Σάβια Ορφανίδου
Αντιπρόεδρος, Βουλεύτρια

Δήλωση της Αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλεύτριας Λευκωσίας κ. Σάβιας Ορφανίδου για κυβερνοεπιθέσεις 

Συζητήσαμε στην επιτροπή Ελέγχου το πολύ σοβαρό θέμα των οικονομικών επιπτώσεων των κυβερνοεπιθέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, λαμβάνοντας υπόψη και τα κρούσματα των τελευταίων μηνών σε Κτηματολόγιο, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Οι κυβερνοεπιθέσεις είναι μια νέα πολύ επικίνδυνη μορφή πολέμου, ψηφιακού πολέμου, η οποία συνεπάγεται υψηλό οικονομικό κόστος, όπως μας έχει λεχθεί. Κόστος που αφορά την ανάγκη προώθησης μέτρων προστασίας και ασφάλειας συστημάτων, αλλά και ανάκτησης και αποκατάστασης δεδομένων, ενώ την ίδια ώρα, και κόστος από το πλήγμα στη φήμη και αξιοπιστία της χώρας μας, με ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στις επενδύσεις.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό η προστασία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα από τις κυβερνοεπιθέσεις είναι θέμα υψίστης ασφαλείας του κράτους και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ύψιστη προτεραιότητα. Ως εκ τούτου καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας και στη άμεση δημιουργία της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας, η οποία, σε συνεργασία με τον ρυθμιστικό/εποπτικό ρόλο που έχει ο Επίτροπος Επικοινωνίας και η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, να θωρακίσουν τα συστήματα μας έναντι αυτών των επιθέσεων και να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

29.06.2023

 SITE LEFT