Νίκος Σύκας
Βουλευτής ΔΗΣΥ

Το άλλο θέμα που συζητήσαμε στην Επιτροπή Εσωτερικών αφορά τον νόμο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων. Έχει διαφανεί ότι παρόλο που έχει αλλάξει η νομοθεσία, μια νομοθεσία στην οποία η προηγούμενη κυβέρνηση έχει δώσει δυόμιση χρόνια περίοδο χάριτος για να προσαρμοστούν τα σωματεία, φαίνεται ότι συνεχίζουν να υπάρχουν και στρεβλώσεις, αλλά το κυριότερο, θα χρειαστεί, όσον αφορά τα αθλητικά σωματεία, ο ΚΟΑ μαζί με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών να συνθέσουν για να μπορέσουν να λύσουν αρκετά προβλήματα.

Όπως επίσης θα πρέπει πλέον να υπάρξει περαιτέρω έλεγχος όσον αφορά τα σωματεία, αφού κατά την αξιολόγηση που έγινε καθ' υπόδειξη του αρμόδιου Υπουργείου, διαφάνηκε ότι αρκετά σωματεία είναι κάτω από τον κίνδυνο - ένα ποσοστό γύρω στο 25% -   της διαχείρισης μη νόμιμων πόρων.

Ως εκ τούτου καλέσαμε ως Επιτροπή τα δύο μέρη όπως δουν α) τις κραυγαλέες περιπτώσεις που πρέπει να τις λύσουμε άμεσα, β) και ότι θα πρέπει οριζόντια και συντεταγμένα ο ΚΟΑ να συνεννοηθεί με τις αρμόδιες αρχές και τον Έφορο Εταιρειών, για να έρθουν επιτέλους εκείνες οι τροποποιήσεις που θα ελαχιστοποιήσουν και τα προβλήματα, αλλά και να υπάρξει περαιτέρω διαφάνεια στην όλη προσπάθεια που διέπει τον νόμο Περί Σωματείων.

25.5.2023

 SITE LEFT