της δευτεροβάθμιας διαδικασίας.

Το άλλο που θέλω να σας τονίσω είναι ότι δεν πρόκειται να δεχτώ ως Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, να εισαχθεί σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο της δικαιοσύνης η αγγλική γλώσσα. Οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας είναι η ελληνική και η τουρκική και οφείλουμε να σεβόμαστε απόλυτα το Σύνταγμα. Εναρμονιζόμενοι όμως προς τα ισχύοντα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις πλείστες όσες ανταγωνιστικές χώρες του κόσμου ευρύτερα, θεωρούμε και δεν είναι μόνο εμείς ότι είναι σωστές οι τοποθετήσεις που έρχονται από όλους ανεξάρτητα τους φορείς για χρήση και της αγγλικής γλώσσας εάν και εφόσον αποφασιστεί. Η επίσημη μας γλώσσα σαφέστατα παραμένει η ελληνική.

Πρέπει να πω ότι τα συγκεκριμένα νομοσχέδια οδηγούνται την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών για τοποθέτηση και αμέσως μετά για ψήφιση στην Ολομέλεια και είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ευρύτερης μεταρρυθμίσεις της δικαιοσύνης που επιδιώκουμε.

Ας μην ξεχνούμε ότι η Κύπρος μπορεί να είναι μικρή σε εδαφικό έρεισμα και πληθυσμιακό αλλά είναι ισχυρή δύναμη στη ναυτιλία. Μπορεί άραγε η Κύπρος να είναι ισχυρότατη δύναμη στη ναυτιλία όχι μόνο με Κύπριους πλοιοκτήτες αλλά την ίδια ώρα να απαγορεύσουμε σε εκείνους εάν ήθελαν μεταξύ τους να ομιλήσουν την αγγλική γλώσσα κατά τη διάρκεια επίλυσης των διαφορών τους στο ναυτοδικείο; Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι και έχω την εντύπωση ότι και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος στηρίζει απόλυτα το συγκεκριμένο νομοθέτημα και όλοι οι φορείς που βρέθηκαν μπροστά στην Επιτροπή μας.

Το δεύτερο θέμα που συζητήσαμε αφορά τους γενικούς κανονισμούς της αστυνομίας ειδικότερα μετά την ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Αρχηγό ο οποίος μας μετέφερε αναθεωρημένο κείμενο. Πρέπει να σας πω ότι έγινε μια πολύ καλή συζήτηση η οποία συζήτηση ουσιαστικά οδηγεί στην ενίσχυση όλων εκείνων των κενών που υπήρξαν και διαπιστώθηκαν στο Διοικητικό Δικαστήριο. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να σας πω ξεκάθαρα ότι είπα στον Αρχηγό ότι δεν μπορεί να συνεχίσουν να υφίστανται προαγωγές  και διορισμοί στο αστυνομικό Σώμα οι οποίες προαγωγές ή διορισμοί να αφήνουν έξω στην κοινωνία το οποιοδήποτε ερωτηματικό.

Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο ζήτησα να έρθουν πρόσθετοι κανονισμοί ενώπιον της Βουλής οι οποίοι να ενισχύουν ακόμη περισσότερο την έξωθεν καλύτερη και καλή μαρτυρία των οργάνων εκείνων της Αστυνομίας που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε σχέση με τις προαγωγές. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να ανοίξουμε και να ξανασυζητήσουμε είτε όσων αφορά τα μεταπτυχιακά ποια είναι συναφή και ποια όχι, είτε όσον αφορά το ύψος και το βάρος των αστυνομικών που θέλουν και θα ήθελαν να υπηρετήσουν το αστυνομικό Σώμα.

Αναμένουμε την αποστολή αν θέλετε νέων κανονισμών στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής και σας υπόσχομαι ότι θα τους θέσω ως προτεραιότητα γιατί εξακολουθώ και το πιστεύω έντονα ότι ειδικότερα όσον αφορά το αστυνομικό Σώμα πρέπει όλοι άπαξ άπαντες να είμαστε και να φαινόμαστε ξεκάθαροι και ακέραιοι.

Και αυτό λέω ότι θα γίνει πράξη με το να ενισχύσουμε τους κανονισμούς και να θέσουμε εκείνες τις ασφαλιστικές δικλίδες που πρέπει να θέσουμε στα κενά που δυστυχώς ακόμη και τώρα που μιλούμε υπάρχουν.

Το τρίτο θέμα που συζητήσαμε είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο χαιρετίστηκε από όλους. Θυμάστε ψηφίστηκε εδώ στην Κύπρο η νομοθεσία για την εισαγωγή του θεσμού του διαμεσολαβητή του σε εξωδικαστηριακές διαδικασίες σε όλες τις οικογενειακές υποθέσεις, για να επιλύει ουσιαστικά τις διαφορές τους που αφορούν είτε στη γονική μέριμνα είτε στη διατροφή των παιδιών είτε σε περιουσιακά θέματα. Το νομοσχέδιο προνοεί ότι θα εγκαθιδρυθεί ένα μητρώο το οποίο θα υπάρχει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μητρώο στο οποίο θα μπορούσαν να αποταθούν νομικοί, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που βεβαίως είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα τα δικά τους και έχουν ένα χρόνο τουλάχιστον πείρα.

Αυτοί ουσιαστικά θα τυγχάνουν εκπαίδευσης και κατάρτισης 40 ωρών σε εγκεκριμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και θα στηρίζουν τις οικογένειες εκείνες που θα ήθελαν να ορίσουν ένα διαμεσολαβητή για να καταλήξει το γρηγορότερο δυνατό σε αποφάσεις που αφορούν τις υποθέσεις τις οποίες σας έχω προαναφέρει.

Φαίνεται ότι υπάρχει συναντίληψη στη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Νομικών και οι κανονισμοί οδηγούνται για τοποθέτηση την ερχόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή μας και ακολούθως σε ψήφιση στην Ολομέλεια.

16.2.2022

 SITE LEFT